Natur- og kulturminneoppsyn

Årsstudium i Steinkjer

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn  

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.


Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Nettmøte for nye Nord-studenter​
Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. ​Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. 

Program / oppstart - Steinkjer

Mandag 29. august

12.00 studiestart for natur- og kulturminne på rom P-111.

 

Program:


12.00   Velkommen 

12.05  Informasjon om studiet

Ca. 15.30 Avslutning


Faglig opplegg resten samlinga. Det må påberegnes opplegg på ettermiddager også. Det vil bli felt med overnatting fra torsdag 1. - 2. september.

Onsdag 7. september legges det opp til en sosial kveld på Campus.

Detaljer timeplan sendes ut nærmere studiestart. 

Flere av dagene under samlingen vil det være undervisning fram til ca. 20.00, detaljert oversikt over dette vil komme i Canvas samt sendes på mail i god tid før samlingen. Her vil det også komme informasjon om utstyrsbehov o.l. 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​ Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 


Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen


Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på oft​e stilte spørsmål om studiestart og mye annet

Studentliv  og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> FadderperiodenHar du lyst til å arbeide med naturoppsyn? Da må du gripe denne sjansen! Gjennom teori og praksis lærer du om norsk natur, kulturminner og oppsynstjenester knyttet til disse. Studiet er samlingsbasert.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst til å arbeide med naturoppsyn? Da må du gripe denne sjansen! Gjennom teori og praksis lærer du om norsk natur, kulturminner og oppsynstjenester knyttet til disse. Studiet er samlingsbasert.Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innen naturoppsyn, jakt- og/eller fiskeoppsyn, fjelloppsyn, miljøkriminalitet, kulturminner, skjøtsel- og tilrettelegging, naturguiding, naturveiledning, vilt- og fiskeforvaltning, rovviltforvaltning, rovviltkontakt, naturregistrering, naturforvaltning, utmarkskonsulent eller andre biologiske fagområder.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel videregående eller høgskole/universitet med grønne fag, blå fag eller politifag, som naturforvaltning, utmarksforvaltning, biologi, naturfag, friluftsliv, oppdrett, fiskerifag, landbruksfag, kulturminner, grønne juridiske emner, fag fra politihøgskolen o.l.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha bred kunnskap om relevante lover og forskrifter samt internasjonale avtaler
 • ha grunnleggende innsikt i økologi, naturregistrering og overvåkning
 • ha grunnleggende kunnskap om norsk flora og fauna
 • ha kunnskap om skjøtsel- og tilretteleggingstiltak

Ferdigheter

Etter fullført studium skal kandidaten

 • kunne planlegge og gjennomføre ulike typer oppsynsvirksomhet
 • kunne anvende lovbestemmelser som regulerer oppsynsvirksomhet og forvaltning av naturområder og kulturminner
 • vise god innsikt i fagets yrkesetikk og evne til å reflektere over utøvelsen av arbeidsoppgaver knyttet til oppsynsarbeidet
 • være i stand til å vurdere sikker ferdsel, alene eller som leder av en gruppe, til ulike årstider og i ulike naturtyper
 • være i stand til å identifisere ulike typer kulturminner
 • kunne gi veiledning og informasjon om natur og kulturminner

Generell kompetanse

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha innsikt i ulike oppsynstjenester knyttet til natur og kulturminner, herunder myndighet, rapportering og yrkesetikk
 • forstå relevante lovbestemmelser som gjør det mulig å gjennomføre kontrollfunksjoner i oppsynsarbeidet
 • forstå fagets etiske utfordringer

Jobbmuligheter

Årsstudiet gir bred kompetanse for å kunne arbeide med ulike typer oppsynstjenester, veiledning og informasjon. Basiskurset som inngår som en del av årsstudiet, gir faglig bakgrunn for miljøkontroll: herunder planlegging, utførelse og rapportering. Både årsstudiet og basiskurset tilfredsstiller det faglige grunnlaget for tildeling av begrenset politimyndighet. Vi gjør oppmerksom på at det er politiet som eventuelt utsteder slik myndighet, og at dette stiller krav til plettfri vandel. Enkeltemner fra årsstudiet gir grunnlag for arbeidsoppgaver knyttet til emnenes spesifikke faginnhold.

Videre utdanning

Studiet gir en praktisk og anvendt tilnærming til fagområdet. Dette gir en kompetanse som egner seg godt i kombinasjon med en bachelor- eller mastergrad innen naturforvaltning eller biologiske fag ved norske universitet og høgskoler.

Utenlandsopphold

Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn har ikke mulighet for utenlandsopphold.

Samlinger

Samlingsdatoer for 2022/2023:

Samling 1: 29.08. - 09.09.2022

Samling 2: 10.10 - 19.10.2022

Samling 3: 13.03. - 22.03.2023

Samling 4: 22.05. - 31.05.2023


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14.00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14.00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon