Fleksibel videreutdanning i trening

Kortere studium, nettbasert

Liker du trening og fysisk aktivitet? Da er dette studiet for deg! Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trenes. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening og hurtighetstrening. Behovet for personer med denne kompetansen er stort og voksende i hele Norge - og globalt.

Ønsker du en fleksibel studiehverdag? Da passer dette studiet for deg. Studiet er nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Du møter til to digitale veiledningssamtaler med foreleser i løpet av semesteret.

Studiet består av tre emner på 10 studiepoeng hver. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å gjennomføre.

Beskrivelse av studiet

Liker du trening og fysisk aktivitet? Da er dette studiet for deg! Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trenes. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening og hurtighetstrening. Behovet for personer med denne kompetansen er stort og voksende i hele Norge - og globalt.

Ønsker du en fleksibel studiehverdag? Da passer dette studiet for deg. Studiet er nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Du møter til to digitale veiledningssamtaler med foreleser i løpet av semesteret.

Studiet består av tre emner på 10 studiepoeng hver. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å gjennomføre.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Studiet består av tre emner på 10 studiepoeng hver - totalt 30 studiepoeng. Du melder deg opp til hvert enkelt emne. Ønsker du å ta alle tre emner som inngår i studieprogrammet, må du melde deg opp til alle tre emner via Studentweb.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal

- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som inngår i studiet

- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder området og kjenne til ulike begreper som er viktige for fagområdet

- kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og treningsmetoder innen studiet

- ha kunnskap om studies historie, tradisjoner, egenart og plass/betydning i samfunnet

- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet, og hvordan man kan gjennomføre kvalitetssikring og kontroll av trening

- forstå etiske utfordringer involvert i studies forskning, formidling og praksis.

Ferdigheter: Studenten skal

- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap om ulike sider ved studiet

- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff

- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at det forstås av ulike grupper og utøvere på ulike alderstrinn

- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder

- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder

- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette

- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser omkring trening av disse egenskapene.

 

Generell kompetanse:

Studenten skal:

- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger

- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig og muntlig

- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor fagområdet

- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser

- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder studiet for ulike grupper og enkeltutøvere på alle nivåer og alderstrinn

- kunne gjennomføre planlegging og dokumentasjon av trening for utøvere på alle nivåer og i ulike idretter

- beherske de arbeidsformer for trening av de aktuelle egenskapene i tråd med etiske krav og retningslinjer

- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr som kan benyttes i forhold til trening og planlegging.

Jobbmuligheter

Programmet består av et emne på 30 studiepoeng, kompetansen som emnet gir er egnet i yrker som personlig trener, fysisk trener, trener i idrettslag, miljøarbeidere, folkehelsekoordinatorer, treningsveiledere og innen skole/utdanning.

Virke Trenings (2016) kompetanseutvalg uttrykker i en utarbeidet analyse at dagens grunnutdanninger i idrett i for liten grad svarer til de kompetansekrav treningssenterbransjen etterspør. Også de kortere kursene som tilbys i «personlig trening» oppleves som mangelfulle. Bransjen antyder i sin rapport mangler når det gjelder faglig dybde, omfang og innretting, og peker også på begrensede muligheter for videreutdanning (Virke Trening, 2016). Dette programmet kan bidra til å øke kompetansen innenfor treningsplanlegging, styrketrening samt trening av utholdenhet og hurtighet som er viktig i treningsbransjen.

Videre utdanning

Alle de tre emnene kan inngå i bachelor Trening. Emnene IDR1014 og IDR1033 kan også inngå i årsstudium Personlig trener.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023. Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars.

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Fleksibel videreutdanning i trening, nettbasert

Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.


Oppstart 
Oppstart for Fleksibel videreutdanning i trening: mandag 29.august 10.00-10.45 på zoom. Link til oppstartsmøte er på kullrommet på canvas. På infomøtet blir informasjon om studie gitt, samt presentasjon av emneansvarlige. Etter denne datoen vil alle forelesningene ligger tilgjengelig på canvas for alle tre emnene.  ​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum 
Slik finner du riktig pensum: 
>> Pensum​ 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

  • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
  • Hodetelefoner  
  • Webkamera  
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart 

Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023. Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars.

Mer informasjon