Demensomsorg

Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser

​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved utdanningen Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser.

Registrering

 

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registre re deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for betaling og registrering er 1. september. 


Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 

>>  

Les mer om registrering

​ 

Oppstart

 

Utdanningen er nettbasert. Høstsemesteret består av to virtuelle ukesamlinger, uke 36 og uke 42. I samlingene publiseres streamede forelesninger. Dette betyr at du kan se forelesningene når du måtte ønske det. Mellom ukesamlingene publiseres enkelte forelesninger samt at tiden benyttes til arbeid med obligatoriske arbeidskrav. Mandag i uke 36 publiseres en nettbasert informasjon om opplegget for utdanningen i høstsemesteret. 


Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan


Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

>> Timeplan

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

 

Pensum


Slik finner du riktig pensum:

>> Pensum

 


Utstyr


Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

 

•          PC/Mac/nettbrett med nettilgang

•          Hodetelefoner 

•          Webkamera

 

Tilrettelegging


Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen.

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart, og mye annet
Behandling av og omsorg for mennesker med demens er den største utfordringen i framtidens eldreomsorg.

Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av helsetjenestens organisering og berører ulike profesjoner. Som student får du bred innsikt og kunnskap om disse problemstillingene.

Studiet er nettbasert.

Beskrivelse av studiet

Behandling av og omsorg for mennesker med demens er den største utfordringen i framtidens eldreomsorg.

Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av helsetjenestens organisering og berører ulike profesjoner. Som student får du bred innsikt og kunnskap om disse problemstillingene.

Studiet er nettbasert.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

3-årig helse- /sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning. Minimum et års relevant fulltids arbeidserfaring etter endt utdanning.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med mennesker med alderspsykiatriske tilstander og demens både i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Studiet gir helsearbeideren kompetanse for arbeid i eldreomsorgen, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i forhold til forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av master i klinisk sykepleie.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt.

Samlinger

Virtuelle samlinger: Uke 36 og uke 42.

I samlingene publiseres streamede forelesninger. Dette betyr at du kan se forelesningene når du måtte ønske det. Mellom ukesamlingene publiseres enkelte forelesninger samt at tiden benyttes til arbeid med obligatoriske arbeidskrav. Mandag i uke 36 publiseres en nettbasert informasjon om opplegget for utdanningen i høstsemesteret.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. august 2021
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. august 2021

Mer informasjon