Fleksibel videreutdanning i trening (nettbasert)

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Fleksibel videreutdanning i trening.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.
Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. 

Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart
Oppstartmøte for Fleksibel videreutdanning i trening er 6. september 2021 klokken 10.00 på digital plattform (tilgjengelig på Canvas etter oppmelding og betalt semesteravgift). Alt materiale vil være tilgjengelig for studentene i Canvas ved oppstart av emnet 30. august 2021. 

Hver uke vil det være et live nettmøte i hvert emne. Det vil bli tatt opptak av møtet som blir lagt ut til de som ikke kan delta live. Informasjon om dag og tidspunkt legges ut på Canvas og informeres på oppstartsmøte 6. september. Studentene vil kunne gjennomføre arbeidet, inkludert eksamen, i ønsket tempo. Innlevering av eksamen, ferdig mappe, har tre frister som studentene kan velge: 8. oktober, 12. november eller 17. desember.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her:  

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit.  

​Pensum 
Slik finner du riktig pensum: 

​Utstyr 
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr: 
 
  • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
  • Hodetelefoner  
  • Webkamera

Tilrettelegging 
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen


Ofte stilte spørsmål om studiestart 


Dette er et studium for deg som liker trening og fysisk aktivitet. Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trene. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening, og hurtighetstrening.

Studiet er nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Det arrangeres ukentlige nettmøter. Opptak av disse møtene gjøres tilgjengelig for studentene, slik at de som ikke har mulighet til å delta på de ukentlige nettmøtene kan se disse i opptak.

Studiet består av tre emner på ti studiepoeng hver. Du søker opptak til ett og ett emne, etter hvor mange studiepoeng du ønsker å ta. Det er løpende opptak etter 10. august, forutsatt at det er ledige studieplasser. Husk å melde deg til undervisning og vurdering i hvert emne i Studentweb innen fristen.
Det er tre mulige eksamensdatoer høsten 2021. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene som du finner under "oppbygging/emner".

Beskrivelse av studiet

Dette er et studium for deg som liker trening og fysisk aktivitet. Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trene. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening, og hurtighetstrening.

Studiet er nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Det arrangeres ukentlige nettmøter. Opptak av disse møtene gjøres tilgjengelig for studentene, slik at de som ikke har mulighet til å delta på de ukentlige nettmøtene kan se disse i opptak.

Studiet består av tre emner på ti studiepoeng hver. Du søker opptak til ett og ett emne, etter hvor mange studiepoeng du ønsker å ta. Det er løpende opptak etter 10. august, forutsatt at det er ledige studieplasser. Husk å melde deg til undervisning og vurdering i hvert emne i Studentweb innen fristen.
Det er tre mulige eksamensdatoer høsten 2021. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene som du finner under "oppbygging/emner".

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Studiet består av tre emner på 10 studiepoeng hver - totalt 30 studiepoeng. Du søker opptak til hvert enkelt emne - dermed: Ønsker du å ta alle tre emner som inngår i studieprogrammet, må du søke opptak til alle tre emner via Søknadsweb.

Det gjennomføres løpende opptak etter den 10. august forutsatt at det er ledige plasser på emnene.

Jobbmuligheter

Programmet består av tre emner på 10 studiepoeng hver - totalt 30 studiepoeng. Gjennom emnene vil studenten få kompetanse som er egnet i yrker som personlig trener, fysisk trener, trener i idrettslag, miljøarbeidere, folkehelsekoordinatorer, treningsveiledere og innen skole/utdanning.

Virke Trenings (2016) kompetanseutvalg uttrykker i en utarbeidet analyse at dagens grunnutdanninger i idrett i for liten grad svarer til de kompetansekrav treningssenterbransjen etterspør. Også de kortere kursene som tilbys i «personlig trening» oppleves som mangelfulle. Bransjen antyder i sin rapport mangler når det gjelder faglig dybde, omfang og innretting, og peker også på begrensede muligheter for videreutdanning (Virke Trening, 2016). Dette programmet kan bidra til å øke kompetansen innenfor treningsplanlegging, styrketrening samt trening av utholdenhet og hurtighet som er viktig i treningsbransjen.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 10. august 2021
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 10. august 2021

Mer informasjon