Skjema

Her har vi samlet de skjema som skal benyttes ved henvendelser til oss.

Har du henvendelse som gjelder følgende:

  • Søknad om tildeling av selvvalgt bachelorgrad
  • Søknad om fjerde eksamensforsøk
  • Begrunnelse for karakterfastsetting
  • Søknad om tilrettelegging ved eksamen
  • Klage på karakterfastsetting
  • Klage på formell feil

--> Benytt dette skjemaet 

Skjema for klage på karakterfastsetting ved gruppeinnlevering:

--> Benytt dette skjemaet

Oppmelding/avmelding eksamen

--> For oppmelding/avmelding til eksamen benytter du StudentWeb.

Refusjon av semesteravgift

--> Refusjonsskjema-Nord-universitet-17.docx

Skjema for sykepleier og helsefag