Studieplan

Økologi og arktisk marinbiologi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet består av fire valgemner, hvert på 10 studiepoeng:

  • Marinbiologi
  • Evolusjonær adferdsøkologi
  • Molekylær økologi
  • Økologi II
  • Zoofysiologi

Det tas forbehold om kollisjon i undervisning og eksamen for noen emnekombinasjoner.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Studiet er beregnet på utvekslingsstudenter, og krever minst 1,5 år med biologistudier på universitets/høgskolenivå.

Yrkesmuligheter

Hvis du bygger på Bachelorgraden gir dette ulike yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor. Ved å kombinere studiet med pedagogikk, kan du også bli lærer i ungdomsskolen/videregående skole.

 

Videre utdanning

Semesterpakken er en del av bachelor utdanning og gir 30 studiepoeng som tilsvarer et semester på universitet. Semesterpakke kan være del av en bachelor i akvakultur, marin biologi eller økologi avhengig av fagsammensetning.

Mulighet til overgang til bachelor i biologi.

Etter endt bachelorgrad er man blant annet kvalifisert for Master i biovitenskap (120 stp.) ved Nord universitet. Mastergraden har tre spesialiseringer:

  • Marin økologi (Bodø).
  • Akvakultur (Bodø).
  • Genomikk (Bodø).
  • Terrestrisk økologi og naturforvaltning (Steinkjer/ Bodø).

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.
For BI206F Marinbiologi kommer kostnader relatert til obligatorisk feltarbeid i tillegg, opp til kr 3000.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende eksamen

Ingen avsluttende eksamen på studieprogrammet, semesterpakke er en del av en bachelorgrad.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk Engelsk Fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiested Bodø