Barnehagelærer

Barnehagelærerutdanning

Treårig bachelorgrad i Bodø (nett- og samlingsbasert)

Velkommen til studiestart 2019

Program/oppstart

Første oppmøte er mandag 26. august kl 09.00, campus Bodø,

Se din timeplan her
Se også under Samlinger.

Mandag 26.08.

Rom S320 Jenny (over Samfunnet). 
09.00-11:30
Velkommen! v.Martin og Tove
Presentasjon av kunnskapsområder og faglærere.
Praktisk informasjon, inndeling i grupper

Pedagogikk v. Tove
Tema: Holdninger, verdier og handlinger
Litt: A. Madland,2013, Betydningen av hele meg
________________________________________________

GRUPPE 1: 
BLU1001 12:15-13:30 
Gamle Mørkvedhallen, Turnhall A

Fys.Fos. v. Elisabeth.
Praktisk økt i hall.
Tema: Grunnleggende motoriske ferdigheter/bevegelser.
Sanser, fysiske egenskaper og koordinasjon.
(Sandseter og Hagen & Berg; Osnes, Skaug og Kaarby, kap. 4)

GRUPPE 2: 
BLU1001, 12:15 – 13:30 Rom 1427 drama v. Janne 

Tema: Dramatisk lek og drama (Sæbø 2013, kap 1-4)
______________________________________________

GRUPPE 2: 
BLU1001 
13.45-15:00 

Fys.Fos. v. Elisabeth.
Praktisk økt i hall. Samme tema som over.

GRUPPE 1: 
BLU1001, 13:45 – 15:00 Rom 1427 drama v. Janne 
Tema: Dramatisk lek og drama (Sæbø 2013, kap 1-4)Obligatorisk deltakelse i undervisning og timeplanfestet aktivitet: 80 %.
Obligatorisk deltakelse i praksis: 100%.

Viktig informasjon

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.


Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 

Som en forberedelse til studiet vil vi at dere leser boka; «Betydningen av hele meg» av Anbjørg Madland (Gyldendal Akademisk, 2013). Boka er pensum i kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring.

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Bodø

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Studentliv

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Bodø: Nord

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  Du kan også leie hybel for korttidsleie.

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.


Som barnehagelærer gir du barn gode vilkår for utvikling, lek og læring gjennom en hverdag med sang, filosofiske samtaler, aketurer og mye mer. Det krever mye å gi barna de beste muligheter for utvikling. Derfor utdanner vi barnehagelærere med stor faglig kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet og solid yrkesforståelse.

Yrket passer for deg som har lyst på en variert og spennende arbeidshverdag, hvor du som leder daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger. 

Beskrivelse av studiet

Som barnehagelærer gir du barn gode vilkår for utvikling, lek og læring gjennom en hverdag med sang, filosofiske samtaler, aketurer og mye mer. Det krever mye å gi barna de beste muligheter for utvikling. Derfor utdanner vi barnehagelærere med stor faglig kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet og solid yrkesforståelse.

Yrket passer for deg som har lyst på en variert og spennende arbeidshverdag, hvor du som leder daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger. Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Jobbmuligheter

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administrativ ledelse, drift av barnehager og SFO.

Videre utdanning

Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike mastergradstudier.

Utenlandsopphold

Det legges til rette for internasjonalisering i utdanningen, og studie- eller praksisopphold i utlandet kan gjennomføres i høstsemesteret fjerde studieår.

Samlinger

Samling og praksis - 1.års studenter (kull 2020) ved studiested Bodø 2020-2021:

Høst 2020:
Samling uke: 35, 36, 40, 46 og 47.
Praksis uke: 41, 42 og 43.

Vår 2021:
Samling uke: 3, 6, 8,15 og 18.
Praksis uke: 9, 10, 11 og 12.


Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene.

Praksisuker - 1.års studenter (kull 2020) ved studiested Bodø 2020-2021:

Høst 2020:
Praksis uke: 41, 42 og 43.

Vår 2021:
Praksis uke: 9, 10, 11 og 12.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Nett- og samlingsbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon