""

Geografi, samlingsbasert

Årsstudium i Levanger

Interessert i natur og samfunn, og bærekraftige løsninger? Da kan geografistudiet være noe for deg! Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig byplanlegging, folkehelse, turisme, samfunnsplanlegging og -sikkerhet, undervisning og digitale kart (GIS). Årsstudiet i geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet'. Fortsetter du på bachelor og eventuelt master fordypning i geografi kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi, miljøgeografi, reiseliv og opplevelsesnæringer eller byplanlegging med grønnstruktur. Studiet er fleksibelt, sosialt, og du kan bo hvor som helst mens du studerer geografi på Nord!

Beskrivelse av studiet

Interessert i natur og samfunn, og bærekraftige løsninger? Da kan geografistudiet være noe for deg! Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig byplanlegging, folkehelse, turisme, samfunnsplanlegging og -sikkerhet, undervisning og digitale kart (GIS). Årsstudiet i geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet'. Fortsetter du på bachelor og eventuelt master fordypning i geografi kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi, miljøgeografi, reiseliv og opplevelsesnæringer eller byplanlegging med grønnstruktur. Studiet er fleksibelt, sosialt, og du kan bo hvor som helst mens du studerer geografi på Nord!

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

 

Jobbmuligheter

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnsfag i videregående skole.

Videre utdanning

Studiet omhandler et mangfold av tema og problemstillinger som åpner for videre studier og ulike yrkesvalg. Årsstudiet i geografi gir deg undervisningskompetanse i videregående skole og tilsvarer første studieåret i en bachelorgrad i geografi. Fortsetter du på bachelor og eventuelt master i geografi, kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi, miljøgeografi, reiseliv og opplevelsesnæringer eller byplanlegging med grønnstruktur osv.

Studiet er tilpasset nasjonale fagkrav for geografi, og kan inngå som en del av bachelorgradsstudier også ved andre læresteder.

Utenlandsopphold

Det tilbys ikke mulighet for utveksling på dette studieprogrammet.

Samlinger

Undervisningen er samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger; to på høsten og to på våren. Alle samlingene er fra onsdag til fredag. På samlingene er det forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner.Samlingene finner sted på ulike steder i Trøndelag som Levanger, Trondheim og Flatanger. Det er krav om obligatorisk oppmøte på samlingene for å kunne ta eksamen i de ulike emner. I tillegg arrangeres det en to-dagers digital samling våren 2022. For denne vil det ikke være krav om obligatorisk oppmøte, men vi anbefaler og delta på denne også.

Her er datoene for samlingene studieåret 2021/22:

Samling 1 - uke 34: 25.-27. august

Samling 2 - uke 40: 6.- 8. oktober

Samling 3 - uke 2: 12.-14. januar

Samling 4 - uke 9: 3. - 4. mars (2-dagers digital samling)

Samling 5 - uke 16: 20. - 22. april

Alle samlingene er obligatoriske, med unntak av samling 4.

Dersom du ønsker å ta studiet over to år, dvs 15 studiepoeng pr semester; kontakt studieveileder i forbindelse med første samling på studiet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2021
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2021

 Studentliv i Levanger

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student​

Velkommen som student ved årsstudium i geografi ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet

Vi ser frem til å møte deg til første samling på Levanger 25. - 27. august. Hold av disse 3 dagene! Mer informasjon om tidspunkt, oppmøtested og program for første samling kommer senere.

Minner om at det er krav om obligatorisk deltagelse på samling for å kunne ta eksamen i de ulike emner.

Timeplan, pensum og annen informasjon​​

​Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv

​Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2021
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2021

Mer informasjon