Biovitenskap

Mastergrad i Bodø og Steinkjer

Naturressurser er viktig for menneskeheten, og de må tas vare på for kommende generasjoner. Masterstudenter i biovitenskap vil tilegne seg kunnskap om levende organismer i marine og terrestriske miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert kunnskap i biovitenskap med spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur, genomikk, marin økologi eller terrestrisk økologi og naturforvaltning. En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier.

Beskrivelse av studiet

Naturressurser er viktig for menneskeheten, og de må tas vare på for kommende generasjoner. Masterstudenter i biovitenskap vil tilegne seg kunnskap om levende organismer i marine og terrestriske miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert kunnskap i biovitenskap med spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur, genomikk, marin økologi eller terrestrisk økologi og naturforvaltning. En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier.

Oppbygging/emner

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. Endringer kan forekomme.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av en bachelor innenfor et biologisk fagområde, med gjennomsnittskarakter C eller bedre. Kvalifiserte søkere har grunnleggende kunnskaper i matematikk,statistikk og kjemi fra universitetsnivå. i tillegg til minst 60 studiepoeng innen biovitenskap.

Jobbmuligheter

En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier.

 

Mastergraden gir mulighet til videre forskningsarbeid. Du er også kvalifisert for stillinger innenfor forvaltning og rådgiving. Bygger du på med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor i videregående skole.

En mastergrad i biovitenskap kvalifiserer for jobber i både offentlig og privat sektor. Arbeid innen rådgivning og utredning både privat og i ulike departementer, direktorater, fylkeskommunale og kommunale myndigheter er aktuelt. Avhengig av spesialisering vil studenten være kvalifisert for jobb som miljøkonsulent eller i forskjellige posisjoner i molekylærbiologiske laboratorier. Virksomheter som driver med fôrproduksjon, vaksine og kommersiell akvakultur i Norge og internasjonalt er også aktuelle virksomheter.

Videre utdanning

Ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Nord Universitet.

Studiet gir også grunnlag for videre doktorgradsutdanning ved andre norske eller utenlandske læresteder.

Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?

Som en del av studiet kan du reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter som tilbyr emner innenfor biovitenskap på masternivå:

AUSTRALIA
James Cook University

EUROPA
Nederland:
University of Groningen
University of Wageningen

Russland:
Saint Petersburg State University

Storbritannia:
University of Newcastle
University of Stirling

Tyskland:
Unversity of Bremen
Leuphana University Lüneburg

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon