Ung dame i folkemengde

Sosiologi og samfunnsanalyse

Bachelorgrad i Bodø eller Steinkjer

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2019

Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Og velger ungdom utdannelse fritt, eller styres utdanningsvalget av den norske kulturen?

Bachelorstudiet i sosiologi gir en bred og grundig innsikt i hvordan samfunnet og det sosiale liv fungerer, hvilke krefter som former samfunnet og hva som påvirker menneskers handlinger og valg.

Beskrivelse av studiet

Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Og velger ungdom utdannelse fritt, eller styres utdanningsvalget av den norske kulturen?

Bachelorstudiet i sosiologi gir en bred og grundig innsikt i hvordan samfunnet og det sosiale liv fungerer, hvilke krefter som former samfunnet og hva som påvirker menneskers handlinger og valg.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Jobbmuligheter

Sosiologiske kunnskaper og metoder er nyttige i planlegging og utredning på en lang rekke områder og er dermed anvendelige i en rekke ulike yrker. Med bachelorgrad i sosiologi kan du jobbe som leder, utreder eller saksbehandler i flere ulike bransjer, både i offentlig og privat sektor. Sosiologer er som regel ikke ansatt som sosiologer, men er ansatt i stillinger som for eksempel informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere, politisk rådgiver, HR – rådgiver og andre typer rådgiverstillinger, konsulent, prosjektkoordinatorer og liknende. Noen velger å studere videre, og tar master og doktorgradsløp, og jobber da som forskere. En mulighet er også å bruke fagbakgrunnen inn mot utdanningssektoren.

Videre utdanning

Bachelorstudiet i sosiologi gir grunnlag for videre studier i sosiologi, herunder master i samfunnsvitenskap med fordypning i sosiologi ved Nord universitet, eller andre samfunnsvitenskapelige masterutdanninger.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet. Det er anbefalt å dra på utveksling i semester 5. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter og er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner:

Mittuniversitetet (Sverige)
University of Northern British Columbia (Canada)

University of Alaska Fairbanks (USA)

University of Greenland (Danmark)

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter, med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø eller Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2019

Mer informasjon