Sosiologi

Årsstudium i Bodø og Levanger

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved årsstudium i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet – Bodø

Søndag 14. august
17:00 Pre-study barberque i bakgården ved kantina. Alle nye studenter får gratis mat og drikke. Faddere, fadderstyret, studieveiledere og Studentinord vil være til stede.​

Det settes opp buss fra Flatvold kl. 16:30. Retur kl. 19:00.

Tirsdag 16. august
11:00 Offisiell åpning av studieåret
12:00 – 12:45 Meet & greet utenfor auditorium Knut Hamsun (A1). Enkel matservering
13:00 – 14:30 Fakultetsåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap i auditorium Knut Hamsun (A1)

Program:
13:00 Velkommen til åpning av studieåret ved FSV
13:05 Dekan Elisabet Ljunggren ønsker velkommen
13:10 Teknologi, toppidrett og likestilling v/ Førsteamanuensis Anne Tjønndal ​
13:30 Studentorganisasjonen Inter informerer 
13:45 Studentinord informerer om sine tilbud 
14:05 Studentombud Hanne Seljesæter informerer 
14:15 Fadderne overtar 

Onsdag 17. august
11:00 – 13:00 Pizzalunsj utenfor auditorium Knut Hamsun (A1)

Torsdag 18. august
08:00 – 10:00 Frokost i kantina
10:00 – 13:30 Rebusløp «Tour de Nord». Oppmøte utenfor kantina
​​
Mandag 29. august – velkomst på studieprogrammet
09:15 - 10:00 Informasjonsmøte og velkomst på årsstudiet i sosiologi i auditoirum Matthias Bonsak Krogh (A3)​

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.​

Program / oppstart på studiet – Levanger

Onsdag 17. august
10:00 - 12:00 Introduksjon til studieprogrammet i seminarrom Hovedbygg 250

- Fagansatte og studieveileder deltar
- Besøk av dekan Elisabet Ljunggren

12:00 - 13:00 Faddere informerer og serverer lunsj (lett servering)
13:00 - 14:00 Offisiell åpning i Trønderhallen
14:00 - 14:30 Informasjon om fadderperioden
14:30 Rebusløp og grilling på campus

Tirsdag 23. august
Undervisningsstart. Sjekk timeplanen​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for ​å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Vil du arbeide for og med mennesker? Ønsker du innsikt i samfunnet, samfunnets institusjoner og utvikling? Da er sosiologistudiet for deg. Studiet gir studentene innblikk i mellommenneskelige relasjoner på ulike nivå. Studiet tar i tillegg sikte på å tilføre studentene kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnets sosiale, politiske og økonomiske dimensjoner.

Beskrivelse av studiet

Vil du arbeide for og med mennesker? Ønsker du innsikt i samfunnet, samfunnets institusjoner og utvikling? Da er sosiologistudiet for deg. Studiet gir studentene innblikk i mellommenneskelige relasjoner på ulike nivå. Studiet tar i tillegg sikte på å tilføre studentene kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnets sosiale, politiske og økonomiske dimensjoner.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Sosiologi er et bredt fag som omfatter kunnskaper om samfunnet vi lever i, samtidig som den gir bedre selvinnsikt og forståelse for mennesker rundt oss.

Bredden i faget gjør at vurderingen av realkompetanse også åpner for en ganske bred vurdering av realkompetanse. Dette betyr at erfaring fra alle sektorer, offentlig, privat og frivillig, vil bli vurdert som relevant. Ulike typer oppgaver vil også bli vektlagt i vurderingen av realkompetanse. Dette kan for eksempel være arbeid med mennesker, kunderelasjoner eller omsorgsarbeid, eller oppgaveorientert arbeid, for eksempel deltakelse i prosjekter, utviklingsarbeid o.l.

Annen arbeidserfaring vil også vurderes.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført årsstudium i sosiologi skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger i sosiologien
  • har innsikt i hvordan samfunnet er bygd opp og fungerer
  • har en grunnleggende forståelse av hvordan samfunnet både former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg
  • kjenner til ulike forskningsområder og forskningsmetoder i faget

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan reflektere kritisk over spesifikke tema og samfunnsforhold i lys av sosiologisk teori
  • kan tilegne seg informasjon og fagkunnskaper og framstille dette slik at det belyser et saksfelt eller en problemstilling
  • kan vurdere sosiologiske forskningsbidrag og bedømme deres bruk av teori og metode
  • kan anvende sosiologisk kunnskap i vurdering og utredning av sosiale forhold og temaer

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig

Jobbmuligheter

Sosiologiske kunnskaper og metoder er nyttige i planlegging og utredning på en lang rekke områder og er dermed anvendelige i en rekke ulike yrker. En mulighet er å bruke fagbakgrunnen inn mot utdanningssektoren, og kombinere sosiologi med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Med bachelorgrad i sosiologi kan du jobbe som leder, utreder eller saksbehandler i flere ulike bransjer, både i offentlig og privat sektor. Sosiologer er som regel ikke ansatt som sosiologer, men er ansatt i stillinger som for eksempel informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere, politisk rådgiver, HR – rådgiver og andre typer rådgiverstillinger, konsulent, prosjektkoordinatorer og liknende. Noen velger å studere videre, og tar master og doktorgradsløp, og jobber da som forskere. Mulighetene er mange!

Videre utdanning

Årsstudiet gir grunnlag for videre sosiologiske studier på bachelornivå. Studiet gir en forståelse av, og innsikt i, samfunnsutviklingen.

Utenlandsopphold

Det tilbys ikke mulighet for utveksling på dette studieprogrammet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

 Studiested Bodø

 Studiested Levanger

Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon