MSC in energy management

Energy Management: International Governance and Business (Master of Science)

Mastergrad i Bodø

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2019. Det er nå en spesialisering under Master of Science in Business (Siviløkonom).

Ønsker du å bli en profesjonell energispesialist med kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe i intellektuelt krevende og raskt voksende virksomheter nasjonalt og internasjonalt? Det innovative og tverrfaglige masterprogrammet i Energiledelse: Internasjonal governance og business fra Nord Universitet og MGIMO-universitetet i Moskva gir kandidater et skreddersydd studium som kombinerer faglig bredde med etterspurt spesialkompetanse for energibransjen i dag og framover.


Beskrivelse av studiet

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2019. Det er nå en spesialisering under Master of Science in Business (Siviløkonom).

Ønsker du å bli en profesjonell energispesialist med kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe i intellektuelt krevende og raskt voksende virksomheter nasjonalt og internasjonalt? Det innovative og tverrfaglige masterprogrammet i Energiledelse: Internasjonal governance og business fra Nord Universitet og MGIMO-universitetet i Moskva gir kandidater et skreddersydd studium som kombinerer faglig bredde med etterspurt spesialkompetanse for energibransjen i dag og framover.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende tre eller fire års økonomisk/administrative studier.

Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:

 
Totalt 90 studiepoeng fordelt på:

  • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
  • minimum 25 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
  • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi, offentlig økonomi
  • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode


Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende. Nord universitet krever at søkere med utdanning fra utlandet oppfyller minimumskravene for opptak til norske universiteter/høyere utdanningsinstitusjoner, samt krav til engelskkunnskap.

Ingen opptak høst 2019

Jobbmuligheter

MSc i Energy Management: International Governance and Business kvalifiserer studenter for et bredt spekter av arbeidsplasser i næringsliv og myndigheter. Våre nyutdannede kandidater jobber som CSR-ledere, konsulenter, kontrollører, revisorer, rådgivere, markedsanalytikere og strategiske planleggingsledere (f.eks. Enova, Econ, EY, Deloitte, OED, SKS, GE, Statoil, osv.). Relevante selskaper fra hele landet og i utlandet besøker Handelshøgskolen for å rekruttere potensielle ansatte fra våre studenter. Mange studenter har sikret sin stilling allerede når de begynner på sitt siste studieår.

Videre utdanning

Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner in Norge eller i utlandet. For mer informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Utenlandsopphold

Et semester ved MGIMO-universitetet i Moskva, Russland, er en integrert del av studieprogrammet. I tredje semester reiser alle studentene først til St. Petersburg for språkkurs for deretter å gjennomføre en utveksling semester ved MGIMO i Moskva. Institusjonens nettside: MGIMO (http://english.mgimo.ru/">MGIMO ). Studentene får der mulighet til å bli kjent med ulike forretningskulturer og får innsikt i andre kulturelle perspektiver. Programmet inkluderer workshoper, foredrag, seminar og gruppediskusjoner. Det vil også bli gjennomfør besøk ved eller av energiselskar, og rådgivende og regulatoriske institusjoner i energisektoren i de involverte landene. Dette vil bidra til en bred og variert innsikt i energisektoren.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2019
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2019

Mer informasjon