Før du drar på utveksling

​Oppfyller jeg kravene til å dra på utveksling?

Interne krav:

 • Du må være student på et studieprogram ved Nord universitet når du søker og under utvekslingsoppholdet. Studenter på årsenhet og enkeltemner kan ikke søke på Nords utvekslingsavtaler
 • Minimumskravet generelt innen Nords bilaterale samarbeidsavtaler er 60 avlagte studiepoeng innen søknadsfristen. Det enkelte studieprogram kan ha egne krav for utreise

Eksterne krav:

 • Minimumskrav for utveksling gjennom Erasmus+ og Nordplus er at du har avlagt minst 30 studiepoeng innen søknadsfristen, og 60 studiepoeng innen avreise. 
  I Erasmus+ er det begrensninger på hvor mange ganger en student kan utveksle innenfor samme studienivå (BA/MA/PHD).
 • Enkelte vertsinstitusjoner kan ha egne språkkrav.

Forhåndsgodkjenning

Når du skal velge hvilke emner du skal ta ved vertsinstitusjonen, er det viktigste at disse kan innpasses i graden du tar ved Nord universitet. Internasjonal koordinator ved fakultetene hjelper deg med å finne ut om emne du ønsker å ta hos vertsinstitusjon passer fagområde og nivå i graden din. Disse skal forhåndsgodkjennes av fakultetet ditt før du reiser ut. 

Uten forhåndsgodkjenningen vil du ikke kunne motta støtte fra Lånekassen. Dette gjøres av fakultetene.

Bytte av emner etter ankomst til vertsinstitusjon må godkjennes av fakultetet. 

Stipendprogrammer ved Nord universitet

Som student ved Nord universitet finnes det en rekke stipendprogrammer du kan benytte deg av. Følg lenkene under for å lese mer om hvert enkelt program.

North2North  

Erasmus+

Barents+

Bilateral utveksling

Nordkvist

RUSSUT

Semesterregistrering

Registrer semesteradressen din i StudentWeb så snart du har fått bolig ved vertsinstitusjonen

Alle utvekslingsstudenter er fritatt semesteravgift så fremst du ikke har arbeidskrav, praksis eller annet ved Nord under oppholdet eller når du kommer hjem.

Bekreft utdanningsplanen din i StudentWeb (semesterregistrering)

Trekke deg fra eksamener du eventuelt er oppmeldt til under utenlandsoppholdet.

Støtte fra Lånekassen

Lånekassen har gode støtteordninger for finansiering av delstudier i utlandet. 

Språkkrav

Enkelte vertsinstitusjoner har egne språkkrav. Her må du sjekke vertsinstitusjonen du skal studere ved.

Visum

Søk visum i god tid før avreise, men merk at du ikke kan søke visum før du har fått opptak fra det utenlandske lærerstedet.

Mange land utenfor Europa krever et eget studentvisum hvis oppholdet er over 90 dager. Sjekk hvilke visumregler som gjelder så tidlig som mulig, siden noen land kan ha flere måneders behandlingstid.

Vi viser til Utenriksdepartementet sine landsider for informasjon om hvilket visum som du trenger dit du skal. Det kan også være lurt å undersøke med ambassaden i landet du skal reise til for informasjon om visumordningene.

Forsikring

Via Lånekassen er du dekket av det norske trygdesystemet, men vi anbefaler reise- og innboforsikring i tillegg.

Helsefagstudenter må ha ansvarsforsikring når de er i praksis.

Europeisk helsetrygdekort
Bestill Europeisk helsetrygdkort hvis du skal studere i et EU/EØS-land. Kortet dokumenterer at du har krav på nødvendig medisinsk behandling.

Forsikring
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har et forsikringstilbud som er rettet direkte mot studenter​.

Frivillig medlemsskap i folketrygden

Studenter uten støtte fra Lånekassen kan miste den automatiske trygdedekning ved utenlandsopphold, noe som også gjelder studenter med utenlandsk statsborgerskap som mottar støtte fra Lånekassen.

 • Utenlandske statsborgere må søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å få de samme rettighetene. Dette gjøres via Nav Internasjonalt. Medlemskapet er gratis, så lenge du ikke tjener penger i utlandet.
 • Studenter med EØS-statsborgerskap som ikke mottar støtte fra Lånekassen, er medlemmer av folketrygden i løpet av studieopphold under 12 måneder. Skal du være lenger enn 12 måneder i landet, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Mens man venter på svar om opptak fra vertsinstitusjonen

 • Er det spesielle krav om vaksiner for visum eller innreise, og innfrir du disse? Dette kan sjekkes hos fastlege eller Vaksineklinikken. Noen bør fornye enkelte vaksiner.
 • Bruker du medisiner og er det noen forholdsregler som må tas med tanke på reise og opphold?
 • Har du gyldig pass eller bør dette fornyes?
 • Har banken din høye gebyrer på bruk av Visa/Mastercard i landet du reiser til? For enkelte har det vært lønnsomt å opprette konto i en annen bank. I tillegg bør det sjekkes at kortene er åpen for bruk i landet du reiser til.
 • Bruk av mobil i utlandet blir fort dyrt. Sjekk hvilket abonnement du har og opprett gjerne en Skype-konto. 
 • Det er lurt å være tidlig ute med å sjekke billettpriser på reisen. Har du mulighet for studentrabatt? Hva er den mest praktiske reiseruten? Planlegger du å tilbringe noen dager i en av landets storbyer? 
 • Hva vet jeg om vertslandet og vertsinstitusjonen? Det kan være lurt å sette seg inn i både kultur/skikker, historie og politikk. Ikke alt er som i Norge, og da unngår man gjerne å gå i noen feller.

  I land der engelsk ikke er nasjonalspråk tilbys det ofte intensivkurs i språk. Disse kan være til stor hjelp under oppholdet og anbefales. Innfrir du kravene kan du motta språkstipend fra Statens Lånekasse for utdanning.

Når du har mottatt tilbud om skoleplass og du er klar til å reise

 • Ta kopi av Pass/førerkort og forsikringsbevis
 • Lær deg telefonnummer for sperring av bankkort og mobil
 • Gi kontaktinformasjon og bostedsadresse til dine nærmeste
 • Finn kontaktinformasjon til nærmeste norske ambassade/konsulat
 • Last ned appen fra Sjømannskirken​. Her kan du legge inn viktige numre på ett sted.​