Ernæring

Videreutdanning i Bodø

Ernæringsmessig riktig kosthold spiller en vesentlig rolle både som grunnlag for god helse, og som forebygging og behandling av en rekke sykdommer og helserelaterte plager. I studiet vektlegges samfunnsernæring med fokus på helsefremmende og bærekraftig kosthold. I undervisningen inngår praktisk matlaging for å sikre ferdigheter som grunnlag for å planlegge og tilberede ernæringsmessige fullverdige måltider for ulike grupper.

Studiet er på masternivå.

Beskrivelse av studiet

Ernæringsmessig riktig kosthold spiller en vesentlig rolle både som grunnlag for god helse, og som forebygging og behandling av en rekke sykdommer og helserelaterte plager. I studiet vektlegges samfunnsernæring med fokus på helsefremmende og bærekraftig kosthold. I undervisningen inngår praktisk matlaging for å sikre ferdigheter som grunnlag for å planlegge og tilberede ernæringsmessige fullverdige måltider for ulike grupper.

Studiet er på masternivå.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om ernæring, kosthold og mat, dens betydning for individ og samfunn, også i et bærekraftig perspektiv
 • har inngående kunnskap om de viktigste ernæringsutfordringene i Norge, i ulike faser i livet, og sett i lys av samfunnsmessige forhold
 • kan anvende kunnskap om ernæring, kosthold og mat i undervisning og formidling
 • kan identifisere og analysere ernæringsmessige faktorer som hemmer og fremmer helse
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forklare ulike faktorer og samfunnsmessige forhold som påvirker kostholdet og matvarekvaliteten, herunder matproduksjon, - og forbruk i et bærekraftig perspektiv
 • kan anvende egnede metoder for å kartlegge kosthold på individ-, gruppe- og befolkningsnivå og planlegge kosthold og menyer i tråd med nasjonale kost- og ernæringsanbefalinger for ulike grupper i befolkningen
 • kan bruke relevante teorier og metoder for å planlegge og gjennomføre ernæringstiltak på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med utgangspunkt i kunnskap om kostholdets betydning for å fremme god helse, på individ- og gruppenivå
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagpersoner og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking i arbeid med helsefremmende kosthold 
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Jobbmuligheter

Opptre som veileder i spørsmål om sammenhengen mellom kosthold og helse, både for enkeltpersoner og ulike befolkningsgrupper. Kompetanse som gir mulighet til å jobbe med det formål å fremme folkehelsen og øke kunnskapen om ernæring og helse hos private og kommunale instanser, f.eks. gjennom undervisning og kursing. Drive med utviklingsarbeid innen ernæring, mat og helse.

Videre utdanning

Studiet kan inngå i en mastergrad i helsevitenskap, folkehelse eller tilsvarende studier.

Utenlandsopphold

Ingen.

Samlinger

To samlinger per semester. Hver samling varer i tre dager. 

 

 

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Ernæring.
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Oppstart - Bodø

Tirsdag 6.september kl.10:00, rom A263

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan  
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
 
>> Timeplan​  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
  
Pensum  
Slik finner du riktig pensum:   
 
>> Pensum​  
  
Utstyr  
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
  
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang   
 • Hodetelefoner    
 • Webkamera    
Tilrettelegging   
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.  
  
  
Vi anbefaler deg å laste ned appen «Infoskjermen Go» for å få oversikt over de ulike aktivitetene som foregår i studiestartuken. 
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.

Mer informasjon