Lærer

Yrkesfaglærer

Bachelorgrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student på Bachelor for yrkesfagslærere ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag​ (FLU). Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Undervisningen dette semesteret vil kun foregå på nett. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
Studiet vil gå digitalt høsten 2020 og oppstartsmøtet vil være:

1.årsstudenter: mandag 7. september kl. 12
2.årsstudenter: mandag 21. september (tidspunkt kommer)
3.årsstudenter: mandag 7. september (tidspunkt kommer)

Her vil du også få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell.

Program og lenke til oppstartsmøtet kommer.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder.​

Politiattest
PPU krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene skal ha tilgang til:

PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner med mikrofon
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.Program for studiestart

Årets program for PPU vil foregå på nett. Lenke kommer.

Bachelor yrkesfag planlegger fysisk 2. samling:
1.årsstudenter: uke 43.
2.årsstudenter: uke 44
3.årsstudenter: uke 45


Timeplan og pensum

Timeplan

Timeplanene finner du her når de er publisert:​


Pensum
Slik finner du riktig pensum:

​Studentliv og annen praktisk informasjon

S​tudentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:Buss til og fra campus
Bodø:

Studiested og studentliv
Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone​ / Android

Bruk delingskoder: 
Delingskode Bodø: Nord

Fadderperioden

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:
​​​
​​Yrkesfaglærerutdanning er en treårig bachelorutdanning som kvalifiserer for arbeid som lærer for 8.-13.trinn. Studentens fagbakgrunn vil gi den enkelte kompetanse innenfor en bestemt programfagsområde som er tilpasset dagens skolesystem.

Beskrivelse av studiet

​​​
​​Yrkesfaglærerutdanning er en treårig bachelorutdanning som kvalifiserer for arbeid som lærer for 8.-13.trinn. Studentens fagbakgrunn vil gi den enkelte kompetanse innenfor en bestemt programfagsområde som er tilpasset dagens skolesystem.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

 • Fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning,og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

 

Her finner du mer informasjon om realkompetanse:

https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse/Sider/default.aspx

 

Rangering av søkere ved opptak:

Opptaket skjer på innafor kvoter av 10-15 studenter pr. utdanningsprogram: MIN 10 studenter maks 15 studenter.

 • Restaurant og matfag (kokk og servitørfag og matfag (pølsemaker, slakter, konditor, baker)
 • Teknisk industriell produksjon (Arbeidsmaskiner, anleggsmaskinmekaniker, bilskade, lakk og karosseri, kjøretøy, industriteknikk og maritime fag)
 • Bygg og anleggsteknikk (anleggsteknikk, byggteknikk, klima, energi og miljøteknikk, overflateteknikk og treteknikk).
 • Elektrofag (Automatisering, Data og elektronikk, flyfag, kulde og varmepumpeteknikk og elenergi
 • Naturbruk
 • Service og samferdsel

Ved flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser rangeres søkerne etter følgende kriterier:

 • Karaktergrunnlag
 • Antall fagbrev innen det yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående skole
 • Antall år med relevant arbeidserfaring etter yrkesutdanning
 • Tilsatt ved skole på vilkår

Jobbmuligheter

 • Yrkesfaglærer i videregående skole
 • Lærer i ungdomsskolen
 • Konsulent / leder ved opplæringskontor

Videre utdanning

 • Master i tilpasset opplæring m/ fordypning yrkesdidaktikk
 • Master i praktisk kunnskap
 • PhD

Utenlandsopphold

Utveksling av studenter på yrkesfaglærerutdanning er Nord universitet i dialog med flere Nordiske samarbeidspartner, disse er Gøteborgs universitet, Ålborg tekniske høgskole og Vasa universitet avdeling yrkeshøgskolan. Utvekslingsskolene har sin portefølje alle de fire studieområdene som vi vil tilby. Avtalene om utveksling gjensidig utveksling vil bli inngått i løpet av våren 2018. Studentene på yrkesfaglærerutdanningen kan benytte femte semester til utveksling, minimum varighet på opphold er tre måneder. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via internett og i læringsgrupper. Studenter som tar deler av sitt studieprogram ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet må få dette forhåndsgodkjent og tatt inn i en individuell utdanningsplan.

Samlinger​

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. I høstsemesteret blir det digitale samlinger. I vårsemesteret er det planlagt at samlingene skal arrangeres på Nord universitet i Bodø og Levanger. 

Samlinger i Bodø studieåret 2020/2021:

1.studieår: 
Høst 2020: Uke 37 og 43 – digital 
Vår 2021: Uke 3 og 10 

2.studieår: 
Høst 2020: Uke 39 og 44 – digital
Vår 2021: Uke 5 og 15

3.studieår: 
Høst 2020: Uke 38 og 45 – digital 
Vår 2021: Uke 4 og 16 

Selv om bachelor yrkesfaglærer går i Bodø, er det mulig å ta to av samlingene hvert studieår på Levanger, sammen med studenter på PPU yrkesfag. Dette gjelder de to samlingene som omhandler pedagogikk og må avtales med studieveileder på forhånd. Også her blir det digitale samlinger i høstsemesteret. 

Samlinger i Levanger studieåret 2020/2021: 

PPU2 – kull 2019: 
Høst 2020: Uke 38 – digital 
Vår 2021: Uke 4 

PPU1 - kull 2020 
Høst 2020: Uke 36 – digital 
Vår 2021: Uke 2 


PRAKSIS

Profesjonsfaglig praksis 1. studieår: Uke 48, 49, 4, 5, 6 og 7 i videregående skole

Profesjonsfaglig praksis 2. studieår: Uke 46 og 47 i ungdomsskole. Fire uker i videregående skole fra uke 8 til 12 (unntatt vinterferieuke)

​Profesjonsfaglig praksis 3. s​tudieår: 10 dager gjennomføres i forbindelse med bacheloroppgaven
 
Yrkesfaglig praksis:
Høst 2020: 10 dager for alle tre kull
Vår 2021: 10 dager for alle tre kull


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon