Barnevern

Bachelorgrad i Bodø

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på bachelor i barnevern ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Studiestart og registrering
I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Obligatorisk oppmøte og undervisning
På dette studieprogrammet er det obligatorisk å møte til undervisning på Dannelsessemesteret. Dersom du ikke møter opp mister du studieplassen din. Les viktig informasjon om Dannelsessemesteret.

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.
- Mazemap app: Last ned for Iphone / Last ned for Android

Har du spørsmål?

Program

Søndag 11. august

  • 18:00 Pre-study-barbeque i bakgården ved universitetet
Tirsdag 13. august

Onsdag 14. august

Torsdag 15. august

  • 08:00 Frokost i regi av Studentinord
  • 10:30 Rebusløp Tour de Nord
Fredag 16. august – obligatorisk oppmøte

Mer detaljert program kommer i løpet av sommeren i appen "Infoskjermen GO". Les mer om appen under "Studentliv".

Studentliv

Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO»
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk følgende delingskode: Nord

Studiested og studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Velkomsten
Velkomsten skal sørge for at du som ny student får en best mulig start ved Nord universitet, og i Bodø by. Velkomsten tar imot alle nye studenter og hjelper dem i gang med etableringsprosessen.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.

Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler rus, vold, fattigdom, psykiske problemer og omsorgssvikt. I tillegg vil du få kunnskap om velferdsstaten, kommunalt barnevern og flerkulturelle utfordringer i samfunnet.

Beskrivelse av studiet


Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler rus, vold, fattigdom, psykiske problemer og omsorgssvikt. I tillegg vil du få kunnskap om velferdsstaten, kommunalt barnevern og flerkulturelle utfordringer i samfunnet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester

Realkompetanse

For bachelor i barnevern er det i tillegg et krav at minimum 2 år av realkompetansen må være relevant for studiet.

For dette studiet har vi vurdert relevant erfaring slik:

  • Erfaring  fra omsorgsyrke eller annet yrke som innebærer arbeidsoppgaver knyttet til å gi omsorg, som for eksempel arbeid med barn eller oppfølging av mennesker i utfordrende situasjoner.
  • Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra foreldre.
  • Omsorg for fosterbarn.
  • Andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging.

Omsorg for egne barn uten spesielle utfordringer, eller verv og oppgaver knyttet til skole- og fritidsaktiviteter tas ikke med i vurderingen.

Jobbmuligheter

Barnevernspedagoger arbeider i det kommunale og statlige barnevernet og på institusjoner innen barne- og ungdomspsykiatri. De kan også jobbe forebyggende innen institusjoner som eksempelvis utekontakten, kriminalomsorgen, rusomsorgen og i boliger for utviklingshemmede. Også innenfor barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernspedagoger.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for opptak ved flere masterstudier ved Nord universitet, som eksempelvis Master i samfunnsvitenskap eller Master in Social Science

Utenlandsopphold

Studentene kan søke om å gjennomføre praksisperioden utenlands. Det kreves et karaktersnitt på C eller bedre fra første studieår.

Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner:

University College Sjælland (Danmark)

Christ University (India) 

Mer om utveksling

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon