Biovitenskap

Mastergrad i Bodø eller Steinkjer

Naturressurser er avgjørende for menneskeheten, og de må brukes bærekraftig og tas vare på for kommende generasjoner. Som masterstudent i biovitenskap vil du tilegne deg avansert kunnskap om planter og dyr i samspill med deres miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert kunnskap i biovitenskap med spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur, genomikk, marin økologi eller terrestrisk økologi og naturforvaltning. En mastergrad i biovitenskap gir deg høyt kompetansenivå, gode muligheter i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier i din karriere.

Beskrivelse av studiet

Naturressurser er avgjørende for menneskeheten, og de må brukes bærekraftig og tas vare på for kommende generasjoner. Som masterstudent i biovitenskap vil du tilegne deg avansert kunnskap om planter og dyr i samspill med deres miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert kunnskap i biovitenskap med spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur, genomikk, marin økologi eller terrestrisk økologi og naturforvaltning. En mastergrad i biovitenskap gir deg høyt kompetansenivå, gode muligheter i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier i din karriere.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av en bachelor innenfor et biologisk fagområde, med gjennomsnittskarakter C eller bedre. Kvalifiserte søkere har grunnleggende kunnskaper i matematikk, statistikk og kjemi fra universitetsnivå. i tillegg til minst 60 studiepoeng innen biovitenskap.

Jobbmuligheter

En mastergrad i biovitenskap gir deg mange muligheter i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå i ulike retninger. Mastergraden gir mulighet til videre forskningsarbeid ved Nord eller andre universiteter, samt hos private bedrifter. Næringslivet innenfor blågrønn sektor etterspør kompetansen du vil ha skaffet deg.   Du er også kvalifisert for stillinger innenfor forvaltning og rådgiving. Arbeid innen rådgivning og utredning både privat og i ulike departementer, direktorater, fylkeskommunale og kommunale myndigheter er aktuelt. Bygger du på med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor i videregående skole.

Videre utdanning

Ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Nord Universitet.

Studiet gir også grunnlag for videre doktorgradsutdanning ved andre norske eller utenlandske læresteder.

Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida? Som en del av studiet kan du reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter som tilbyr emner innenfor biovitenskap på masternivå:

AUSTRALIA
James Cook University

EUROPA
Nederland:
University of Groningen
University of Wageningen

Russland:
Saint Petersburg State University

Storbritannia:
University of Newcastle
University of Stirling

Tyskland:
Unversity of Bremen
Leuphana University Lüneburg

Spesialiseringer
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø eller Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon