Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og håndverksfaget og introduserer studenten til grunnleggende digitale ferdigheter som er relevant for undervisning i faget i grunnskolen. Studiet er grunnleggende og gir en bred innføring i praktiske digitale og webbaserte verktøy og didaktiske problemstillinger.

Studiet er 100 % nettbasert og inkluderer noen nettbaserte seminarer med oppmøteplikt.

Nå kan deltakere utenom ordningen med stipend- og vikarmidler søke! Opptak gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Beskrivelse av studiet

Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og håndverksfaget og introduserer studenten til grunnleggende digitale ferdigheter som er relevant for undervisning i faget i grunnskolen. Studiet er grunnleggende og gir en bred innføring i praktiske digitale og webbaserte verktøy og didaktiske problemstillinger.

Studiet er 100 % nettbasert og inkluderer noen nettbaserte seminarer med oppmøteplikt.

Nå kan deltakere utenom ordningen med stipend- og vikarmidler søke! Opptak gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Lærerutdanning. Søker må ha fullført lærerutdanning eller tilsvarende utdanning.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført.

Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som har et ansettelsesforhold til en skole prioriteres.

 

 

Jobbmuligheter

Studiet er primært en introduksjon til sentrale deler av det visuelle kunstfagfeltet, med bred dekning og med forankring i teori, historie, praktisk arbeid og eksperimentering. Det kan også bidra til kompetanse for arbeid i kultursektoren.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2019
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier/kurs
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2019

Mer informasjon