Når du er i utlandet

​Endringer av emner i forhåndsgodkjent studieplan

Ved bytte av emner ved din vertsinstitusjon må dette forhåndsgodkjennes av ditt fakultet ved Nord. Du kan risikere å ikke få innpasset emnene i etterkant, som kan medføre forsinkelse i studiet ditt.

Hvis du vil forlenge utvekslingen 

Hvis du trives så godt at du har lyst til å forlenge utvekslingsoppholdet, er det viktig at du tar kontakt med fakultetet ved Nord. Husk å søke om faglig godkjenning på nytt. Husk også at det kan bli nødvendig å søke om forlengelse av visum, bolig, og støtte fra Lånekassen.

Hvis du vurderer å avbryte oppholdet

Det er vanlig å føle seg usikker tidlig i et utvekslingsopphold. For de aller fleste går dette fort over. Det tar tid å bli kjent med et nytt land og en ny kultur. Skulle du likevel mistrives og ønsker å reise hjem, ta først kontakt med Internasjonal enhet både på vertsuniversitetet og på Nord universitet. Avbryter du oppholdet, er du forpliktet til å gi oss beskjed. 

Rapport om utenlandsoppholdet

Gjennom erfaringsrapporten gir du studenter som er i startfasen av sitt utenlandsopphold mulighet til å lese om dine erfaringer.

Vi vet at disse blir lest av mange studenter som planlegger sine reiser, og de gir et godt innblikk i hvordan du som student opplever det å studere utenlands. Vent gjerne med å fylle ut undersøkelsen/rapporten til du har kommet godt i gang med utenlandsoppholdet og kan reflektere over de erfaringene du har gjort deg.​

Trygg i utlandet

Det hører til sjeldenheten at studenter fra Nord universitet som reiser ut får problemer eller behøver assistanse under oppholdet i utlandet, men det er selvsagt greit å være føre var for din egen sikkerhets skyld. Her finner du en oversikt over ting som du bør å sette deg inn i, og gjøre, før utreise.       

           

Studentens ansvar

 • Sette seg inn i universitetets kriseberedskapsplan
 • Forsikring
 • Kontaktinformasjon til utenriksstasjon og Sjømannskirken
 • Kontaktinformasjon til internasjonalt kontor ved vertsinstitusjon
 • Gi egen kontaktinformasjon til Enhet for internasjonalisering, Nord universitet og nærmeste pårørende
Nord universitets ansvar
 • Ha rutiner for beredskap i tilfelle studenten behøver assistanse i utlandet
 • Påse at kriseberedskapsplan er oppdatert med riktig kontaktinformasjon
 • Informere studentene om praktiske ting og tips for studieopphold i utlandet 
 • Hente inn kontaktinformasjon til utreisende student og nærmeste pårørende
 • Være oppdatert på UDs informasjon på landinfo.no
 • Være oppdatert på Statens Lånekasse for utdanning sine rutiner og regelverk i tilfelle avbrutte studieopphold i utlandet
Norske myndigheter i utlandet

Når uhellet er ute

Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjon kan i stor grad bidra på de fleste områder, og det er greit å forholde seg til informasjonen du mottar fra dem. Er det en hendelse av mer alvorlig art følger du instruksene her:

 1. Følg instruksjoner i universitetets kriseberedskapsplan
 2. Kontakt nærmeste utenriksstasjon 

Generelle tips

 • Hold deg oppdatert på nyhetene
 • Følg tips og informasjon du mottar fra vertsinstitusjon angående sikkerhet
 • Unngå utrygge strøk
 • Ikke alle er den de utgir seg for å være
 • Ikke gå rundt med mye penger på deg
 • Bruk sunn fornuft​