Lærer

Yrkesfaglærer

Bachelorgrad i Bodø

Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse innenfor ditt programfag. Vi tilbyr yrkesfaglærerutdanning innenfor åtte ulike fagvalg:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro- og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene jobber du på nett med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer.

Opptakskravet er fagbrev, minst to års yrkeserfaring og generell studiekompetanse. Dersom du mangler generell studiekompetanse kan realkompetanse erstatte dette. Fristen for å søke om vurdering av realkompetanse er 1. mars. For mer informasjon, se punktet «Opptakskrav».

Beskrivelse av studiet

Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse innenfor ditt programfag. Vi tilbyr yrkesfaglærerutdanning innenfor åtte ulike fagvalg:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro- og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene jobber du på nett med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer.

Opptakskravet er fagbrev, minst to års yrkeserfaring og generell studiekompetanse. Dersom du mangler generell studiekompetanse kan realkompetanse erstatte dette. Fristen for å søke om vurdering av realkompetanse er 1. mars. For mer informasjon, se punktet «Opptakskrav».

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

 • Fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning,og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

 

Her finner du mer informasjon om realkompetanse:

https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse

 

Rangering av søkere ved opptak:

Opptaket skjer på innafor kvoter av 10-15 studenter pr. utdanningsprogram: MIN 10 studenter maks 15 studenter.

Yrker tilknyttet følgende utdanningsprogrammer kan kvalifisere til opptak: 

 • Bygg og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og Industrifag

Jobbmuligheter

 • Yrkesfaglærer i videregående skole
 • Lærer i ungdomsskolen
 • Konsulent / leder ved opplæringskontor

Videre utdanning

 • Master i tilpasset opplæring m/ fordypning yrkesdidaktikk
 • Master i praktisk kunnskap
 • PhD

Utenlandsopphold

Studentene på yrkesfaglærerutdanningen kan benytte femte semester til utveksling, minimum varighet på opphold er tre måneder. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via Internett og i læringsgrupper. Studenter som tar deler av sitt studieprogram ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet må få dette forhåndsgodkjent og tatt inn i en individuell utdanningsplan.

Samlinger

Det vil bli gjennomført digitalt oppstarts-webinar for nytt studieår til følgende tider;

1 studieår: Uke 33, torsdag 19.08.21 kl.12

2 studieår: Uke 34, tirsdag 24.08.21 kl.12

3 studieår: Uke 34, tirsdag 24.08.21 kl.14

Samlinger med fysisk oppmøte studieåret 2021/2022

1.studieår: Alle studenter følger samlinger i Bodø uke 35, 42, 2 og 10.

2.studieår: Studenter i Bodø har samling uke 37, 43, 4 og 13 ved campus Bodø.

Studenter i Levanger har samling uke 38 og 5 ved campus Levanger, og uke 43 og 13 ved

campus Bodø.

3.studieår: Alle studenter følger samlinger ved campus Bodø i uke 37, 44, 3 og 17

Praksis studieåret 2021/2022

Profesjonsfaglig praksis 1.studieår videregående skole: uke 47 – 48, og 4 - 7

Profesjonsfaglig praksis 2.studieår ungdomsskole: uke 45 - 46

Profesjonsfaglig praksis 2.studieår videregående skole: uke 8 – 12 (1 uke utgår i forbindelse med vinterferie i de ulike fylkene)

Profesjonsfaglig praksis 3.studieår: 10 dager gjennomføres etter avtale med faglærer i forbindelse med bacheloroppgaven og utviklingsarbeid

Yrkesfaglig praksis er på 10 dager per termin, totalt 60 dager i løpet av tre år, og gjennomføres etter avtale med faglærer.

Studentene må sette av tid til arbeid i, studentgrupper, webinarer, veiledning osv. til følgende tider;

1 studieår: Studenter i Bodø - annen hver torsdag i partallsuker kl.12.00-15.00.

2 studieår: Studenter i Bodø - annen hver tirsdag i partallsuker kl.12.00-15.00.

Studenter i Levanger - annen hver tirsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

3 studieår: Studenter i Bodø - annen hver tirsdag i partallsuker kl.12.00-15.00.

Obligatorisk deltakelse, oppgaver, obligatoriske arbeidskrav og eksamen

Alle studenter må vise til 80% obligatorisk deltakelse ved samlinger, webinarer, veiledninger og gruppearbeid/møter, og bestå alle obligatoriske arbeidskrav og eksamen innen hvert enkelt emne for å ha gjennomført emnene/studiet. Ved ikke bestått eksamen så legges det til rette for ny eksamen.

For datoer og antall obligatoriske arbeidskrav og eksamen, se læringsplattformen Canvas og årsplan/semesterplan for hvert enkelt emne. I tillegg til arbeidskrav og eksamen vil det bli gitt oppgaver som skal gjennomføres i grupper eller individuelt på samlinger og webinarer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student på Bachelor for yrkesfagslærere ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag​ (FLU). Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Undervisningen dette semesteret vil kun foregå på nett. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
Studiet vil gå digitalt høsten 2020 og oppstartsmøtet vil være:

1.årsstudenter: mandag 7. september kl. 12
2.årsstudenter: mandag 21. september (tidspunkt kommer)
3.årsstudenter: mandag 7. september (tidspunkt kommer)

Her vil du også få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell.

Program og lenke til oppstartsmøtet kommer.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder.​

Politiattest
PPU krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene skal ha tilgang til:

PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner med mikrofon
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.Program for studiestart

Årets program for PPU vil foregå på nett. Lenke kommer.

Bachelor yrkesfag planlegger fysisk 2. samling:
1.årsstudenter: uke 43.
2.årsstudenter: uke 44
3.årsstudenter: uke 45


Timeplan og pensum

Timeplan

Timeplanene finner du her når de er publisert:​


Pensum
Slik finner du riktig pensum:

​Studentliv og annen praktisk informasjon

S​tudentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:Buss til og fra campus
Bodø:

Studiested og studentliv
Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone​ / Android

Bruk delingskoder: 
Delingskode Bodø: Nord

Fadderperioden

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021

Mer informasjon