Lærer

Yrkesfaglærer

Bachelorgrad i Bodø

Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse innenfor ditt programfag. Vi tilbyr yrkesfaglærerutdanning innenfor åtte ulike fagvalg:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro- og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene jobber du på nett med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer.

Opptakskravet er fagbrev, minst to års yrkeserfaring og generell studiekompetanse. Dersom du mangler generell studiekompetanse kan realkompetanse erstatte dette. Fristen for å søke om vurdering av realkompetanse er 1. mars. For mer informasjon, se punktet «Opptakskrav».

Beskrivelse av studiet

Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse innenfor ditt programfag. Vi tilbyr yrkesfaglærerutdanning innenfor åtte ulike fagvalg:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro- og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene jobber du på nett med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer.

Opptakskravet er fagbrev, minst to års yrkeserfaring og generell studiekompetanse. Dersom du mangler generell studiekompetanse kan realkompetanse erstatte dette. Fristen for å søke om vurdering av realkompetanse er 1. mars. For mer informasjon, se punktet «Opptakskrav».

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

 • Fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning,og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

 

Her finner du mer informasjon om realkompetanse:

https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse

 

Rangering av søkere ved opptak:

Opptaket skjer på innafor kvoter av 10-15 studenter pr. utdanningsprogram: MIN 10 studenter maks 15 studenter.

Yrker tilknyttet følgende utdanningsprogrammer kan kvalifisere til opptak: 

 • Bygg og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og Industrifag

Jobbmuligheter

 • Yrkesfaglærer i videregående skole
 • Lærer i ungdomsskolen
 • Konsulent / leder ved opplæringskontor

Videre utdanning

 • Master i tilpasset opplæring m/ fordypning yrkesdidaktikk
 • Master i praktisk kunnskap
 • PhD

Utenlandsopphold

Studentene på yrkesfaglærerutdanningen kan benytte femte semester til utveksling, minimum varighet på opphold er tre måneder. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via Internett og i læringsgrupper. Studenter som tar deler av sitt studieprogram ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet må få dette forhåndsgodkjent og tatt inn i en individuell utdanningsplan.

Samlinger

Det vil bli gjennomført digitalt oppstarts-webinar for nytt studieår til følgende tider;

1 studieår: Uke 33, torsdag 19.08.21 kl.12

2 studieår: Uke 34, tirsdag 24.08.21 kl.12

3 studieår: Uke 34, tirsdag 24.08.21 kl.14

Samlinger med fysisk oppmøte studieåret 2021/2022

1.studieår: Alle studenter følger samlinger i Bodø uke 35, 42, 2 og 10.

2.studieår: Studenter i Bodø har samling uke 37, 43, 4 og 13 ved campus Bodø.

Studenter i Levanger har samling uke 38 og 5 ved campus Levanger, og uke 43 og 13 ved

campus Bodø.

3.studieår: Alle studenter følger samlinger ved campus Bodø i uke 37, 44, 3 og 17

Praksis studieåret 2021/2022

Profesjonsfaglig praksis 1.studieår videregående skole: uke 47 – 48, og 4 - 7

Profesjonsfaglig praksis 2.studieår ungdomsskole: uke 45 - 46

Profesjonsfaglig praksis 2.studieår videregående skole: uke 8 – 12 (1 uke utgår i forbindelse med vinterferie i de ulike fylkene)

Profesjonsfaglig praksis 3.studieår: 10 dager gjennomføres etter avtale med faglærer i forbindelse med bacheloroppgaven og utviklingsarbeid

Yrkesfaglig praksis er på 10 dager per termin, totalt 60 dager i løpet av tre år, og gjennomføres etter avtale med faglærer.

Informasjon om praksis finner du her

Studentene må sette av tid til arbeid i, studentgrupper, webinarer, veiledning osv. til følgende tider;

1 studieår: Studenter i Bodø - annen hver torsdag i partallsuker kl.12.00-15.00.

2 studieår: Studenter i Bodø - annen hver tirsdag i partallsuker kl.12.00-15.00.

Studenter i Levanger - annen hver tirsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

3 studieår: Studenter i Bodø - annen hver tirsdag i partallsuker kl.12.00-15.00.

Obligatorisk deltakelse, oppgaver, obligatoriske arbeidskrav og eksamen

Alle studenter må vise til 80% obligatorisk deltakelse ved samlinger, webinarer, veiledninger og gruppearbeid/møter, og bestå alle obligatoriske arbeidskrav og eksamen innen hvert enkelt emne for å ha gjennomført emnene/studiet. Ved ikke bestått eksamen så legges det til rette for ny eksamen.

For datoer og antall obligatoriske arbeidskrav og eksamen, se læringsplattformen Canvas og årsplan/semesterplan for hvert enkelt emne. I tillegg til arbeidskrav og eksamen vil det bli gitt oppgaver som skal gjennomføres i grupper eller individuelt på samlinger og webinarer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student på Bachelor yrkesfagslærer. 

Registrering​
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart

Oppstart for første studieår ved yrkesfaglærerutdanningen er uke 35, mandag 30.8 kl 11.30 på Nord universitet Campus Bodø.

Oppstart for andre studieår ved yrkesfaglærerutdanningen er uke 37, mandag 13.9 kl 11.00 på Nord universitet Campus Bodø.

Oppstart for tredje studieår ved yrkesfaglærerutdanningen er uke 37, mandag 30.8 kl 12.00 på Nord universitet Campus Bodø.

Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene gjennomføres webinarer og veiledninger på nett på faste dager med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner 
 • Webkamera
Tilrettelegging
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021

Mer informasjon