Globus

Borderologi, joint master degree

Hvordan kan man samarbeide over grenser? Hvordan forstår man tradisjonelle, kulturelle og miljømessige ulikheter? Studiet uforsker hvordan samarbeid i grensesoner kan utvikle verktøy for å løse konflikter både lokalt, nasjonalt og globalt, og på denne måten danne en ny type internasjonal dialog ofte er oversett i tradisjonell statlig diplomati. Programmet er et studium i politisk filosofi lokalisert i grensesonen mellom Russland og Norge.

 

Emnebeskrivelsene foreligger kun på engelsk, det vises her til disse.

 

Beskrivelse av studiet

Hvordan kan man samarbeide over grenser? Hvordan forstår man tradisjonelle, kulturelle og miljømessige ulikheter? Studiet uforsker hvordan samarbeid i grensesoner kan utvikle verktøy for å løse konflikter både lokalt, nasjonalt og globalt, og på denne måten danne en ny type internasjonal dialog ofte er oversett i tradisjonell statlig diplomati. Programmet er et studium i politisk filosofi lokalisert i grensesonen mellom Russland og Norge.

 

Emnebeskrivelsene foreligger kun på engelsk, det vises her til disse.

 

Oppbygging/emner

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. Endringer kan forekomme.

Opptakskrav

 

 

Jobbmuligheter

 

 

Videre utdanning

Studiet kan danne grunnlag for opptak til Ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Utenlandsopphold

For å styrke den internasjonale atmosfæren av studiet og bygge nettverk, vil studentene gjennomføre studiet i lag. Halvparten av undervisningen vil foregå på Svanhovd og halvparten i Murmanskområdet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon