Foto: Øvelse Nord / Roar Kofoed

Beredskap og kriseledelse

Mastergrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2019

Viktig informasjon

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram.
Se timeplan

Pensum

Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus: Mazemap Bodø

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram

Oppmøte


Studieprogrammet har oppstart tirsdag 10. september kl. 09:00.

Samlingsplan høsten 2019


Kommer du langveisfra og trenger et sted å overnatte? StudentiNord tilbyr korttidsleie for deltidsstudenter på campus og i byen.

Studentliv


Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Bodø: Nord

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.


Velkomsten

Velkomsten skal sørge for at du som ny student får en best mulig start ved Nord universitet, og i Bodø by. Velkomsten tar imot alle nye studenter og hjelper dem i gang med etableringsprosessen.Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell måte. Dette stiller derfor stadig økende krav til ledere og personell i organisasjoner om å ha kunnskap og praktiske ferdigheter i å håndtere og lede organisasjonen gjennom kriser, videre å etablere hensiktsmessige strategier for kontinuerlig utvikling av krise- og beredskapsledelse. 

Dette masterprogrammet tilbyr ledelsesrettet utdanning i beredskap og kriseledelse. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig og privat sektor samt profesjonelle innenfor beredskapsapparatet. Et viktig formål med masterprogrammet er å etablere fora og nettverk for utveksling av kunnskap og erfaring mellom de ulike offentlige og private aktørene og forskningsfeltet. Studiet er samlingsbasert.

Det legges vekt på trening og øvelser i form av table top øvelser, simulatorstyrte øvelser i NORDLAB, og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører.

Beskrivelse av studiet

Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell måte. Dette stiller derfor stadig økende krav til ledere og personell i organisasjoner om å ha kunnskap og praktiske ferdigheter i å håndtere og lede organisasjonen gjennom kriser, videre å etablere hensiktsmessige strategier for kontinuerlig utvikling av krise- og beredskapsledelse. 

Dette masterprogrammet tilbyr ledelsesrettet utdanning i beredskap og kriseledelse. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig og privat sektor samt profesjonelle innenfor beredskapsapparatet. Et viktig formål med masterprogrammet er å etablere fora og nettverk for utveksling av kunnskap og erfaring mellom de ulike offentlige og private aktørene og forskningsfeltet. Studiet er samlingsbasert.

Det legges vekt på trening og øvelser i form av table top øvelser, simulatorstyrte øvelser i NORDLAB, og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av 180 studiepoeng (ihht §3.5 i universitets- og høgskoleloven), og to års relevant arbeidserfaring i lønnet arbeid. Yrkeserfaringen må kunne relateres til fagområdene beredskap eller kriseledelse. Dette omfatter arbeidserfaring fra Forsvaret, nødetater (politi-, brann- og helseetatene), adferdsrettet trafikksikkerhetsarbeid, beredskapsorganisasjoner, eller som beredskapsledere i industri eller offentlige organisasjoner.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier: I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Karakterpoeng, som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet, danner grunnlaget for opptaket. Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet. Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:
Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: Det gis 1 poeng pr. år i inntil 10 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.
Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget. Det gis 1 poeng pr. 30 studiepoeng – maksimalt 2 poeng.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende: Vitnemål/karakterutskrift som viser minimum 180 sp høgskole-/universitetsutdanning. En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring (i 100 % stilling).

Jobbmuligheter

Programmet gir kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at kandidatene skal kunne utføre arbeidsoppgaver og kvalifisere seg for stillinger som er direkte knyttet til beredskap og kriseledelse.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i programmet. Tredje semester, som består av to valgemner, er spesielt godt egnet for dette. Nord universitet har avtale med Laurea University of Applied Science i Finland der studenter på Master i beredskap kan avlegge emner som del av graden. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for studenter som er tatt opp til studieprogrammet.

Studieprogrammet er en del av nettverket CONRIS – Cooperation Network for Risk & Security Studies.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Foto: Øvelse Nord / Roar Kofoed
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon