Demensomsorg

Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser

​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser, videreutdanning – 30 studiepoeng. 

 

Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

>> Les mer om registrering 

 

Oppstart 

Når semesteravgiften er betalt logger du på canvas og fyller ut et nettskjema innen 2. september.

 

Onsdag 7. september er det en asynkron oppstart i canvas, der det blir lagt ut læringsressurser som skal gjennomgås før den første nettsamlingen/seminar som er onsdag 21. september kl. 9:00-11:00.

 

Nettsamlinger/seminar er obligatoriske:

Onsdag 21.09.22 kl. 9:00-11:00

Onsdag 26.10.22 kl. 9:00-12:00

Fredag  18.11.22 kl. 9:00-12:00

Onsdag 01.02.23 kl. 9:00-12:00

Onsdag 08.03.23 kl. 9:00-12:00

Onsdag 05.04.23 kl. 9:00-11:00​

Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan 

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.  

 

Pensum 

Slik finner du riktig pensum: 

>> Pensum  


Utstyr 

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 

•             PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

•             Hodetelefoner  

•             Webkamera 

 

Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 

>>Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart 


>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet 

​ 
Behandling av og omsorg for mennesker med demens er den største utfordringen i framtidens eldreomsorg.

Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av helsetjenestens organisering og berører ulike profesjoner. Som student får du bred innsikt og kunnskap om disse problemstillingene.

Studiet er nett- og samlingsbasert, med samlinger i Nærøysund i samarbeid med Namdal studiesenter.

Beskrivelse av studiet

Behandling av og omsorg for mennesker med demens er den største utfordringen i framtidens eldreomsorg.

Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av helsetjenestens organisering og berører ulike profesjoner. Som student får du bred innsikt og kunnskap om disse problemstillingene.

Studiet er nett- og samlingsbasert, med samlinger i Nærøysund i samarbeid med Namdal studiesenter.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

3-årig helse- /sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning. Minimum et års relevant fulltids arbeidserfaring etter endt utdanning.

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelse (LUB)

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

NIVÅ 7 - MASTER

LUB studieprogram  - Demensomsorg og omsorg for eldre med psykiske lidelser

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om symptomer,  og behandlingsprinsipper innenfor alderspsykiatriske lidelser og demens
 • Har avansert kunnskap om eldres endrede forutsetninger for bruk av legemidler og bruk av psykofarmaka
 • Har avansert kunnskap om bruk av utredningsverktøy rettet mot angst, depresjon, kognitive funksjon samt funksjonsnivå
 • Har inngående kunnskap om tilnærmingsmåter og behandlingsprinsipper innenfor demensomsorg og alderspsykiatriske lidelser
 • Har inngående kunnskap om personsentrert omsorg
 • Har inngående kunnskap om  tverrfaglig samarbeid
 • Har inngående kunnskap om pårørendes situasjon og hjelpebehov
 • Har inngående kunnskap om sammenhengen mellom synet på mennesket og konsekvenser for behandlingsforståelse
 • Har inngående kunnskap om etiske problemstillinger i demens og alderspsykiatri
 • Har inngående kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter
 • Kan anvende kunnskap til å utrede livssituasjonen for personer med demens og alderspsykiatriske lidelser i et helhetsperspektiv

Ferdigheter

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til alderdomsoppfatninger i samfunnet og konsekvenser for helse og sykdom                                      
 • Kan analysere egen yrkesrolle med bakgrunn i fag og organisasjonskulturelle rammebetingelser
 • Kan anvende relevante metoder for samhandling og kommunikasjon
 • Kan anvende kognitive kartleggingsmetoder på en kritisk måte

Generell kompetanse

 • Kan analysere faglige problemstillinger i relasjon til kunnskaper i gerontologi, demens, etikk og alderspsykiatri
 • Kan anvende kunnskap og forskning i egen praksis for å kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbudet
 • Kan begrunne helsemessige vurderinger og beslutninger innen alderspsykiatri og demens på et faglig holdbart grunnlag
 • Kan formidle og begrunne faglige synspunkter og stille kritiske spørsmål til gjeldende praksis med mål om utvikling av gode tjenester innen fagområdet
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger til helsetjenesten og samfunnet

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med mennesker med alderspsykiatriske tilstander og demens både i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Studiet kan kombineres med den masterbaserte videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse. Kombinasjonen kan gi sykepleiere mulighet til å søke om godkjenning som spesialist.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av master i klinisk sykepleie.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt.

Samlinger

Samlinger i Nærøysund.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023. Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nett- og samlingsbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023. Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon