Telt i utmarka

Naturforvaltning

Bachelorgrad i Steinkjer

Er du naturinteressert? Vil du vera med å forvalte naturen? Då treng du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Vil du læra meir om natur og likar ei blanding av teori og praktisk arbeid så er dette eit studium for deg.

Beskrivelse av studiet

Er du naturinteressert? Vil du vera med å forvalte naturen? Då treng du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Vil du læra meir om natur og likar ei blanding av teori og praktisk arbeid så er dette eit studium for deg.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krev Generell studiekompetanse.

Søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søkje om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:
I tillegg til dei generelle krava for realkompetanse ved Nord universitet gjeld følgjande fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet:

Relevant arbeidserfaring knytt til t.d. jakt, fiske, forvalting og skjøtsel av naturen.

Jobbmuligheter

Som naturforvalter kan du bli tilsett i ei rekkje ulike stillingar innan til dømes naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Døme på verksemder der kandidatar frå naturforvaltning arbeider; kommunar, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelingar hos Fylkesmannen og i private verksemder.

Videre utdanning

Studiet gjer det mogleg å studere vidare på masternivå ved Nord universitet eller ved andre norske og utanlandske universitet. Ta kontakt med studierådgjevar eller studieansvarleg for nærare informasjon om dette.

Utenlandsopphold

Naturforvalting er eit internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringar. Internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk er derfor viktig i utdanninga.

Nord har avtalar med ei rekke universitet over heile verda. som gjer det mogleg å ta eit semester i utlandet som en del av studiet. Som student på bachelor i naturforvaltning har du moglegheit til å reisa på utveksling i 4. semester. Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jeanett Stegen, for å høre mer om mulighetene dine.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter du som student i naturforvaltning kan reise til:

AUSTRALIA
James Cook Univresity
Charles Darwin University
Deakin University

CANADA
Memorial University of Newfoundland
University of Northern British Columbia
St. Francis Xavier University
Lakehead University
University of Saskatchewan

USA
Humboldt State University
University of Minnesota - College of Food, Agricultural and Natural Resource Management (CFANS)
University of New England
University of Alaska Fairbanks

DANMARK
Roskilde University

UNGARN
Szent Istvan University

NEDERLAND
Wageningen University

SKOTTLAND
University of Stirling

SVERIGE
University of Gothenburg

RUSSLAND
Russian State Hydrometeorological University (RSHU)

 Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020


Studiestart 2019

Viktig informasjon


Velkommen som student på bachelor i naturforvaltning ved fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), studiested Steinkjer. Vi gleder oss til å ta i mot nye studenter i vår flunkende nye InnoCamp.

Obligatorisk oppmøte og undervisning
Vennligst gi beskjed til studieveileder dersom du er forhindret i å møte til oppstart, eller dersom du har noen spørsmål.

Timeplan
Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram finner du her: Timeplan for naturforvaltning

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.

Program

UKE
​DATO
​TID
​HVA SKJER
UKE 33
​ ​ ​ ​ ​ ​
​Onsdag 14. august
​ ​ ​ ​
​09:30
​Oppmøte ved hovedinngangen.
Studentene blir fulgt av faddere til klasserom i Otto Sverdrup.
​09:45
​Programvis informasjon og presentasjon av faglærere i Otto Sverdrup, rom 1.
​11:30
​Lunsj og fadderopplegg i Otto Sverdrup, rom 3.
​12:30
Offisiell seremoni i Origo.
13:30
​Fadderopplegg – se Facebook for mer info.
​Torsdag 15. august
​08:30 - ca 16:00
​Ekskursjon til Tromsdalen.
Oppmøte ved universitetet. Felles transport.

Ta med godt skotøy (gjerne støvler, da dere skal uti ferskvann deler av dagen), og ellers klær etter været. Ta med egen matpakke og termos.
​Fredag 16. august
​Fra 08:30
​Ordinær undervisning i Flexilab (sjekk timeplan for endelig tidspunkt).
UKE 34

Ordinær undervisning (se timeplan)
​Onsdag 21. august
​18:00 - 00:30
GAID på campus Levanger. Det settes opp egen buss for påmeldte fra Steinkjer. Se Facebook for meir info.
​Fredag 23. august
​12:00 - 14:00
​Grillmat til alle studenter og ansatte utenfor InnoCamp.

Det er et variert fadderopplegg fra og med onsdag i uke 33, til og med uke 34. Dette er i tillegg til ordinær undervisning i timeplanen.

Vi oppfordrer alle til å delta på fadderopplegget. Å bli godt kjent i oppstarten er viktig for det sosiale miljøet som igjen er viktig for et godt læringsmiljø.
Fadderprogrammet er publisert på Facebook

Fadderansvarlig er Sunniva Sørensen.
Telefon: 45284950

Studentliv

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Steinkjer: Steinkjer

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Steinkjer

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon