Bachelor i sykepleie

Sykepleie, deltid - 4 år

Bachelorgrad i Vesterålen

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og viktig informasjon

Velkommen som student ved bachelor i sykepleie deltid ved Fakultet for sykepleie og helseutdanning.

Registrering
I år er det spesielt viktig at du fullfører studentregistreringen så raskt som mulig. Dette kan du gjøre så snart du har mottatt ditt studentnummer.  Vi ønsker å kommunisere med deg og invitere deg inn i digitale møterom så snart som mulig. For å få tilgang til å delta, må du være registrert student.


Her finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Oppmøte første dag

Vi anbefaler at du møter opp til studiestart. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg. Bachelor i sykepleie deltid har oppstart i uke 34:
Mandag 17. august kl. 


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.


Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. 
Program for studiestarten

Timeplan for uke 34. Undervisningen foregår hele uka på Hurtigrutens Hus i Lillesalen, studiested Vesterålen.

​Mandag 17. august

11.00 – 11.45: Offisiell åpning av studieåret 2020/2021
v/studieleder Berit M Sjølie og studiestedsleder Barbro F Holm

12.00 – 12.45: Sykepleiestudiet - Struktur og oppbygging av 4 års studier
Canvas v/ kullkoordinator Hanne-Vibeke Jensen

12.45 – 13.30: Lunsj

13.30– 14.15: Hva er sykepleie, digital forelesning v/ professor Berit Støre Brinchmann 

15.00 – ​17.00:  HEL 1000 Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag, fellesemnet
Intro om emnet v/ førsteamanuensis Inger-Lise Magnussen


Tirsdag 18. august

08.15 – 09.30: Studieadministrativ orientering v/rådgiver Janne D. Rønning
Klassens time, inndeling i grupper, valg av tillitsvalgt v/kullkoordinator Hanne- Vibeke Jensen

​09.45 – 12.00: HEL1000 Fellesemnet. Gruppeprosess/refleksjon v/førsteamanuensis Inger- Lise Magnussen

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 15.00: SYK1008 Anatomi, fysiologi og biokjemi, intro om emnet v/universitetslektor Karin Hartviksen

15.00 – 16.00: Pause

16.00 – 19.00: SYK1008, Kap.1 Grunnleggende kjemi og fysikk v/lektor PhD. Veronica Tørfoss


Onsdag 19. august

08.15 – 12.00: HEL1000 Fellesemnet. Gruppeprosesser v/førsteamanuensis Inger-Lise Magnussen. Bruk av bibliotek v/spesialbibliotekar Christer Remen
                                   
12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.45: NSF student

14.00 – 15.00: SYK1004 Grunnleggende sykepleie, intro om emnet + stell og omsorg i sykepleieteori, v /universitetslektor Hilde Toreid

15.00 – 16.00: Pause 

16.00 – 19.00: SYK1008 Anatomi, fysiologi og biokjemi. Kap.1. Grunnleggende kjemi og fysikk
v/ lektor PhD. Veronica Tørfoss​


Torsdag 20. august

08.15 – 12.00: SYK1008, Kap. 2 og 3 Celler og vev, v/universitetslektor Karin Hartviksen

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 17.00: SYK1004, kunnskapsbasert praksis og kildesøk med ph.d. Stipendiat Trude Hartviksen

18.00: Sosialt samvær 


Fredag 21. august

08.15 – 12.00: SYK1008, kap. 4 Nervesystemet, v/stipendiat Trude Hartviksen

12.15 – 13.00: Evaluering av uke 34 og Klassens time, v/tillitsvalgt og kullkoordinator
Hanne-Vibeke Jensen​

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren, da finner du den her:  

Din individiuelle timeplan blir tilgjengelig i TimeEdit etter at du har registrert deg som student og meldt deg opp i de fagene du skal ta. ​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 
>> Pensum

Studentliv og praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
​Mazemap app: Last ned for Iphone - Last ned for Android 

Kollektiv transport til og fra campus
Vesterålen:


Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.  Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende, og du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, og det er stort behov for sykepleiere, både i inn- og utland. Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. 

Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger hvert år, mye nettbasert undervisning og dialog, samt praksisperioder identisk med heltidsstudiet. 

Studiet erstattes fra høsten 2021 med et nytt nett- og samlingsbasert, regionalt bachelorstudium i sykepleie​. Også dette vil gå som en deltidsutdanning.

Beskrivelse av studiet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.  Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende, og du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, og det er stort behov for sykepleiere, både i inn- og utland. Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. 

Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger hvert år, mye nettbasert undervisning og dialog, samt praksisperioder identisk med heltidsstudiet. 

Studiet erstattes fra høsten 2021 med et nytt nett- og samlingsbasert, regionalt bachelorstudium i sykepleie​. Også dette vil gå som en deltidsutdanning.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for tuberkulose og MRSA.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
  • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Jobbmuligheter

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus (offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet. 

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for følgende studier ved Nord universitet:
 • Master i klinisk sykepleie
 • Master i praktisk kunnskap
 • Master i spesialsykepleie (Spesialisering: Anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie)
 • Master i folkehelsearbeid
 • Master i psykisk helsearbeid
 • Flere videreutdanninger på masternivå (eks: eldreomsorg og palliasjon)

Utenlandsopphold

I en globalisert verden stilles det krav om kunnskap i epidemiologi og kulturkompetanse for å utøve sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Internasjonalisering er en integrert del av sykepleierutdanningen gjennom faglig utdannings- og forskningssamarbeid, med internasjonale samarbeidsinstitusjoner og utveksling av studenter og lærere. Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 20 institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika, og er med i nettverkene Erasmus+, Nordsam og Nordhelse. Dette gir studentene muligheter til å gjennomføre deler av studiene i utlandet. Vi tilbyr studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner praksisstudier og emnet Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv og Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Undervisning i disse emnene foregår på engelsk hvis det deltar utenlandske studenter.re mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden og Europa og stimulere til samarbeid over landegrensene.

Samlinger

For studiet som starter 2020. med forbehold om endringer.
 • Høst 2020: Uke 34, 40 og 49. Eksamen uke 39.
 • Vår 2021: Uke 3, 10 , 17 og 22. Eksamen uke 10, uke 18 og uke 22.
 • Høst 2021: Uke 34 og 48. Eksamen uke 34.
 • Vår 2022: Uke 2, 11 og 17. Eksamen uke 17.
 • Høst 2022: Uke 36 og 50. Eksamen uke 36.
 • Vår 2023: Uke 2, 6 og 11. Eksamen uke 1 - 4 og uke 9.
 • Høst 2023: Uke 35,46 og 50. Eksamen uke 35 og uke 50.
 • Vår 2024: Uke 9. Eksamen uke 21 (levere bacheloroppgave)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Studiet vil fra høsten 2021 bli erstattet med et nytt nett- og samlingsbasert, regionalt bachelorstudium i sykepleie.
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Vesterålen

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Studiet vil fra høsten 2021 bli erstattet med et nytt nett- og samlingsbasert, regionalt bachelorstudium i sykepleie.

Mer informasjon