Manet i Mørkvedbukta, foto Galice Hoarau

Biologi

Bachelorgrad i Bodø

Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyl som utgjør cellenes byggesteiner, til de store økosystemene som driver samspillet i naturen. Vår framtid og livskvalitet avhenger av biologisk kunnskap for at vi skal klare å forvalte naturen og naturressursene på en bærekraftig måte.

Beskrivelse av studiet

Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyl som utgjør cellenes byggesteiner, til de store økosystemene som driver samspillet i naturen. Vår framtid og livskvalitet avhenger av biologisk kunnskap for at vi skal klare å forvalte naturen og naturressursene på en bærekraftig måte.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med realfagskompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realfagskompetanse:

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)
  • Ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

  • Relevant arbeidserfaring i tilknytning til det biologiske fagfeltet som kan veie opp for at du ikke fyller de ordinære opptakskravene.

Realfagskravet kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Jobbmuligheter

Med økt fokus på miljø, økologi og bærekraftig utvikling gir bachelorgraden i biologi deg mange yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor. Ved å kombinere studiet med pedagogikk, kan du også bli lærer i ungdomsskolen/videregående skole. Velger du å bygge på med en mastergrad, vil du få mulighet til mer spesialiserte stillinger i arbeidslivet.

 

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for Master i biovitenskap, eller for masterstudier ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Master i biovitenskap har følgende spesialiseringsmuligheter: akvakultur, genomikk, marin økologi og terrestrisk økologi og naturforvaltning.

Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Du kan også søke om 15 ukers praksisopphold i utenlandsk bedrift. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter der du som biologistudent kan reise til: 

ASIA
India:
Department of Aquaculture, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, College of Fisheries, Mangalore

Japan:
Tokyo University of Marine Science and Technology

Kina:
Zheijang Ocean University, Zhoushan

Sør-Korea:
Pukyong National University

Russland:
Murmansk State Technical University (MSTU)
Petrozavodsk State University
Northern (Arctic) Federal University, Arkangelsk (NARFU)
Saint-Petersburg State University


AUSTRALIA
Charles Darwin University
James Cook University
Deakin University

NEW ZEALAND
Nelson Marlborough Institute of Technology


CANADA
Memorial University of Newfoundland
University of Northern British Columbia
Vancouver Island University


EUROPA
Frankrike:
Université Francois-Rabelais, Tours
Université de Bourgogne, IUT Dijon
Université Paris Descartes

Nederland:
University of Groningen
University of Wageningen

Polen:
University of Agriculture in Krakow
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Spania:
University of Alicante

Storbritannia:
University of Stirling

Tyskland:
Hochschule Bremen, University of Applied Sciences
Leuphana University
University of Bremen

Ungarn:
Szent Istvan University


USA
Augsburg University
Augustana University
Humboldt State University
University of Minnesota, College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences (St Paul)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon