Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning

Bachelorgrad i Bodø og Levanger

Velkommen til studiestart 2019

Program oppstartsuker

Levanger:


Onsdag 14. august


10:00  Oppmøte for nye studenter 
Faddere møter studentene på campus og viser vei til de ulike rommene.
10:00-11:30  Orientering for hvert studium i egne klasserom/auditorium 
                        (BLU: rom 250 (hovedbygget)
11:30-12:00  Lunsjservering

12:30-13:30  Offisiell åpning av studieåret i Trønderhallen

Ca. kl. 13.30  Fadderansvarlig tar over scenen og dagen fortsetter med fadderprogram

Bodø:

Søndag 11. august
  • 18:00 Pre-study-barbeque i bakgården ved universitetet i regi av fakultetene og Studentinord

Tirsdag 13. august

  • 09:30 Meet and greet i Pennalet. For alle nye studenter som ønsker å møtes og bli litt kjent før man i samlet flokk går til den offisielle åpningen. Det blir servert drikke og noe lett å spise.
  • 11:00 Offisiell åpning av studieåret på universitetets uteområde
  • 13:15 Åpning av studieåret ved ditt fakultet (Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag – FLU) i auditorium Petter Dass (A14). Inndeling i faddergrupper. 
Fadderperioden starter rett etter fakultetsåpningen.

Onsdag 14. august

  • 11:00 Pizzalunsj i Pennalet for alle nye studenter
  • 12:00-14:00 Bli kjent/ informasjon om ditt studieprogram, rom 1426.

Torsdag 15. august

  • 08:00 Frokost i regi av Studentinord i hovedkantina
  • 10:30 Rebusløp Tour de Nord
Fredag 16. august
  • 09:00-11:00 FLU – ditt fakultet. 
   Informasjon til nye studenter i A2 Stein Rokkan. Lett servering. 
   Dette er FLU – presentasjon av fakultetet 
   Studentliv: Dette bør du vite! ved Øystein Strømsnes, studentvert 
   Helsetjenesten 
   Studentombudet ved Hanne Seljesæter

Mandag 19. august

Velkommen og introduksjon til emnene
BULL: BLU1001 Barns utvikling, lek og læring
SRLE: BLU1002 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Presentasjon av to kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring og Samfunn, religion, livssyn og etikk. 
Pedagogikk som fag. 
“Jeg skal bli barnehagelærer”. Hva innebærer det? 


Tirsdag 20. august

Onsdag 21. august


 • Heldagstur (BULL)
Oppmøte 08:30 (hovedinngangen ved biblioteket) 
 
Ta med: 
-Klær etter vær og for å kunne være i aktivitet. 
-Mat og drikke  
 

Fredag 23. august


 • 08.45-11.30 BULL, rom 1111 
Norsk 
Tema: Pragmatikk (språket i bruk) 
(Høigård kap. 2.) 

Viktig informasjon

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram:
- Timeplan BLU Bodø 
- Timeplan BLU Levanger
Se forøvrig programmet for oppstartsukene.

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 
Som er forberedelse til studiet vil vi at dere leser boka; «Betydningen av hele meg» av Anbjørg Madland (Gyldendal Akademisk, 2013). Boka er pensum i kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring.

Obligatorisk deltakelse

Obligatorisk deltakelse i undervisning og timeplanfestet aktivitet: 80 %.
Obligatorisk deltakelse i praksis: 100%.

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Bodø

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Studentliv

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Bodø: Nord
- Delingskode Levanger: Levanger

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø
Studentliv Levanger

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.

Som barnehagelærer gir du barn gode vilkår for utvikling, lek og læring gjennom en hverdag med sang, filosofiske samtaler, aketurer og mye mer. Det krever mye å gi barna de beste muligheter for utvikling. Derfor utdanner vi barnehagelærere med stor faglig kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet og solid yrkesforståelse.

Yrket passer for deg som har lyst på en variert og spennende arbeidshverdag, hvor du som leder daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger. 

Beskrivelse av studiet

Som barnehagelærer gir du barn gode vilkår for utvikling, lek og læring gjennom en hverdag med sang, filosofiske samtaler, aketurer og mye mer. Det krever mye å gi barna de beste muligheter for utvikling. Derfor utdanner vi barnehagelærere med stor faglig kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet og solid yrkesforståelse.

Yrket passer for deg som har lyst på en variert og spennende arbeidshverdag, hvor du som leder daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger. 


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Jobbmuligheter

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administrativ ledelse, drift av barnehager og SFO.

Videre utdanning

Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike mastergradstudier.

Utenlandsopphold

Det legges til rette for internasjonalisering i utdanningen, og studie- eller praksisopphold i utlandet kan gjnnomføres i høstsemestret tredje studieår.

Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon