Borderologi, joint master degree

Hvordan kan man samarbeide over grenser? Hvordan forstår man tradisjonelle, kulturelle og miljømessige ulikheter? Studiet uforsker hvordan samarbeid i grensesoner kan utvikle verktøy for å løse konflikter både lokalt, nasjonalt og globalt, og på denne måten danne en ny type internasjonal dialog ofte er oversett i tradisjonell statlig diplomati. Programmet er et studium i politisk filosofi lokalisert i grensesonen mellom Russland og Norge.      Emnebeskrivelsene foreligger kun på engelsk, det vises her til disse.

Joint Master Degree i borderologi

Studiepoeng 120,0
Type studium Mastergrad
Startsemester Høst 2018
Språk Engelsk
Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested  
Søknadsfrist

Yrkesmuligheter

 

 

Videre utdanning

Studiet kan danne grunnlag for opptak til Ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Opptakskrav

 

 

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Læringsutbytte

Joint Master Degree in Borderology er et masterstudium utviklet av Murmansk Arctic State University (MASU) i Russland og Nord universitet. Masterprogrammet er et studium i politiske filosofi lokalisert til grensesonen mellom Russland og Norge og vil behandle kultur og samarbeid i aktuelle grensesoner. Programmet legger spesielt vekt på å belyse hvordan grenseoverskridende samarbeid kan fungere som en bro over tradisjonelle kulturelle og miljømessige forskjeller. Studiet uforsker hvordan samarbeid i grensesonen kan utvikle verktøy for å løse konflikter både lokalt, nasjonalt og globalt, og på denne måten danne en ny type internasjonal dialog som ofte er oversett i tradisjonell statlig diplomati.

 

Studiet vil forenkle den kulturelle kontakten mellom Vest-Europa og Russland ved "å måle Kant opp mot Dostojevskij". Det betyr å billedliggjøre relasjon mellom Russland og Vest-Europa i filosofi, ikke bare i litteratur. Studiet er bygget opp rundt 12 ulike moduler i vitenskapsfilosofi, etikk, historie og filosofi for å styrke internasjonalt lederskap og kommunikasjon i forhold til globale utfordringer i økonomi og miljøødeleggelser.

 

Studiet er organisert som deltidsstudium fordelt over fire år med 7-8 samlinger hvert år. Emnebeskrivelsene foreligger kun på engelsk, det vises her til de engelske sidene.

Opptakskrav

 

 

Yrkesmuligheter

 

 

Videre utdanning

Studiet kan danne grunnlag for opptak til Ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Utenlandsopphold

For å styrke den internasjonale atmosfæren av studiet og bygge nettverk, vil studentene gjennomføre studiet i lag. Halvparten av undervisningen vil foregå på Svanhovd og halvparten i Murmanskområdet.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet (Nord)" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende eksamen

Masteroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

'Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet (Nord)' og lokale reglement og retningslinjer på administrer-dine-studier/lover-forskrifter-retningslinjer/