Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning

Bachelorgrad i Bodø og Levanger

Velkommen til studiestart 2019

Program oppstartsuke

Bodø:

Søndag 11. august
  • 18:00 Pre-study-barbeque i bakgården ved universitetet i regi av fakultetene og Studentinord

Tirsdag 13. august

  • 09:30 Meet and greet i Pennalet. For alle nye studenter som ønsker å møtes og bli litt kjent før man i samlet flokk går til den offisielle åpningen. Det blir servert drikke og noe lett å spise.
  • 11:00 Offisiell åpning av studieåret på universitetets uteområde
  • 13:15 Åpning av studieåret ved ditt fakultet (Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag – FLU) i auditorium Petter Dass (A14). Inndeling i faddergrupper. 
Fadderperioden starter rett etter fakultetsåpningen.

Onsdag 14. august

  • 11:00 Pizzalunsj i Pennalet for alle nye studenter
  • 12:00-14:00 Bli kjent/ informasjon om ditt studieprogram, rom 1426.

Torsdag 15. august

  • 08:00 Frokost i regi av Studentinord i hovedkantina
  • 10:30 Rebusløp Tour de Nord
Fredag 16. august
  • 09:00-11:00 FLU – ditt fakultet. 
   Informasjon til nye studenter i A2 Stein Rokkan. Lett servering. 
   Dette er FLU – presentasjon av fakultetet 
   Studentliv: Dette bør du vite! ved Øystein Strømsnes, studentvert 
   Helsetjenesten 
   Studentombudet ved Hanne SeljesæterLevanger:
Foreløpig program, oppdateres i løpet av juni-juli.

Onsdag 14. august

10:00  Oppmøte for nye studenter 
Faddere møter studentene på campus og viser vei til de ulike rommene.
10:00-11:30  Orientering for hvert studium i egne klasserom/auditorium 
                        (BLU: rom 250 (hovedbygget)
11:30-12:00  Lunsjservering

12:30-13:30  Offisiell åpning av studieåret i Trønderhallen

Ca. kl. 13.30  Fadderansvarlig tar over scenen og dagen fortsetter med fadderprogram 

Viktig informasjon

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram:
- Timeplan BLU Bodø (publiseres ila sommeren) 
- Timeplan BLU Levanger
Se forøvrig programmet for studiestart.

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 
Som er forberedelse til studiet vil vi at dere leser boka; «Betydningen av hele meg» av Anbjørg Madland (Gyldendal Akademisk, 2013). Boka er pensum i kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring.

Obligatorisk deltakelse

Obligatorisk deltakelse i undervisning og timeplanfestet aktivitet: 80 %.
Obligatorisk deltakelse i praksis: 100%.

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Bodø

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Studentliv

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Bodø: Nord
- Delingskode Levanger: Levanger

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø
Studentliv Levanger

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Som barnehagelærer gir du barn gode vilkår for utvikling, lek og læring gjennom en hverdag med sang, filosofiske samtaler, aketurer og mye mer. Det krever mye å gi barna de beste muligheter for utvikling. Derfor utdanner vi barnehagelærere med stor faglig kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet og solid yrkesforståelse.

Beskrivelse av studiet


Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Som barnehagelærer gir du barn gode vilkår for utvikling, lek og læring gjennom en hverdag med sang, filosofiske samtaler, aketurer og mye mer. Det krever mye å gi barna de beste muligheter for utvikling. Derfor utdanner vi barnehagelærere med stor faglig kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet og solid yrkesforståelse.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Jobbmuligheter

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administrativ ledelse, drift av barnehager og SFO.

Videre utdanning

Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike mastergradstudier.

Utenlandsopphold

Det legges til rette for internasjonalisering i utdanningen, og studie- eller praksisopphold i utlandet kan gjnnomføres i høstsemestret tredje studieår.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon