Vitnemål og karakterutskrift


​​​​​​​​Vitnemål


Vitnemål utstedes til studenter som fullfører en grad eller en yrkesutdanning. Vitnemålet inneholder karakterene dine og en beskrivelse av studiet. Ta godt vare på ditt originale vitnemål, det utstedes bare en gang! 

Vitnemålet vil være tilgjengelig i Vitnemålsportalen​ kort tid etter at sensur på siste eksamen er bekjentgjort. Det sendes automatisk til din folkeregistrerte adresse enten du fullfører på normert tid eller ut over normert tid. Adressen din bør være oppdatert i Folkeregisteret​ innen 10. juni. 

Dersom du skal flytte til utlandet må du sende oppdatert adresse på e-post til eksamen@nord.no​ innen 15. juni. 

Digitalt vitnemål 

Fra og med høsten 2021 vil det etter planen innføres digitalt vitnemål til våre avgangskull. Utrullingen starter allerede med en testgruppe våren 2021. Innføringen av digitalt vitnemål innebærer at avgangsstudenter ikke lenger vil motta vitnemål på papir, men vil finne sitt vitnemål og gradsoppnåelse digitalt på vitnemalsportalen.noSelvvalgt bachelor

Hvis du oppfyller kravene i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 2-3 (1c), kan du søke om å få innvilget selvvalgt bachelor fra Nord universitet.
Søknad innvilges på bakgrunn av allerede avlagte emner. 

For veiledning om hvilke programmer og/eller emner som kan være aktuelle i en selvvalgt bachelorgrad, må du kontakte studieveilederen på det aktuelle studieprogrammet.

Informasjon om Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en digital tjeneste hvor tidligere og nåværende studenter selv kan hente ut resultatene fra all høyere norsk utdanning (med noen få unntak) og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. ​Fra portalen kan du skrive ut og/eller dele ditt vitnemål før du mottar papirversjon. Tjenesten er gratis å benytte.

Hvor langt tilbake i tid kan du hente resultater i Vitnemålsportalen?
I vitnemålsportalen finner du beståtte emner som er digitalt lagret ved institusjonene. Resultater tilbake i tid som ikke er registrert digitalt, vil derfor ikke vises i vitnemålsportalen. Ta kontakt via e-post til eksamen@nord.no​ for spørsmål om manglende resultater.

Diploma supplement

Diploma supplement (DS) er et vitnemålstillegg på engelsk som utstedes sammen med vitnemålet. Her fremkommer informasjon om studentens utdanning og landets utdanningssystem. Diploma Supplement er kun gyldig sammen med vitnemålet. Diploma Supplement er også tilgjengelig på Vitnemålsportalen. 

Les mer om Diploma Supplement på NOKUT sine nettsider.

Duplikat

Ved tap av vitnemål kan studenter i særskilte tilfeller søke om å få utstedt duplikatvitnemål, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (5). Dette merkes som duplikat. Det kreves dokumentasjon på tapet, f.eks. kopi av politianmeldelse hvis det er stjålet, eller bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann eller vannskade. Studenten vil bli avkrevd en avgift på 1000 kroner for utstedelse av duplikat. 

I tilfeller hvor duplikat ikke kan innvilges, kan studenter få en bekreftelse på oppnådd grad sammen med en karakterutskrift. Ellers viser vi til Vitnemålsportalen, hvor oppnådd grad bekreftes elektronisk.

Karakter​​utskrift

Karakterutskrift er en oversikt over oppnådde resultater som ikke fører, eller har ført, frem til en grad eller yrkesutdanning. 

Hvis du forbedrer et resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, dokumenteres det med separat karakterutskrift jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (4).​

Karakterutskrift bestilles av studenten selv på Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen. Når bestilling er foretatt vil det gå noen minutter før karakterutskriften dukker opp under «Dokumenter». 

Bestilling er mulig for både nåværende og tidligere studenter. Tidligere studenter kan logge seg på Studentweb via ID-Porten. Karakterutskriften er elektronisk signert.

H​​ent ut vitnemål på Vitnemålsportalen


​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no