Praksis i utlandet


​​​​

Bachelor i sykepleie

Som profesjonsutøver i helsevesenet i Norge eller i internasjonalt helsearbeid har du behov for interkulturell kompetanse. Denne kompetansen ønsker vi å gi deg gjennom undervisning i Bachelorstudiet og gjennom delstudier i utlandet. Vi kan tilby varierte, spennende og faglig gode studier og praksis i utlandet.

Er du deltidsstudent? Kontakt internasjonal koordinator for mer informasjon om dine utvekslingsmuligheter. 

Internasjonal koordinator ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH): 
Ingrid Bergem Sand ingrid.b.sand@nord.no

Bestill samtale om studentutveksling

Søknadsfrist:
20. januar, 1. studieår (2. semester) for utveksling 2. studieår (4. semester) og 3. studieår (5. semester). 

Følg lenken for søknadsskjema

NB! Dette er den neste muligheten til å søke om praksis i utlandet på de avtalene som finnes i tabellen under.​

Europa – Erasmus+ 

Nord universitet deltar i Erasmus+-programmet, og vi samarbeider med institusjoner i flere europeiske land. Et praksis-/studieopphold innenfor Erasmus+ varer 2-3 mnd i 2. eller 3. studieår, som kvalifiserer for å få Erasmus-stipend. 

Land 
Institusjon 
Periode 
Type utveksling 
Sverige 
 Sahlgrenska akademi v/ Gøteborg universitet (Gøteborg)  5. semester (3. studieår) 2 måneder  


Danmark 
 Københavns Professions Højskole / University College Copenhagen (København)
5. semester (3. studieår) 2 måneder PRA2033 Psykisk helsearbeid 

Finland 
 Turku University of applied sciences (Turku) 
5. semester (3. studieår) 2 måneder PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk praksis del 2 eller PRA2033 Psykisk helsearbeid 
Nederland 
 Windesheim University College of Applied Sciences, Zwolle 5. semester (3. studieår) PRA2033 Psykisk helsearbeid 
 Christian University of Applied Sciences, Ede  5. semester (3. studieår) 
PRA2033 Psykisk helsearbeid 

Spania 
 The University of Alicante, Alicante 
4. semester (2. studieår) PRA2029 Medisinsk eller kirurgisk praksis del 1 
 Universidad Catolica de Murcia, Murcia  4. semester (2. studieår) PRA2029 Medisinsk eller kirurgisk praksis del 1 

Italia 
 Università Vita Saluta San Raffaele, Milano 
4. semester (2. studieår) PRA2029 Medisinsk praksis del 1 ved hematologisk avdeling for både voksne og barn. 

 Swansea University, Swansea 4. semester (2. studieår) PRA2029 Medisinsk eller kirurgisk praksis del 1

Nord IrlandUniversity of Ulster, Londonderry 

 

5. semester (3. studieår) 
PRA2033 Psykisk helsearbeid 

Intern abroad og bilateral utveksling (utveksling utenfor Europa).

​Land
​Institusjon
Periode
​Type utveksling
India

Pune University
​5. semester (3.studieår) 2 måneder
PRA2032 Hjemmesykepleie

Israel

Haifa University

4. semester (2.studieår) 3 måneder
​PRA2029 / 2023 Medisinsk eller kirurgisk + SYK 2022
USAAugustana University, Sioux Falls, South Dakota
​5. semester
(hele semesteret), 5 måneder
PRA2030 medisinsk eller kirurgisk, PRA2033, HEL100

Europa – Nordplus 

Nordplus-nettverket er et samarbeid mellom utdanningsi​nstitusjoner i Norden og Baltikum. Nettverket består av flere undernettverk som blant annet Nordkvist, Nordsam og Nordhelse, som har hver sin faglige kontaktperson fra Fakultet for sykepleie og helsevitenskap: 

Nordkvist: Nordhelse:Nordsam:

Anila Kristine Nygård-Hansen, anila.k.nygard-hansen@nord.no  

Tlf: +47 75 51 78 21 

Lena Mari Sjöblom, lena-mari.sjoblom@nord.no  

Tlf: +47 74 21 23 17 


Hennie Skaufel, hennie.skaufel@nord.no  

Tlf: +47 74 02 29 37 ​Land
​Institusjon
​Periode heltid
Type utveksling heltid ​​Type utveksling deltid
​Avtale
​​Danmark

VIA University College (studiesteder: Århus, Viborg/Thisted, Silkeborg, Randers og Holstebro).
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2-4. mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk ell​er PRA2033 Psykisk helsearbeid eller PRA2032 Hjemmesykepleie 

​Nordhelse

Sygeplejerskeuddannelsen University College Absalon (Roskilde)  
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie

​Norkvist

UCL Erhversakademi og Professionshøjskole  
(Sygeplejerskeuddannelsen i Odense)  4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie 
​Norkvist
UCL Erhversakademi og Professionshøjskole  
(Sygeplejerskeuddannelsen i  Svendborg)  
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie 
​Norkvist
Sverige

Högskolan i Gävle 
4. semester (2. studieår) 2 mndr eller 5. semester (3. studieår) 2-4 mnd 
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller PRA2033 Psykisk helsearbeid eller PRA2032 Hjemmesykepleie Nordhelse


Blekinge Tekniska Högskole, Karskrona 

 


4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2-4 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller PRA2033 Psykisk helsearbeid eller PRA2032 HjemmesykepleieNordhelseErsta Sköndal Bräcke Högskola 
Institutionen för Vårdvetenskap (Stockholm)  
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie
​NordkvistKarlstads universitet (Karlstad)  

4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd

PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie
NordkvistHögskolan i Borås (Borås)  

 


4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie 
​NordkvistLuleå tekniske universitet  (Luleå)  
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie
​Finland​Vaasa University of Appliced Sciences, Vasa yrkeshögskola, Hälsovård och det sociala området. 
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2-4 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller PRA2033 Psykisk helsearbeid eller PRA2032 Hjemmesykepleie


​NordhelseHögskolan på Åland 
Sjukskötarprogrammet Åland University of Applied Sciences 


​Nordkvist

FærøyeneDeildin fyri Heilsu- og Sjúkrarøktarvísind  
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie

​Nordkvist
GrønlandGrønlands universitet Peqqissaanermik Ilinniarfik 
Institut for sygepleje og sundhedforskning 
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie
​Nordkvist
IslandUniversitetet i Akureyri 
4. semester (2. studieår) 2 mnd eller 5. semester (3. studieår) 2 mnd
PRA2029/PRA2030 Medisinsk eller Kirurgisk eller PRA2032 Hjemmesykepleie 

​Nordkvist

Utvekslingsmuligheter Nordsam  

Vi jobber også med flere utvekslingsmuligheter der studentene kan dra på utveksling i for eksempel 1 uke. Slike utvekslingsmuligheter har egne søknadsskjema som vil legges ut på Canvas til de klassene og kullene det gjelder.​

Samarbeidspartnere i Nordsam:  
Nord universitet, Levanger (Norge)
OsloMet – Oslo Metropolitan University (Norge)     
Mittuniversitetet (Sundsvall og Østersund, Sverige)
Novia University of Applied Sciences (Finland) 

Absalon University College (Danmark) 
Københavs professionshøjskole (Danmark) 
LV-Riga Medical College of the University of Latvia (Latvia)
Panevezys University of Applied Sciences (Litauen) 

Søknadsfrist:
20. januar, 1. studieår (2. semester) for utveksling 2. studieår (4. semester) og 3. studieår ​(5. semester). ​​

Bachelor farmasi


Utveksling gjennom Erasmus+ 


Finland  

University of Eastern Finland - The School of Pharmacy 

mnd studieopphold  5. semester. Valgfrie emner. 

 

Portugal  

Utdanningen har samarbeid med School of Allied Health SciencesPolytecnic Institute in Oporto i Portugal med 3 mnd praksis/prosjekt på 5. semester.

 

Faglig kontaktperson farmasi: Studieprogramansvarlig Linda AmundstuenTlf: +47 74 82 37 52, linda.amundstuen@nord.no  

 

Internasjonale koordinatorer ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH): 

Ingrid Bergem Sand ingrid.b.sand@nord.no

 

Vi jobber også med flere utvekslingsmuligheter der studentene kan dra på utveksling i for eksempel 1 uke. Slike utvekslingsmuligheter har egne søknadsskjema som vil legges ut på Canvas til de klassene og kullene det gjelder.


Søknadsfrist 

20. januar, 2. studieår (4. semester) for utveksling 3. studieår (6. semester).  

Bachelor paramedisin

Utveksling gjennom Erasmus+ 


Finland  

Arcada  (Helsinki). 6. semester (3. studieår). Kliniske studier 3. 

 

Internasjonale koordinatorer ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH): 

Ingrid Bergem Sand ingrid.b.sand@nord.no


Vi jobber også med flere utvekslingsmuligheter der studentene kan dra på utveksling i for eksempel 1 uke. Slike utvekslingsmuligheter har egne søknadsskjema som vil legges ut på Canvas til de klassene og kullene det gjelder.

 

Søknadsfrist 

20. januar, 2. studieår (4. semester) for utveksling 3. studieår (6. semester).  

Bachelor vernepleie

Som profesjonsutøver i Norge eller internasjonalt har du behov for interkulturell kompetanse. Denne kompetansen kan du opparbeide deg både gjennom undervisning, praksisstudier ved Nord universitet og opphold i utlandet. Vi kan tilby varierte, spennende og faglig interessante teori- og praksisstudier i utlandet. 


Ved bachelor i vernepleie kan man ta teori- og praksisstudier i utlandet fra 3 til 5 måneders opphold i 4. semester.  


Du kan reise til følgende steder:  


 

Danmark 

VIA University College 4.semester (2.studieår) 3-5 måneder, 12 uker praksisstudier. PRA2027 Samfunnsdeltakelse og VPL1008 Public Health Work. 

 ​

USA 
Augsbourg UniversityMinneapolis, USA  ​ 4.semester (2.studieår) Hele semesteret, 12 uker praksisstudier. PRA2027 Samfunnsdeltakelse og VLP1008 Public Health Work. 

 

Faglig kontaktperson vernepleie: 

Lily Appoh, Tlf+47 74 21 23 27, lily.appoh@nord.no 

 

Internasjonale koordinatorer ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH): 

Ingrid Bergem Sand ingrid.b.sand@nord.no


Vi jobber også med flere utvekslingsmuligheter der studentene kan dra på utveksling i for eksempel 1 uke. Slike utvekslingsmuligheter har egne søknadsskjema som vil legges ut på Canvas til de klassene og kullene det gjelder.


Søknadsfrist 

1. september, 2. studieår (3. semester) for utveksling 2. studieår (4. semester).  

Bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern

Studenter som deltar i studieprogrammene Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i barnevern, skal i studieprogrammets fjerde semester (sjette semester i sosialt arbeid deltid) avvikle henholdsvis praksisemnene PRA2050 «Praksis i sosialt arbeid» og PRA2034 «Praksis i barnevernsarbeid». Emnene kan gjennomføres i utlandet hos følgende samarbeidspartnere:

Sosialt arbeid: 
Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. For bachelor i sosialt arbeid er det etablert praksisavtaler med:

- Absalon profesjonshøgskole (Danmark)
- Mittuniversitetet (Sverige)
- NMS Exchange (Madagaskar og Thailand)
- Christ University (India).

Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om dette innen 20. juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Barnevern: 
Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. For bachelor i barnevern er det etablert praksisavtaler med:

​- Absalon profesjonshøgskole (
Danmark)
- NMS Exhange - Lovasoa cross cultural competence center (Madagaskar)
- Christ University (India)
- ​NMS Exchange (Thailand)

Studenter som ønsker praksis på et av stedene Nord universitet har avtale med i utlandet, kan søke om dette innen 20. juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.​

Søknad om praksis i utlandet for studieprogrammene sosialt arbeid og barnevern, har egen søknadsfrist og må ikke forveksles med fristen for ordinær utveksling. Søknadsfrist for å søke om praksis i utlandet er 20. juni.

Kontaktpersoner ved Fakultet for samfunnsvitenskap:

Emneansvarlig PRA2034, Carina Henriksen 

Emneansvarlig PRA2050, Linda Sjåfjell

Emneansvarlig PRA2050 Levanger, Berit Rotmo​

Rådgiver praksis Levanger, Marthe Fagerli

Rådgiver praksis Bodø, Pia Norbye-Hjemaas​Søknadsfrister praksis i utlandet. 

Bachelor i sykepleie:
20. januar, 1. studieår 
Bachelor i farmasi: 
20. januar, 2. studieår 
Bachelor i vernepleie: 
1. september, 2. studieår 
Bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern:
20. juni

​​