Engelsk

Årsstudium i Bodø

Gode språkferdigheter er avgjørende for suksess innen høyere utdanning, og vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi møter engelsk gjennom jobb, skole og media, og det forventes at vi behersker dette verdensspråket.

I ett av studiets emner inngår det en obligatorisk studietur på to uker til Det norske studiesenteret i York. Dette er en populær og spennende mulighet til å oppleve England. Modulene i Engelsk årsstudium kan tas enkeltvis eller samlet. Fra høsten 2018 er studiet campusbasert.

Beskrivelse av studiet

Gode språkferdigheter er avgjørende for suksess innen høyere utdanning, og vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi møter engelsk gjennom jobb, skole og media, og det forventes at vi behersker dette verdensspråket.

I ett av studiets emner inngår det en obligatorisk studietur på to uker til Det norske studiesenteret i York. Dette er en populær og spennende mulighet til å oppleve England. Modulene i Engelsk årsstudium kan tas enkeltvis eller samlet. Fra høsten 2018 er studiet campusbasert.

Oppbygging/emner

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. Endringer kan forekomme.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Språklig fordypning fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Jobbmuligheter

Studenter i Engelsk finner arbeid innen et vidt spekter av yrker innen kultur- og samfunnsliv. Bachelor i språk vil sammen med Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) også kvalifisere for undervisning i grunnskolen og videregående skole.a

Videre utdanning

Studiet kan inngå i Bachelor i språk. Det gir grunnlag for å fortsette med engelskstudier på høyere nivå ved de universiteter som tilbyr dette.

Utenlandsopphold

Et to uker langt studieopphold ved det Norske Studiesenter ved Universitetet i York i Storbritannia er en obligatorisk del av dette studiet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon