MSC in energy management

Energy Management: International Governance and Business (Master of Science)

Mastergrad i Bodø

Ønsker du å bli en profesjonell energispesialist med kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe i intellektuelt krevende og raskt voksende virksomheter nasjonalt og internasjonalt? Det innovative og tverrfaglige masterprogrammet i Energiledelse: Internasjonal governance og business fra Nord Universitet og MGIMO-universitetet i Moskva gir kandidater et skreddersydd studium som kombinerer faglig bredde med etterspurt spesialkompetanse for energibransjen i dag og framover.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å bli en profesjonell energispesialist med kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe i intellektuelt krevende og raskt voksende virksomheter nasjonalt og internasjonalt? Det innovative og tverrfaglige masterprogrammet i Energiledelse: Internasjonal governance og business fra Nord Universitet og MGIMO-universitetet i Moskva gir kandidater et skreddersydd studium som kombinerer faglig bredde med etterspurt spesialkompetanse for energibransjen i dag og framover.

Oppbygging/emner

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende tre eller fire års økonomisk/administrative studier.

Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:

 

Totalt 90 studiepoeng fordelt på:

 

minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investeringminimum 25 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelseminimum 15-20 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi, offentlig økonomiminimum 15-20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode

 

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende. Nord universitet krever at søkere med utdanning fra utlandet oppfyller minimumskravene for opptak til norske universiteter/høyere utdanningsinstitusjoner, samt krav til engelskkunnskap.

Jobbmuligheter

MSc i Energy Management: International Governance and Business kvalifiserer studenter for et bredt spekter av arbeidsplasser i næringsliv og myndigheter. Våre nyutdannede kandidater jobber som CSR-ledere, konsulenter, kontrollører, revisorer, rådgivere, markedsanalytikere og strategiske planleggingsledere (f.eks. Enova, Econ, EY, Deloitte, OED, SKS, GE, Statoil, osv.). Relevante selskaper fra hele landet og i utlandet besøker Handelshøgskolen for å rekruttere potensielle ansatte fra våre studenter. Mange studenter har sikret sin stilling allerede når de begynner på sitt siste studieår.

Videre utdanning

Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner in Norge eller i utlandet. For mer informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Utenlandsopphold

Et semester ved MGIMO-universitetet i Moskva, Russland, er en integrert del av studieprogrammet. I tredje semester reiser alle studentene først til St. Petersburg for språkkurs for deretter å gjennomføre en fordypning innen Energy Management ved MGIMO i Moskva. Institusjonens nettside: MGIMO (http://english.mgimo.ru/http://english.mgimo.ru/) Studentene får der mulighet til å bli kjent med ulike forretningskulturer og får innsikt i andre kulturelle perspektiver. Programmet inkluderer workshoper, foredrag, seminar og gruppediskusjoner. Det vil også bli gjennomfør besøk ved eller av energiselskar, og rådgivende og regulatoriske institusjoner i energisektoren i de involverte landene. Dette vil bidra til en bred og variert innsikt i energisektoren.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon