Teaterproduksjon og skuespillerfag

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Bachelorgrad i Verdal

BA Teaterproduksjon og skuespillerfag er en kunstfaglig profesjonsutdanning. Utdanninga er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Studiet er treårig og gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Studiet har årlige opptak.

Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk. Studiet er viktig fordi Norge har for få offentlige utdanninger. Studiet vil være interessant for alle som vil utdanne seg som skuespiller eller jobbe med andre arbeidsoppgaver inne teater og film.

Studiet fokuserer systematisk på studentenes fysiske form og personlige utvikling, som sentrale elementer i den faglige progresjonen.

Søkerne må gjennom flere opptaksprøver før de eventuelt kommer inn på utdanningen.

I løpet av studiet må man regne med at undervisningen flyttes fra Verdal til Levanger.

Beskrivelse av studiet

BA Teaterproduksjon og skuespillerfag er en kunstfaglig profesjonsutdanning. Utdanninga er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Studiet er treårig og gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Studiet har årlige opptak.

Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk. Studiet er viktig fordi Norge har for få offentlige utdanninger. Studiet vil være interessant for alle som vil utdanne seg som skuespiller eller jobbe med andre arbeidsoppgaver inne teater og film.

Studiet fokuserer systematisk på studentenes fysiske form og personlige utvikling, som sentrale elementer i den faglige progresjonen.

Søkerne må gjennom flere opptaksprøver før de eventuelt kommer inn på utdanningen.

I løpet av studiet må man regne med at undervisningen flyttes fra Verdal til Levanger.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Studiet er en scenekunstutdanning, og er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse. Opptak skjer på bakgrunn av avlagt opptaksprøve (Se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6 Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag).

Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner.

Alle eksamener første studieår må være bestått for å komme videre til andre studieår.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført studiet forventes det at studenten:

skal ha kunnskap om:

 • teateret som kunstform og om hvilke muligheter som finnes innen valg av form og innhold 

skal ha ferdigheter i:

 • forvaltning av egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå
 • deltakelse i profesjonelle teaterproduksjoner ledet av regissør
 • deltakelse i profesjonelle filmproduksjoner
 • utvikling av konsepter med utgangspunkt i ferdig tekst eller selvstendig utviklede produksjoner 

skal ha generell kompetanse i:

 • egen utvikling som utøver
 • grunnleggende forståelse for hele produksjonsprosessen i teater og film

Jobbmuligheter

Teaterutdanningen utdanner profesjonelle skuespillere. Det legges vekt på den enkelte students individuelle uttrykk og egenart. Gjennom tre år får studentene anledning til å utforske en lang rekke tema, inspirasjoner og stilarter. Dette blir starten på å utvikle den enkelte students kunstneriske signatur, som bygger på teaterfaglige metoder det undervises i gjennom utdanningens løp.

 Teaterutdanningen utdanner profesjonelle skuespillere. Mange av våre studenter har dannet egne teaterkompanier.

Tidligere studenter fra Nord universitet har spilt på så godt som alle scener av betydning i Norge. Tidligere studenter jobber eller har jobbet på Nationaltheatret, Trøndelag Teater og Hålogaland Teater, for å nevne noen.

Tidligere studenter jobber også med film og fjernsyn, blant annet i NRK. Våren 2015 ble våre tidligere studenter Stine Fevik og Inga Ibsdotter Lilleaas nominert til henholdsvis Heddaprisen og Amandaprisen.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak til kunstfaglig master nasjonalt og internasjonalt.

Utenlandsopphold

Utdanningen arbeider i nær relasjon til internasjonale teatermiljø. Det kan i tredje år bli gjennomført studietur til utlandet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 10. februar 2023
​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved BA Teaterproduksjon og skuespillerfag

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.


Oppstart 
Mandag 15. august klokken 10.00: 
Oppstart på studieprogrammet i Storsalen 
Nord universitet
Tindved Kulturhage
Møllegata 6
7650 Verdal

Program:
 • ​Velkommen
 • Møte med fagansatte på studieprogrammet. Introduksjon til studieprogrammet. Informasjon om fadderuka.
 • Lett servering

Annen informasjon

​Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Webkamera 
​Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart 


Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger (Verdal)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 10. februar 2023

Mer informasjon