Teaterproduksjon og skuespillerfag

Teaterproduksjon og skuespillerfag

Bachelorgrad i Verdal

​Gjennom studiet vil du utdanne deg som skuespiller med ferdigheter som er sentrale for å kunne skape, spille og produsere profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle.

Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Studiet er kunstfaglig, går over tre år og gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. 

Studiet har årlige opptak. Søkerne må gjennom opptaksprøver før de eventuelt kommer inn på utdanningen. De som tas opp tilbys studieplass i tre år.

Beskrivelse av studiet

​Gjennom studiet vil du utdanne deg som skuespiller med ferdigheter som er sentrale for å kunne skape, spille og produsere profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle.

Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Studiet er kunstfaglig, går over tre år og gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. 

Studiet har årlige opptak. Søkerne må gjennom opptaksprøver før de eventuelt kommer inn på utdanningen. De som tas opp tilbys studieplass i tre år.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Studiet er en scenekunstutdanning, og er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse. Opptak skjer på bakgrunn av avlagt opptaksprøve (Se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6.

Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner.

Alle eksamener første studieår må være bestått for å komme videre til andre studieår.

Jobbmuligheter

Teaterutdanningen utdanner profesjonelle skuespillere. Det legges vekt på den enkelte students individuelle uttrykk og egenart. Gjennom tre år får studentene anledning til å utforske en lang rekke tema, inspirasjoner og stilarter. Dette blir starten på å utvikle den enkelte students kunstneriske signatur, som bygger på teaterfaglige metoder det undervises i gjennom utdanningens løp.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak til kunstfaglig master nasjonalt og internasjonalt.

Utenlandsopphold

Utdanningen arbeider i nær relasjon til internasjonale teatermiljø. Det kan i tredje år studietur bli gjennomført til utlandet

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 04. januar 2021

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på teaterproduksjon og skuespillerfag ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)


Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram:
- Timeplan (publiseres så snart den er klar)

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.


Oppmøte


Velkommen til studiestart i Verdal mandag 19. august kl 10.00 

Studentliv


Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Levanger: Levanger

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Levanger

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger (Verdal)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 04. januar 2021

Mer informasjon