Studentleder

Studentleder ved Nord universitet er Emelie Johanne Johansen.

Emelie Johanne Johansen

Studentlederens jobb er å være studentenes ansikt utad og opp mot administrasjonen ved universitetet. Studentlederen har også ansvaret for den daglige driften av Studentorganisasjonen Nord.

Skulle det være noe du lurer på angående dine rettigheter som student eller det å engasjere seg i Studentorganisasjonen er det bare å ta kontakt.

Studentlederen når du ved å sende epost til leder@sonord.no.


Kontakt

​​Studentleder: Emelie Johanne Johansen
E-post: leder@sonord.no 
Mobil: 96 51 90 58
Kontor: Organisasjonskontoret, studiested Bodø

Nestleder: Eugen Sebastian Hovden Haush
E-post: nestleder@sonord.no
Mobil: 93 40 46 86​

Fakta om Studentorganisasjonen Nord


Studentparlamentet​ er studentenes øverste demokratiske organ ved Nord universitet og representerer alle de 11 000 studentene ved universitetet.

Skal jobbe for studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser overfor universitetet, studentsamskipnaden og samfunnet ellers. 

Sentralstyret består av en studentleder, nestleder, studentpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig. De regionale studentlederne i regionene Bodø, Helgeland og Trøndelag tiltrer sentralstyret.