Lulesamisk språk (samlingsbasert)

Bachelorgrad i Bodø

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet i 2021
​​​Bachelor i lulesamisk språk gir en grundig innføring i lulesamisk språk, med vekt på det praktiske, det vitenskapelige og det pedagogiske. Gjennom studiet vil studentene få utviklet sine muntlige og skriftlige ferdigheter i lulesamisk, tilegne seg et språkvitenskapelig fagspråk og bli kjent med både samisk og annen urfolkslitteratur. 

Lulesamisk språk har en unik grammatikk som utfordrer vår forståelse for språk og grammatikk, og som gir oss ny kunnskap om menneskelige språkevner. Gjennom møtet med nye perspektiver om lulesamisk grammatikk og litteratur, vil studenter få oppøvet sin evne til kritisk tenkning og å forstå språk på en helt ny måte. 

Studiet er samlingsbasert.

Beskrivelse av studiet

​​​Bachelor i lulesamisk språk gir en grundig innføring i lulesamisk språk, med vekt på det praktiske, det vitenskapelige og det pedagogiske. Gjennom studiet vil studentene få utviklet sine muntlige og skriftlige ferdigheter i lulesamisk, tilegne seg et språkvitenskapelig fagspråk og bli kjent med både samisk og annen urfolkslitteratur. 

Lulesamisk språk har en unik grammatikk som utfordrer vår forståelse for språk og grammatikk, og som gir oss ny kunnskap om menneskelige språkevner. Gjennom møtet med nye perspektiver om lulesamisk grammatikk og litteratur, vil studenter få oppøvet sin evne til kritisk tenkning og å forstå språk på en helt ny måte. 

Studiet er samlingsbasert.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med minimum samisk som 2. språk fra videregående skole eller universitetets innføringskurs i lulesamisk 1 og 2.

Jobbmuligheter

En bachelorgrad i Lulesamisk kan åpne for mange muligheter innen både høyere utdanning og arbeidsliv i Norge og i det store utland.

Samiske språk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder, og både samiske kommuner og institusjoner, men også andre institusjoner som har sitt virke i samiske områder og som tilbyr tjenester til det samiske folket, vil i stadig større grad ha behov for dyktige medarbeidere med god samisk språkkompetanse. Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvendelig i mange sammenhenger, som for eksempel undervisning, kulturarbeid, forvaltning, media og reiseliv. Spesielt mangelen på lulesamiske lærere er stor.

Videre utdanning

Fullført bachelorgrad kan kvalifisere til opptak til masterprogram i samisk. 


Utenlandsopphold

Universitetet har samarbeidsavtaler med Universitetet i Umeå og University of Saskachewan i Canada.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert, og det gjennomføres 3-4 samlinger i hvert semester. Samlingene vil i hovedsak bli lagt til Drag i Hamarøy. 

Samlingsplan studieåret 2020/21:

Uke 39: 23.- 25. sept.

Uke 42: 14.-16. okt.

Uke 46: 11.- 13. nov.

Uke 2: 13.- 15. jan.

Uke 6: 10.- 12. feb.

Uke 10: 10.- 12. mars

Uke 15: 14.- 16. april

Søknadsfrist og opptak

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø (Drag)

Søknadsfrist og opptak

Mer informasjon