Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert

Bachelorgrad i Vesterålen

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Studiestart og registrering
Felles åpning av studieåret for studenter på studiested Vesterålen er mandag 19. august. Se også under "Program" under. 

I vår 
sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart. 

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.


Se også utdanningens egen timeplan for høsten 2019:

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».
NB! På første samling må du ha med egen pc og du må ha kjøpt inn nødvendig pensum da vi ikke har bokhandel på studiestedet.

Vi anbefaler også at du tegner abonnement på nettjenesten "Sykepleier Pluss".

Program

Sted: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes

19.august 2019 
Sted: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes

Kl. 12.00-13.00

  • Velkommen, ved Hanne Vibeke Jensen
  • Kulturelt innslag
  • Offisielle åpning av studieåret 2019/2020 ved Prorektor for utdanning
  • Hilsen fra ordfører i Hadsel kommune, Siv Dagny Aasvik
  • Kulturelt innslag

Etter åpningsarrangementet vil undervisningen starte for de som har samlingsuke denne uken. 

Åpningsarrangementet er åpent for alle, men det er ikke pliktig oppmøte for de som ikke har samlingsuke denne uken.

Studentliv

Studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.


Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.  Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende, og du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, og det er stort behov for sykepleiere, både i inn- og utland. Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. 

Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger hvert år, mye nettbasert undervisning og dialog, samt praksisperioder identisk med heltidsstudiet. Det tas i studieåret 2019 opp studenter i Vesterålen med undervisningssted Stokmarknes.

Beskrivelse av studiet


Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.  Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende, og du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, og det er stort behov for sykepleiere, både i inn- og utland. Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. 

Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger hvert år, mye nettbasert undervisning og dialog, samt praksisperioder identisk med heltidsstudiet. Det tas i studieåret 2019 opp studenter i Vesterålen med undervisningssted Stokmarknes.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for tuberkulose og MRSA.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
  • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Jobbmuligheter

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus (offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet. 

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for følgende studier ved Nord universitet:
 • Master i klinisk sykepleie
 • Master i praktisk kunnskap
 • Master i spesialsykepleie (Spesialisering: Anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie)
 • Master i folkehelsearbeid
 • Master i psykisk helsearbeid
 • Flere videreutdanninger på masternivå (eks: eldreomsorg og palliasjon)

Utenlandsopphold

Nord universitet har avtaler med utenlandske institusjoner om studentutveksling. Sykepleie og helsefag deltar i internasjonalt samarbeid hvor en gjennom økonomisk støtte vil fremme utveksling av studenter og lærere mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden og Europa og stimulere til samarbeid over landegrensene.

Samlinger

Høst 2019: Uke 34, 35, 42 og 48. Eksamen uke 48 og 51.
Vår 2020: Uke 7, 14 og 20. Eksamen uke 11, 14 og 15.


Fullstendig plan samlinger, praksis m.m. for helse studiet for sykepleie, nett- og samlingsbasert:

Samlinger og praksisperioder deltid sykepleie, strukturmodell Kull 2019H.pdf


Ps. endringer i strukturmodellen kan forekomme.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
 

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Vesterålen

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon