Utveksling

studenter paa kuppelen

Hvor vil du dra?

Her finner du en oversikt over avtaler Nord universitet har med universiteter og nettverk globalt. Har du spørsmål kan du kontakte ditt fakultet eller Enhet for internasjonalisering.


Søknadsfrister20. januar (høstsemesteret)

1
. oktober (vårsemesteret)

Kontakt oss


Åpningstidene for besøk og telefonspørsmål er 10.00‒14.00.

E-post: exchangestudent@nord.no
Telefon: +47 75 51 78 70

Ønsker du å gi tilbakemelding om nettsidene knyttet til utveksling? 
Kontakt hanne.m.reistad@nord.no 

 

– Ville kjenne på følelsen av å være litt lostDa Remi valgte Sør-Korea som destinasjon for sitt utvekslingsopphold var bakgrunnen at han ville utfordre seg selv og oppleve noe totalt annerledes. Ønsket om å kjenne seg litt lost fikk han innfridd da han ankom Busan i Sør-Korea.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-biovitenskap-og-akvakultur/artikler/Sider/Ville-kjenne-pa-folelsen-av-a-vare-litt-lost.aspx– Ville kjenne på følelsen av å være litt lost
Med hundekjøring på timeplanenIdrettsstudent Kolbjørn Lindberg (22) er på utveksling ved University of Alaska i Anchorage, USA. Han har en klar oppfordring til alle som vurderer et semester i utlandet: gjør det!https://www.nord.no/no/Student/utveksling/intervju/Sider/med-hundekjoring-pa-timeplanen.aspxMed hundekjøring på timeplanen
- Ikke la språk og kultur være en barriereKristoffer Bolsø (26) har nylig avsluttet sin bachelor i internasjonal markedsføring. Tredjeåret reiste han på utveksling til Japan, og hadde også praksis ved Innovasjon Norges kontor i Tokyo.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-biovitenskap-og-akvakultur/artikler/Sider/Ikke-la-sprak-og-kultur-vare-en-barriere.aspx- Ikke la språk og kultur være en barriere