Engelsk

Bachelorgrad i Bodø

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på Engelsk årsstudium ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Timeplan
Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram: Kommer

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Bodø

Har du spørsmål?
Sjekkliste 


Program

Bodø:

Foreløpig program, oppdateres i løpet av juni-juli. 

Søndag 11. august
18:00 Pre-study-barbeque i bakgården ved universitetet i regi av fakultetene og Studentinord

Tirsdag 13. august
11:00 Offisiell åpning av studieåret på universitetets uteområde
13:15 Åpning av studieåret ved ditt fakultet (Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag – FLU) i auditorium Petter Dass (A14)
Fadderperioden starter rett etter fakultetsåpningen.

Onsdag 14. august
11:00 Pizzalunsj i regi av fakultetene og Studentinord

Torsdag 15. august
08:00 Frokost i regi av Studentinord
10:30 Rebusløp Tour de Nord


Studentliv


Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO» 
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk delingskoder:
- Delingskode Bodø: Nord

Studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø

StudentiNord
Samskipnaden StudentiNord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.I en tid da engelsk trer frem som et felles verdensspråk innen vitenskap, samfunnsliv og kulturutveksling, er gode ferdigheter i engelsk en forutsetning for å kunne delta i aktuelle kulturelle og vitenskapelige diskusjoner.

Vårt studieprogram gir en grundig innføring i engelskfaget, med vekt på det praktiske, det vitenskapelige og det kunstneriske. Gjennom møtet med den vitale engelskspråklige intellektuelle tradisjonen, vil du få oppøvet din evne til kritisk tenkning innen et større dannelsesperspektiv.

Våre utmerkede forelesere har lang utdannings- og arbeidserfaring fra Storbritannia og USA og ønsker å tilby et utdanningsprogram som kvalitetsmessig er av internasjonalt format, innen både språklige og kulturelle emner.

En bachelorgrad i engelsk åpner for mange muligheter innen både høyere utdanning og arbeidsliv i Norge og i det store utland.

Beskrivelse av studiet

I en tid da engelsk trer frem som et felles verdensspråk innen vitenskap, samfunnsliv og kulturutveksling, er gode ferdigheter i engelsk en forutsetning for å kunne delta i aktuelle kulturelle og vitenskapelige diskusjoner.

Vårt studieprogram gir en grundig innføring i engelskfaget, med vekt på det praktiske, det vitenskapelige og det kunstneriske. Gjennom møtet med den vitale engelskspråklige intellektuelle tradisjonen, vil du få oppøvet din evne til kritisk tenkning innen et større dannelsesperspektiv.

Våre utmerkede forelesere har lang utdannings- og arbeidserfaring fra Storbritannia og USA og ønsker å tilby et utdanningsprogram som kvalitetsmessig er av internasjonalt format, innen både språklige og kulturelle emner.

En bachelorgrad i engelsk åpner for mange muligheter innen både høyere utdanning og arbeidsliv i Norge og i det store utland.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Jobbmuligheter

Det er mangel på språklærere i grunnskole og videregående skole. Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvendelig i mange sammenhenger, som for eksempel undervisning, kulturarbeid, forvaltning, media, reiseliv.

Videre utdanning

Fullført bachelorgrad åpner for videreutdanningsmuligheter i praktisk-pedagogisk utdanning og på masternivå.

Utenlandsopphold

Vi ser gjerne at studenter velger å studere i et engelskspråklig land i år 3 av studieprogrammet, enten ved en av Nord universitets partnerinstitusjoner eller gjennom et av Nord universitets utvekslingsprogrammer. Studieprogrammet er åpent for internasjonale studenter ved Nord universitet. Det bemerkes at meget gode engelskferdigheter er forventet for å kunne følge undervisningen.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon