Tilrettelegging for studenter

Bord med bøker
Har du behov for tilrettelegging i studieløpet ditt kan det være lurt å kontakte oss. Vi kan iverksette ulike typer tiltak etter behov, men vi må kjenne dine behov for å kunne legge forholdene til rette for deg.

​​​​​​​​​​​​Nedsatt funksjonsevne

Nord universitet har moderne lokaler med god adkomst for rullestolbrukere, og reserverte parkeringsplasser nær inngangene. Her er gode studentarbeidsplasser med regulerbare møbler. 

Du kan få reservert eget arbeidsrom med PC. Det er installert teleslynger for hørselshemmede i flere auditorier, og biblioteket låner ut Daisyspiller til svaksynte studenter. Studenter med lese- og skrivevansker/ dysleksi kan få ulike typer tilrettelegging. 

Studentsamskipnaden www.studentinord.no tilbyr studentboliger tilpasset for rullestolbrukere.

Se også Læringsmiljøutvalgets nettsider for mer informasjon og nyttige ressurser for både ansatte og studenter: Læringsmiljøutvalget 

Nord universitet legger vekt på dialog mellom lærere og studenter om hvordan undervisningen kan gjøres mest mulig tilgjengelig. Du kan blant annet søke om bruk av ulike hjelpemidler.

Tilrettelegging ved eksamen

Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen: 1. september (ny frist) for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Les mer om tilrettelegging ved eksamen.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 8-3

Toppidrett

Driver du med toppidrett kombinert med studier ved Nord universitet kan du søke om tilrettelegging. 

Toppidrettskoordinator for studieåret 2021/2022 er Ole A. Hustad. Kontaktinformasjon: ole.a.hustad@nord.no​​

Kontaktinformasjon per fakultet: Nordland


Handelshøgskolen
Truls Didriksen - Tlf. 75 51 78 84
truls.didriksen@nord.no

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag 
Marita Jørgensen Hestnes - Tlf. 75 51 70 90
marita.j.hestnes@nord.no​

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Sølvi Skipnes - Tlf. 75 51 77 15
solvi.i.skipnes@nord.no

Fakultet for samfunnsvitenskap
Lill Mari Lassemo - Tlf. 75 51 73 34​
lill.m.lassemo@nord.no

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Mats Pedersen - Tlf. 75 51 74 49
mats.pedersen@nord.no

Kontaktinformasjon Trøndelag


Namsos: Ole Evjen 
Tlf: 74 21 23 95
ole.evjen@nord.no

Levanger: Are Johansen 
Tlf: 74 02 25 26
are.johansen@nord.no​