Norwegian Language and Society

Årsstudium i Bodø

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Norwegian Language and Society ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.​​
​​
Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. Oppmøte første dag​​

Onsdag 12. august
  • 10:15 Informasjon om Norwegian Language and Society
Informasjonsmøtet vil enten bli digitalt eller fysisk på campus. Nærmere informasjon vil bli publisert så snart det er klart.

Kontaktinformasjo​n
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
  • Hodetelefoner  
  • Webkamera​​
​Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. 

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Da vil du finne din timeplan her:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pens​um

Studentliv og annen praktisk informasjon​

Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:


​​​​
Are you looking for a general introduction to the social, historical, cultural and political aspects of Norway and the Norwegian language? Are you an international student wishing to take a full degree programme in Norway? Are you an exchange student or an immigrant to Norway wishing to learn more about the social, cultural, political and historical aspects of Norway, as well as the Norwegian language? This programme offers a combined package of knowledge and skills in Norwegian language and knowledge of Norwegian society.

Beskrivelse av studiet

​​​​
Are you looking for a general introduction to the social, historical, cultural and political aspects of Norway and the Norwegian language? Are you an international student wishing to take a full degree programme in Norway? Are you an exchange student or an immigrant to Norway wishing to learn more about the social, cultural, political and historical aspects of Norway, as well as the Norwegian language? This programme offers a combined package of knowledge and skills in Norwegian language and knowledge of Norwegian society.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av norsk Generell studiekompetanse, eller det som tilsvarer generell studiekompetanse fra søkernes hjemland. Dersom søkeren ikke har engelsk som sitt morsmål, må det leveres bevis for kunnskaper i engelsk språk (for eksempel TEOFL). Studiet er åpent for utenlandske studenter og utlendiger som bor i Norge, som ønsker kunnskap om norsk språk og norske samfunnsforhold. De fleste søkerne fra ikke-EU-land og søkere som ikke har annen norsk oppholdstillatelse, vil ikke få studentoppholdstillatelse kun på grunnlag av det ettårige studiet i Norwegian Language and Society.

Opptakskrav for høyere utdanning i Norge for søkere med utenlandsk bakgrunn / Higher Education Entrance Qualification https://www.nokut.no/en/surveys-and-databases/nokuts-country-database/GSU-list/ 

Språkkrav for studenter med utenlandsk bakgrunn / Language requirement https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/gsulista/2018/language_requirements_gsu_12032018.pdf 

Generell opptaksinformasjon / View general admission information https://www.nord.no/en/studies/admission/how-to-apply-bachelor/Pages/default.aspx 

Søknadsfrister / View specific application deadlines https://www.nord.no/en/studies/admission/how-to-apply-bachelor/Pages/default.aspx#&acd=a4743399-3ecb-e5c8-e654-f1ef3297b8d8 

Jobbmuligheter

Etter fullført og bestått NLS har studenter kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og norske samfunnsforhold som gjør dem kvalifisert for å kunne ta arbeide med norsk som muntlig arbeidsspråk.

Videre utdanning

Studenter som fullfører det ettårige Norwegian language and society - et ettårig program i norsk språk og samfunnsfag, tilfredsstiller kravene til ferdighet i norsk språk for opptak til høyere utdanning i Norge, i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13  Studenter som har bestått eksamen i NO218L Norske språk og kultur, 10 sp, med minimum karakter B har kunnskaper og ferdigheter på norsk, på anbefalt nivå for å kunne fortsette sine studier på høyere utdanningsnivå med norsk som undervisningsspråk.

For studenter som ikke bruker dette programmet for å fylle opptakskravene til opptak i et norsk bachelorprogram, kan emner fra dette programmet bli anerkjent som en del av en bachelorgrad, hvis godkjent av institusjonen som gir graden.

Hvis dette ettårige studieprogrammet er en del av opptakskravet til et norsk bachelorprogram, kan det ikke benyttes som en del av denne bachelorgraden

Utenlandsopphold

This one-year-program has no exchange possibilities

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon