Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil

Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert med samisk profil - deltid

Bachelorgrad i Levanger

Ønsker du å ta barnehagelærerutdanning samtidig som du jobber? Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er et tilbud til deg som har jobb i barnehage som assistent eller barne- og ungdomsarbeider. Barnehagen du jobber i blir en viktig læringsarena gjennom studiet. Her får du veiledning og mulighet til å praktisere det du lærer som student.

Du kan søke selv om du ikke jobber i barnehage, men det er et krav at du har minimum 25 prosent stilling i barnehage ved studiestart.

Dette er en tverrfaglig utdanning med vekt på natur, helse og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv. Kunnskap om samisk språk og kultur er sentralt. Studiet har et forsterket fokus på hvordan barn kan stimuleres til å bli nysgjerrige og undrende gjennom ulike aktiviteter i naturen. Du trenger ingen forkunnskaper i samisk for å søke studiet.

Studiet går over fire år og er nett- og samlingsbasert. Samlingene er lagt til Levanger, men det vil også bli tilbud om parallelle regionale samlinger i Bodø for de som hører til denne regionen, forutsatt et tilstrekkelig antall studenter. Det er planlagt tre samlinger i halvåret. Hver samling varer i tre dager og mellom samlingene vil det være nettundervisning på faste dager. I løpet av studietiden vil enkelte samlinger bli lagt til en samisk læringsarena. Praksis foregår i egen og ekstern barnehage.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å ta barnehagelærerutdanning samtidig som du jobber? Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er et tilbud til deg som har jobb i barnehage som assistent eller barne- og ungdomsarbeider. Barnehagen du jobber i blir en viktig læringsarena gjennom studiet. Her får du veiledning og mulighet til å praktisere det du lærer som student.

Du kan søke selv om du ikke jobber i barnehage, men det er et krav at du har minimum 25 prosent stilling i barnehage ved studiestart.

Dette er en tverrfaglig utdanning med vekt på natur, helse og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv. Kunnskap om samisk språk og kultur er sentralt. Studiet har et forsterket fokus på hvordan barn kan stimuleres til å bli nysgjerrige og undrende gjennom ulike aktiviteter i naturen. Du trenger ingen forkunnskaper i samisk for å søke studiet.

Studiet går over fire år og er nett- og samlingsbasert. Samlingene er lagt til Levanger, men det vil også bli tilbud om parallelle regionale samlinger i Bodø for de som hører til denne regionen, forutsatt et tilstrekkelig antall studenter. Det er planlagt tre samlinger i halvåret. Hver samling varer i tre dager og mellom samlingene vil det være nettundervisning på faste dager. I løpet av studietiden vil enkelte samlinger bli lagt til en samisk læringsarena. Praksis foregår i egen og ekstern barnehage.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Det stilles krav til dokumentert ansettelsesforhold i minimum 25% stilling gjennom hele studietiden.

For søkere som tilbys studieplass vil det før studiestart stilles krav om forpliktende samarbeidsavtale mellom Nord universitet og barnehageeier.

Fristen for å søke på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administartiv ledelse av barnehage og drift av barnehage og SFO.

Videre utdanning

Barnehagelærerutdanningen gir grunnlag for å starte på ulike mastergrader. For eksempel Master i tilpasset opplæring eller Master i praktisk kunnskap ved Nord universitet. 

Utenlandsopphold

Studenter ved utdanningen kan i 7. semester utveksle til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Studentene kan ta fordypning innen emner rettet mot barn i barnehagealder, inkludert 2 ukers praksis. Retningslinjer for å søke om delstudium i utlandet:
  • Studenten må ha fylle kravene til studieprogresjon før utenlandsoppholdet.
  • Studenten må oppfylle kravene til vertsuniversitetet/høgskolen.
  • Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av Nord universitet.

Samlinger

Studiet er nett- og samlingsbasert. Noen av samlingsukene i løpet av studiet vil foregå på en samisk læringsarena.  

 

Studiet er organisert som en deltidsutdanning over fire år. Det er en forutsetning at studentene er i arbeid under studiet. Barnehagene som studentene arbeider i under studiet, inkluderes som undervisnings- og læringsarena. 

Samlingsuker studieåret 2021/2022:

Høsten 2021: Uke 34, 40 og 47.

Våren 2022: Uke 2, 7 og 18.

Alle samlinger går fra mandag til onsdag.

Mellom samlingene vil det bli nettundervisning på dagtid på tirsdager.

Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021

Mer informasjon