Barnehagelærer

Barnehagelærerutdanning

4 årig bachelorgrad på Nesna (samlingsbasert)

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på barnehagelærerutdanning ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Timeplan
Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram: Kommer

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Nesna

Har du spørsmål?
Sjekkliste 

Program

Foreløpig program, oppdateres i løpet av juni-juli. 

Uke 33

Mandag 12. august
18:00 Guidet fjelltur til Utsikten. Avgang fra Nords hovedinngang.

Tirsdag 13. august
09:00 Felles frokost i kantina. Gratis for alle studenter. 
17:00 Grilling i Bjørndalen. Gratis mat og drikke for studenter. Felles avgang kl 16:45 fra parkeringsplassen på Demmabakken. 

Onsdag 14. august 
20:00 Quiz på Godhjørnet. Dørene åpner kl 20, quizen starter kl 20:30. 

Fredag 16. august
Aurora og Godhjørnet er åpent

Uke 34

Mandag 19. august
18:00 Guidet fjelltur til Utsikten. Avgang fra Nords hovedinngang.

Tirsdag 20. august
09:00 Felles frokost i kantina. Gratis for alle studenter. 
17:00 Grilling i Bjørndalen. Gratis mat og drikke for studenter. Felles avgang kl 16:45 fra parkeringsplassen på Demmabakken. 

Onsdag 21. august 
20:00 Quiz på Godhjørnet. Dørene åpner kl 20, quizen starter kl 20:30. 

Torsdag 22. august 
20:00 Studentquiz på studentpuben. Med premie. 

Fredag 23. august
Aurora og Godhjørnet er åpent

Uke 35

Mandag 26. august
18:00 Guidet fjelltur til Utsikten. Avgang fra Nords hovedinngang.

Tirsdag 27. august
12:00 Offisiell åpning av studieåret 

17:00 Grilling i Bjørndalen. Gratis mat og drikke for studenter. Felles avgang kl 16:45 fra parkeringsplassen på Demmabakken. 

Onsdag 28. august 
09:00 Felles frokost i kantina. Gratis for alle studenter. 
Fisketur med kystlaget (eget facebook-arrangement med mer info kommer)
Rib-tur rundt Nesnaøyene for kull 2019 (eget facebook-arrangement med mer info kommer)
20:00 Quiz på Godhjørnet. Dørene åpner kl 20, quizen starter kl 20:30. 

Torsdag 29. august 
18:00 Bli kjent med Nesna-rebus
19:00 Studentquiz på studentpuben. Med premie. 

Fredag 30. august
Aurora og Godhjørnet er åpent
StudentlivStudentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Nesna


StudentiNord
Samskipnaden StudentiNord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.
Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Som barnehagelærer gir du barn gode vilkår for utvikling, lek og læring gjennom en herlig hverdag med sang, filosofiske samtaler, aketurer og mye mer. Det krever mye å gi barna de beste muligheter for utvikling. Derfor utdanner vi barnehagelærere med stor faglig kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet og solid yrkesforståelse.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Som barnehagelærer gir du barn gode vilkår for utvikling, lek og læring gjennom en herlig hverdag med sang, filosofiske samtaler, aketurer og mye mer. Det krever mye å gi barna de beste muligheter for utvikling. Derfor utdanner vi barnehagelærere med stor faglig kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet og solid yrkesforståelse.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Jobbmuligheter

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administrativ ledelse, drift av barnehager og SFO.

Videre utdanning

Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike mastergradstudier.

Utenlandsopphold

Det legges til rette for internasjonalisering i utdanningen, og studie- eller praksisopphold i utlandet kan gjennomføres i høstsemesteret fjerde studieår.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Nesna

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon