Bli Nord-student

Gode grunner til å velge Nord universitet
Fått tilbud om studieplass ved Nord universitet? Her kan du møte noen av våre studenter og finne mange gode grunner for å velge nettopp oss.

Økonomi og ledelse

Emilie studerer siviløkonom ved Nord universitet. Se hva hun ønsker å gjøre med sin utdanning:


Sykepleie

Jonas studerer sykepleie ved Nord universitet. Se hva han ønsker å jobbe med etter endt utdanning:

Sosiologi og samfunnsanalyse

Ved å studere sosiologi og samfunnsanalyse har du mange jobbmuligheter. Fellesnevneren er at du får jobbe med mennesker:


Lærerutdanning

Tor studerer til å bli lærer ved Nord universitet. Se hvorfor han anbefaler denne utdanningen til andre: 

Biologi

Lene studerer biologi ved Nord universitet. Se hva hun ønsker å jobbe med etter endt utdanning: 


Havbruksdrift og ledelse

Kine studerer havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet. Se hva hun har tenkt å gjøre etter endt utdanning:

Studentintervjuer

Intervjuer med nåværende og tidligere studenter ved Nord universitet.

Spør oss

Følg oss på Facebook og spør om det du lurer på.


Hvorfor velge Nord:Vi tar godt vare på deg

Våre ansatte har nær kontakt med studentene sine slik at du kan utvikle deg både faglig og sosialt.

Vi gjør deg god

Studieprogrammene våre har et høyt faglig nivå. Utdanningene våre er relevante og aktuelle og gjør deg godt rustet for den jobben du vil ha.

Vi verdsetter vennskap

Vi gjør det vi kan for å legge til rette for at du skal bli kjent med medstudentene dine. Som student hos oss er det stor sjanse for at du danner vennskap som varer både gjennom studietiden og videre i livet etterpå.

Vi gir deg valgfrihet

Hos oss kan du velge blant ca. 100 studieprogram. Vi tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger, årsstudier, enkeltemner og en rekke videreutdanninger.

Vi jobber internasjonalt

Ved Nord universitet legger vi til rette for at våre studenter kan reise ut i verden for å bygge kompetanse og oppleve et internasjonalt arbeidsliv – og vi tar inn et internasjonalt perspektiv her hjemme.

Vi er der veksten skjer

Nord universitet ligger i den landsdelen i Norge som har størst økonomisk vekst. Vi utdanner deg til et arbeids- og nærligsliv som trenger deg!

>> Alle våre studieprogram