Finn studier

 

 

Advanced English Language and Literature: Spring package2758722.01.2021 14:06:4022.01.2021 14:06:40This package is for students who are looking for a real challenge when it comes to English Our advanced English classes are designed to provide an in-depth examination of some of STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{485F545C-12D2-474D-9AC5-81B4090C0B4A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Animal Science - ta din utdanning ved Nord universitet6349224.01.2021 21:35:3324.01.2021 21:35:33Bachelorgrad i Bodø og Kosice, Slovakia ditt veterinærstudium ved Nord universitet i Bodø og fortsett studiene ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{650E3867-1770-471D-A9C2-4687F64B367B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Barnehagelærer - ta din utdanning ved Nord universitet11473724.01.2021 21:35:5824.01.2021 21:35:58Har du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver Som barnehagelærer er du med på å lede pedagogisk arbeid i STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{168F5778-0493-4FEE-89AB-8E614F6EE54B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Barnehagelarerutdanning, arbeidsplassbasert med samisk profil- ta din utdanning ved Nord universitet6048424.01.2021 21:35:2624.01.2021 21:35:26Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert med samisk profil - deltid Ønsker du å ta barnehagelærerutdanning samtidig som du jobber Barnehagen du jobber i blir en viktig STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{27594785-62A6-4483-AD81-D3E3C0C83967}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Barnehagelærerutdanning, deltid6047724.01.2021 21:36:0624.01.2021 21:36:06 du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver? Som barnehagelærer er du med på å lede pedagogisk arbeid i STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{CD91C1BF-654B-496A-855F-5CC21DF05124}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Barnehagelærer - ta din utdanning ved Nord universitet11575724.01.2021 21:36:1524.01.2021 21:36:15Treårig bachelorgrad i Bodø (nett- og samlingsbasert Har du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{88BBF7FB-673E-4E01-8B9D-91C07CA57B04}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Barnevern - ta din utdanning ved Nord universitet2763924.01.2021 21:35:4024.01.2021 21:35:40 du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler rus, vold STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{1E3A8CDF-EC60-4237-B23A-FED331355A7B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Basiskurs i naturoppsyn2768324.01.2021 21:33:1824.01.2021 21:33:18 du på jakt etter formell kompetanse for å kunne tildeles begrenset politimyndighet Kanskje du allerede har politimyndighet, men savner naturfaglig kompetanse STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{17B4442E-18AC-429E-AA63-73715E5E0EEF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Beredskap og kriseledelse - ta din utdanning ved Nord universitet2777724.01.2021 21:47:1824.01.2021 21:47:18 gir ledelsesrettet utdanning for personell med ledelsesansvar innen kriserespons Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{B6A16893-9C19-4B0F-BE5C-205D5504FACF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Biologi - Ta din utdanning ved Nord universitet2764024.01.2021 21:35:4624.01.2021 21:35:46Hvordan virker DNA- kodene for ulike biologiske funksjoner Hvordan fungerer næringskjeden på bunnen av havet Hvordan påvirkes dyr og planter av klimaendringer Du kan også søke om 15 STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{CB8D836B-2077-461B-B3DA-BE88B99A3BC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Biovitenskap - ta din utdanning ved Nord universitet12270424.01.2021 21:45:3724.01.2021 21:45:37Å forstå levende organismer og deres forhold til miljøet er avgjørende for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden Master of Biosciences ved Nord University utdanner forskere STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{1CE91915-71BC-448D-9DB9-E5BAF739129B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
BirdID2761024.01.2021 21:41:2224.01.2021 21:41:22BirdID WP er et nettbasert studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd Etter beståtte eksamener for WP er det mulig å delta på våre samlinger som er STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{AE73C0BC-7824-4390-AC16-F0C2979EB2B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser6354924.01.2021 21:41:3724.01.2021 21:41:37Behandling av og omsorg for mennesker med demens er den største utfordringen i framtidens eldreomsorg Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for et STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{785475D5-9CF5-42C1-999F-E3D34AC9812D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
business-and-innovation-semesterpakke2761124.01.2021 21:41:4124.01.2021 21:41:41 Hvordan søke opptak for mer informasjon om krav til utveksling til 50 ord om jobbmuligheter etter endt studie semester package corresponds to 30 ETCS and may be recognised as one STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{ABCF41E6-E761-4301-880F-A4739701176C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Dyrepleie - ta din utdanning ved Nord universitet6068424.01.2021 21:36:4024.01.2021 21:36:40 passer for deg som liker å jobbe med dyr, men for å trives som dyrepleier må du også like å jobbe med mennesker Dyrepleie er et serviceyrke der kommunikasjon med pasientenes eiere STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{0B4AB862-B7D7-4ED6-AB36-75E1C2A0EA4A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Velferdsteknologi2752724.01.2021 21:53:4224.01.2021 21:53:42 er klinisk rettet og fokuserer på hvordan kandidaten kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskningsresultater, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{3D81CCEF-1FFF-423A-9DF1-60874001C132}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Eiendomsmegling - ta din utdanning ved Nord universitet2759124.01.2021 21:37:0124.01.2021 21:37:01 du en god selger som raskt skaper tillit hos kunder Vil du være den som kan hjelpe med å realisere boligdrømmen Å jobbe som eiendomsmegler er både givende og hardt arbeid STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{85B7F1E6-E664-4378-B26A-EA5D50022BA6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Engelsk - ta din utdanning ved Nord universitet2759224.01.2021 21:37:2624.01.2021 21:37:26Engelsk er et verdensspråk og viktig innen samfunnsliv, kulturutveksling og vitenskap Gode ferdigheter i engelsk er derfor en forutsetning for å kunne delta i aktuelle kulturelle STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{243080F7-5181-4EE3-883F-78BFB60605FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Engelsk årsstudium - ta din utdanning ved Nord universitet2763324.01.2021 21:35:1024.01.2021 21:35:10Gode språkferdigheter er avgjørende for suksess innen høyere utdanning, og vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet Vi møter engelsk gjennom jobb, skole og media, og det STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{6A402B9E-25DA-4EFF-A75F-274F21110A26}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642
Engelsk årsstudium - ta din utdanning ved Nord universitet6048324.01.2021 21:33:3024.01.2021 21:33:30 verdensborgere i vår tid har mennesker behov for gode språkkunnskaper og kulturell innsikt Engelsk er et verdensspråk som spiller en helt sentral rolle i utdanning, arbeidsliv STS_ListItem_8500https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/studier{FA315086-BB42-4BDE-88D4-DD9365AC80A9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_StudyProgram.js42;31;1642

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js