Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 1.-7 trinn

​​Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet og økt språkkompetanse. Det profesjonsrettede perspektivet er sentralt i emnet, hvor deltakernes faste læringsarena er deres eget klasserom og skole. Deltakerne vil således tilegne seg formalkompetanse på sin egen arbeidsplass. Dette emnet vil således være av en praktisk art, hvor kompetanseheving i klasserommet er prioritert.

Det tas opp to klasser til studiet, hvor den ene klassen skal ha samlinger i Vesterålen, og den andre på Helgeland.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars (husk å oppgi studieavgift, se nærmere informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Det tilbys ikke studieplass til deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler.

Beskrivelse av studiet

​​Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet og økt språkkompetanse. Det profesjonsrettede perspektivet er sentralt i emnet, hvor deltakernes faste læringsarena er deres eget klasserom og skole. Deltakerne vil således tilegne seg formalkompetanse på sin egen arbeidsplass. Dette emnet vil således være av en praktisk art, hvor kompetanseheving i klasserommet er prioritert.

Det tas opp to klasser til studiet, hvor den ene klassen skal ha samlinger i Vesterålen, og den andre på Helgeland.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars (husk å oppgi studieavgift, se nærmere informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Det tilbys ikke studieplass til deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende.

Jobbmuligheter

Engelsk 1 er et videreutdanningstilbud under KFK som kvalifiserer til undervisning i engelsk i 1.-7. trinn.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger 

Det tas opp en klasse som deles i to grupper for regionale samlinger; henholdsvis i Mo i Rana og på Stokmarknes.

Mo i Rana: 

Høsten 2020:
Uke 35: onsdag-fredag
Uke 38: mandag-onsdag
Uke 46 nettsamling: onsdag-fredag  (begge grupper)

Våren 2021: 
Uke 6: onsdag-fredag
Uke 12: onsdag-fredag
Uke 16: onsdag-fredag

Stokmarknes: 

Høsten 2020:
Uke 36: onsdag-fredag
Uke 39: onsdag-fredag
Uke 46 nettsamling: onsdag-fredag  (begge grupper)

Våren 2021: 
Uke 4: onsdag-fredag
Uke 11: onsdag-fredag
Uke 15: onsdag-fredag

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og litteratur. I tillegg påløper en studieavgift på NOK 52.000,-.
NB! Lærere som søker Udir om å bli en del av stipend- og vikarordningen vil få studieavgiften dekket. Det er derfor viktig å legge inn korrekt studieavgift når man søker via Udir.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Samlinger i Vestålen og Helgeland

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!

Mer informasjon