BirdID WP, nettbasert

Kortere studium

BirdID WP er et nettbasert studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd. Etter beståtte eksamener for WP er det mulig å delta på våre samlinger som er ekskursjoner til Marokko, Bulgaria og Norge. Beståtte eksamener for Norge eller beståtte BirdID kurs for andre land kreves før det kan søkes om å ta eksamen for WP.

Både oppmelding til eksamen og påmelding til samlingene gjøres her. Her finner du også mer informasjon om studiet, lærebok og treningsopplegg.

Beskrivelse av studiet

BirdID WP er et nettbasert studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd. Etter beståtte eksamener for WP er det mulig å delta på våre samlinger som er ekskursjoner til Marokko, Bulgaria og Norge. Beståtte eksamener for Norge eller beståtte BirdID kurs for andre land kreves før det kan søkes om å ta eksamen for WP.

Både oppmelding til eksamen og påmelding til samlingene gjøres her. Her finner du også mer informasjon om studiet, lærebok og treningsopplegg.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Beståtte eksamener for Norge eller beståtte BirdID kurs for andre land kreves før det kan søkes om å ta eksamen for WP.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

FERDIGHETER Studenten kan:

 • Artsbestemme de vanligste fuglene i felt ut fra utseende og atferd
 • Artsbestemme de vanligste fuglene ut fra sang, og for noen arter også ut fra kontaktlyder, varsellyder, alarmlyder eller andre typer lyder
 • Bruke habitat og geografisk område som hjelpemidler til å vurdere sannsynligheten av om antatt art er riktig
 • Bruke GISS (general impression of size and shape) til hjelp i artsbestemmelse
 • Ta med seg grupper av elever og andre ut på oppdagerferd i naturen

KUNNSKAP Studenten har kunnskap, som testes ved eksamen, om:

 • Karakteristiske kjennetegn på utseende til ulike grupper av fugler (orden, familie)
 • Karakteristiske artskjennetegn på fuglers utseende
 • Karakteristiske artskjennetegn på fuglers lyder
 • De vanligste fugleartene i hele Vest-Palearktis i henhold til pensumlista på www.birdid.no.

GENERELL KOMPETANSE Studenten:

 • Har fått skjerpet og trent opp sin evne til å oppdage fugler i naturen, og dermed økt sin glede ved å være ute i naturen
 • Har kjennskap til viktige digitale ressurser om fugl

Jobbmuligheter

Kompetansen som dokumenteres gjennom Fuglekjennskap vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere, undervisning med mer.

Videre utdanning

I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

Samlinger

Samlingene i Marokko, Bulgaria og Norge kan tas uavhengig av hverandre og i den rekkefølge studenten ønsker. Det er ikke obligatorisk å delta på samlingene. Eksamen om fuglers lyder og utseende må begge være bestått for WP før det er mulig å søke om å delta på samlingene.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. mai for vårsemesteret, 1. november for høstsemesteret
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. mai for vårsemesteret, 1. november for høstsemesteret

Mer informasjon