Praksis i utlandet

​Bachelor i sykepleie (Levanger og Namsos)

Som profesjonsutøver i helsevesenet i Norge eller i internasjonalt helsearbeid har du behov for interkulturell kompetanse. Denne kompetansen ønsker vi å gi deg gjennom undervisning i Bachelorstudiet og gjennom delstudier i utlandet. Vi kan tilby varierte, spennende og faglig gode studier og praksis i utlandet:


Bachelorstudiet Sykepleie

USA

Studieoppholdet er et helt semester (høstsemesteret i 3. studieår) ved Augustana University i Sioux Falls i South Dakota. Studieoppholdet inkluderer både teori

og praksis, og du avlegger eksamener som inngår som en del av utdanningen din ved Nord universitet.

Israel

Haifa University​ tilbyr studieopphold med teori og praksis innen medisinsk/kirurgisk sykepleie, barnesykepleie, geriatri eller psykiatri.
Studieoppholdet er på 3 mnd i 2. eller 3. studieår.

Her er noen av helseinstitusjonene som studentene har sin praksis: 

Rambam - Health care campus  

"Carmel" medical center

Tirat Carmel Mental Health center


Europa

Nord universitet er en del av Erasmus nettverket, og vi samarbeider med institusjoner i flere europeiske land. Et studieopphold innenfor Erasmus er 2-3 mnd i 2. eller 3. studieår som kvalifiserer for å få Erasmus-stipend. Praksisstudiene er på avdeling for medisin, kirurgi, psykiatri eller eldreomsorg.

Danmark:

Metropolitan University​, København

University College Sjælland, Næstved

VIA University College, Thisted/Viborg, Århus, Silkeborg, Randers og Hostebro

Finland

Yrkeshögskolan VYH, Vasa

Yrkeshögskolan NOVIA, Vasa

Laurea University of Applied Sciences, Porvoo

Sverige

Linneuniversitetet, Växjö

Mittuniversitetet, Sundsvall og Østersund

Högskolan i Gävle

Blekinge Tekniska Högskole, Karskrona

Italia

Università Vita Saluta San Reffaele, Milano med medisinsk praksis ved hematologisk avdeling for både voksne og barn.

Nederland

Windesheim University College of Applied Sciences, Zwolle

Christian University of Applied Sciences, Ede

Nord Irland

University of Ulster, Londonderry

Swansea University, Swansea, Wales

Spania

Universidad Catolica de Murcia, Murcia 

The University of Alicante,  Alicante

Solgården helsesenter, Costa Blanca. Kun for studenter som går ved studiested Namsos.

Internasjonalisering hjemme

I studiet inngår 2 uker undervisning i global helse. Pensumlitteratur og forelesninger er på engelsk og er åpent for studenter fra andre land som har sitt studieopphold på Nord universitet. Fokuset er globale helseutfordringer, migrasjonshelse, interkulturell kommunikasjon og samhandling.

Ved sykepleieutdanningen på studiested Levanger kan studenter søke seg til «internasjonal praksis» ved Sykehuset Levanger i 2. studieår. Praksisperioden på 9 uker er tilrettelagt som «peer-learning» sammen med utenlandske studenter.

Kontakt:

Internasjonal koordinator helsefag, Campus Levanger og Namsos
Malvin Torsvik malvin.torsvik@nord.no

Tlf. 74022938

Bachelor vernepleie (Namsos og Bodø)

Danmark

Studenter kan ta 3 mnd. Studieopphold ved VIA University College i Danmark .  Universitetet tilbyr 12 ukers praksisstudier bl.a. innfor psykisk helsearbeid, spesialskoler og institusjoner hvor miljøarbeid inngår.

Søknadsfrist: 1.juni.
Søknadsskjema finner du her på Nords sider

Bachelor farmasi (Namsos)

Portugal

Utdanningen har samarbeid med School of Allied Health Sciences, Polytecnic Institute in

Oporto i Portugal med 3 mnd praksis/prosjekt i 3. studieår.

Finland

University of Eastern Finland - The School of Pharmacy

3 mnd, 3. studieår.

Kontakt:
Studieprogramansvarlig Linda Amundstuen Reppe, e-post linda.a.reppe@nord.no 
Tlf. 74 82 37 52

Bachelor sykepleie (Namsos) - Nordplus/Nordhelse

Læresteder

Danmark:VIA University College (studiesteder: Århus, Viborg/Thisted, Silkeborg, Randers og Holstebro).

Sverige:

Blekinge Tekniska Høgskola, Instituion för hälsa, Karlskrona

Høgskolan i Gävle, Akademi for helse og arbeidsliv, avd. hälse og vårdvetenskap

Finland:

Vasa yrkeshögskola, Hälsovård och det sociala området, Finland

Laurea University of Applied Sciences, Borgå, Finland

Periode

5. og 6. semester

Flere av skolene har også åpne teorikurs på engelsk av ulik varighet.

Type praksis

SPU 355 Sykepleie til eldre i institusjon

SPU 359 Sykepleie til mennesker i hjemmebasert omsorg

SPU 357 Psykisk helsearbeid(Gävle)

Boforhold

Mottakende kan ordne bolig, gi tips om hvor stud. kan søke bolig. Må avklares med hvert studiested

Reiseinformasjon

Studenten bestiller billetter selv

Arbeidsantrekk

Studenten får låne arbeidsantrekk, evt. benyttes privat tøy

Økonomi

Nordplus-stipend (i 2016 utgjorde dette 200 euro per måned, eller 70 euro pr.uke)+ reisestipend på 330euro. Kan søke om stipend fra lånekassen.

Forberedelser

Studentene må avlegge negativ MRSA-prøve før avreise. Dette ordnes ved å ta kontakt med en av de internasjonale koordinatorene ved sykepleierutdanningen.

Ta med passbilder. Europeisk helsetrygdekort må medbringes https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort anbefales https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do

Reiseforsikring og ansvarsforsikring må tegnes før billettene kjøpes. Anbefaler NSF eller ANSA studentforsikring. Dette er de eneste forsikringene på markedet som dekker ansvar i studentpraksis.

Etter avsluttede praksisstudier

Ved hjemkomst etter studieoppholdet må det umiddelbart tas ny MRSA-test. Resultatet forevises praksiskonsulenten så snart som mulig. Evalueringsskjema/rapport leveres koordinator ved campus etter opphold.

Bachelor i sosialt arbeid (Bodø, Mo i Rana)

Studenter som tar bachelor i sosialt arbeid og barnevern skal avvikle praksisemnet SA202S i løpet av studiet. For heltidsstudenter i Bodø, avvikles emnet 4 semester. For deltidsstudenter på Mo, avvikles emnet 6 semester. Da er det muligheter for å dra på utveksling.

Praksissteder:

  • India, Bangalore University, 4 plasser: Centre for social action (CSA) https://christuniversity.in/centre-for-social-action
  • USA, Augsburg University, Minneapolis i Minnesota (ordinær utveksling, ett semester som erstatter praksisemnet)
  • Danmark, University College, Sjælland avd. Roskilde

Kontaktpersoner på fakultet:

Marit Tveraabak - emneansvarlig for praksis
Arne Sivertsen - praksiskoordinator
Margit Konstanse Jensen - ordinær utveksling

Bachelor i sykepleie (Nordland)

Praksis i utlandet (Nordland) 

Som profesjonsutøver i helsevesenet i Norge eller i internasjonalt helsearbeid har du behov for interkulturell kompetanse. Denne kompetansen ønsker vi å gi deg gjennom undervisning i Bachelorstudiet og gjennom delstudier i utlandet. Vi kan tilby varierte, spennende og faglig gode studier og praksis i utlandet: 

USA 
Studieoppholdet er et helt semester (høstsemesteret i 3. studieår) ved Augustana University i Sioux Falls i South Dakota. Studieoppholdet inkluderer både teori og praksis, og du avlegger eksamener som inngår som en del av utdanningen din ved Nord universitet. 

Europa
Nord universitet er den del av Erasmus nettverket, og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har samarbeid med flere institusjoner rundt om i Europa. Et studieopphold innenfor Erasmus er 2-3 måneder, i 2. eller 3. studieår, som kvalifiserer for å få Erasmus-stipend. 
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er også med i nettverket Nordkvist, hvor vi også har samarbeid med flere institusjoner. Et studieopphold med Nordkvist er 2-3 måneder, i 2. eller 3. studieår, og det er stipendmuligheter også her. 
Praksisstudiene for både Nordkvist og Erasmus+ er på avdeling for medisin, kirurgi, psykiatri eller eldreomsorg. 

Danmark

Nordkvist

Sverige 

Nordkvist

Erasmus+ 
Gøteborg universitet (Gøteborg) 

Finland 

Nordkvist 
Arcada  (Helsingfors) 

Erasmus+ 

Åland

Færøyene 

Grønland 

Island 

Wales 
Erasmus+: Swansea University (Swansea) 


Kontaktperson på fakultet: