""

Film- og TV-produksjon

Bachelorgrad i Levanger

Vil du være en del av morgendagens film- og TV bransje i dag? Ved å lære produksjonsteknikker og arbeidsmetoder innen film og TV blir du i stand til å ta dine ideer fra papiret til ferdige produksjoner på bransjenivå. Du får muligheten til å jobbe med ulike sjangrer, veiledet av faglærere med profesjonell bransjeerfaring.

Beskrivelse av studiet

Vil du være en del av morgendagens film- og TV bransje i dag? Ved å lære produksjonsteknikker og arbeidsmetoder innen film og TV blir du i stand til å ta dine ideer fra papiret til ferdige produksjoner på bransjenivå. Du får muligheten til å jobbe med ulike sjangrer, veiledet av faglærere med profesjonell bransjeerfaring.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanseog en kunstnerisk portfolio.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner innen: 
 • fortellerteknikk/manus og regi
 • produksjonsteknikk for film og TV
 • produsentrollen
 • medieinnovasjon
 • Kandidaten kan også benytte teori innenfor disse sentrale områdene for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.
 • Kandidaten er kjent med relevante forsknings- og utviklingsprosjekter/kunstnerisk utviklingsarbeid innen Film- og TV produksjon som f.eks innovative produksjonsteknikker, endret forbrukeradferd og nye distribusjonskanaler. 
 • Kandidaten kan finne relevant informasjon og teori for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet. Kandidaten har produksjonserfaring, bransjekunnskap og et historisk perspektiv på dette fagområdet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende resultater og erfaringer fra faglig litteratur og kunstnerisk utviklingsarbeid/produksjoner til å gjøre gode og faglig begrunnede valg innenfor dette fagområdet/bransjen.
 • Kandidaten kan reflektere over eget arbeid, dokumentere dette og justere utførelse etter konstruktive tilbakemeldinger.
 • Kandidaten vil gjennom flere fagområder finne, vurdere og henvise til et bredt spekter av fagstoff som grunnlag for å belyse en problemstilling. 
 • Kandidaten behersker produksjonsteknikker og produksjonsutstyr for å produsere ulike film- og TV-produksjoner innenfor flere sjangre, samt vite hvordan dette kan distribueres og publiseres. Her inngår profesjonelt kamera- og lysutstyr, redigeringsutstyr, produksjonsplanverk og dokumentasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i flere problemstillinger fra både forskningsprosjekter, fagfolk og næringsaktører som gir større forståelse for dette fagfeltet. Dette kan være knyttet til etiske normer og regler, opphavsrett og andre relevante forskrifter og yrkespraksis.
 • Kandidaten behersker å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høy relasjonskompetanse. 
 • Kandidaten evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk. 
 • Kandidaten kan også jobbe selvstendig og finne innovative løsninger, samt har forståelse for de behov som denne bransjen krever.
 • Kandidaten har et bredt grunnlag av ulike presentasjonsteknikker for å presentere fagspesifikke problemstillinger, hvilke teorier som er relevant og egne erfaringer fra ulike produksjoner.
 • Kandidaten kan uttrykke seg godt muntlig, kommunisere med samarbeidspartnere og ha konstruktive faglige diskusjoner.
 • Kandidaten har et faglig fundament som gir kandidaten endringskompetanse til å tenke nye løsninger i en bransje i stadig teknologisk utvikling.  
 • Kandidaten har innsikt i den internasjonale utviklingen innenfor fagfeltet og deltar aktivt på de internasjonale fagaktivitetene tilknyttet fagmiljøet

Jobbmuligheter

Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, TV-selskap, produksjonsselskap, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa. Se vår nettside film.nord.no for eksempler på jobber som studenter har fått etter å ha studert hos oss.

Videre utdanning

Etter fullført bachelorgradsstudium kan studentene søke opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i inn- og utland.

Utenlandsopphold

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Nord universitet har utvekslingsavtaler med flere internasjonale universitet som gir mulighet til å ta et semester der. Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med faglærerne eller studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon om mulighetene. Studenter kan primært reise på utveksling i sitt fjerde eller femte semester i studieprogrammet.

Studieprogrammet er tilknyttet følgende institusjoner ifm. Erasmus+ utveksling: Plymouth College of Art (England), NTHV Breda University of Applied Sciences (Netherlands) and Saxion University of Applied Sciences (Netherlands) 

Opptaksprøve

Søkere må levere følgende opptaksprøve:

Introduksjonsvideo:

Film deg selv (selfie) i maksimalt 30 sekunder, der du svarer på følgende spørsmål: Hvorfor søker du opptak til studieprogrammet i Film og TV-produksjon?

Portfolio/showreel:

Vis frem dine beste arbeider i en showreel (maksimalt 30 sekunder).

Vi ønsker å se:

 • Tradisjonelt eller digitalt arbeid (fysisk arbeid må digitaliseres ved innsending)
 • Ideer til manus
 • Ideer/pitch til et filmprosjekt
 • Foto eller video (fokus på god komposisjon)
 • Erfaring fra film- eller tv-produksjoner
Du trenger ikke vise ferdigheter innenfor alle punktene.

Frist for innlevering av opptaksprøve:

 • ​​For søkere utenfor EU: 15. desember 2021
 • For søkere innenfor EU og for norske søkere: 15. mai 2022
Nærmere informasjon om innsending av portfolio/showreel sendes ut til søkere etter søknadsfristen for programmet er passert.

Søkere kan få inntil 40 poeng på digital Portfolio. Poengene fra opptaksprøve legges til i rangeringen sammen med skolepoeng + andre tilleggspoeng som danner summen av konkurransepoengene.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023
​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved film- og TV​​-produksjon ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet

Onsdag 17. august
10:00 - 12:00 Introduksjon til studieprogrammet i Blåsalen
- Fagansatte og studieveileder deltar
- Besøk av dekan Elisabet Ljunggren
12:00 - 13:00 Faddere informerer og serverer lunsj (lett servering)
13:00 - 14:00 Offisiell åpning i Trønderhallen​
14:00 - 14:30 Informasjon om fadderperioden
14:30 Rebusløp og grilling på campus

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.​

Timeplan, pensum og annen informasjon​​

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Mer informasjon