Master of Science i global ledelse

Mastergrad i Bodø

​​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.


>> Registrer de​g som student ved Nord universitetProgram / Oppstart​


Søndag 14. august

​Kl. 16:00 - Pre Study BBQ i Gryta utenfor Hovedkantina

Studentinord fyrer opp grillene og byr på gratis grillmat til nye studenter. 


Tirsdag 16. august

​Kl. 09:30 – Meet and Greet – ved inngang A 

Kom og møt dine nye medstudenter før den offisielle åpningen av universitetet. Frokost blir også servert. 

Kl. 11:00 – Offisiell åpning av studieåret – utenfor Hovedinngangen (A1 ved dårlig vær) 

Kl. 13:00 – Fakultetsåpning på Handelshøgskolen – A5 Petter Thomassen

Kl. 14:30 – Møt dine faddere – A5 Petter Thomassen


Onsdag 17. august

Kl. 11:00 – Felles pizzalunsj for alle nye studenter – ved inngang A

Kl. 12:00 – Infomøte og studieprogramåpninger – A5 Petter Thomassen

Informasjon om praktiske forhold rundt studiehverdagen samt informasjon om ditt studieprogram.​

Torsdag 18. august

Kl. 08:00-10:00 – Gratis frokost for alle nye studenter - Hovedkantina

Kl. 10:00 – Tour de Nord – utenfor Hovedkantina​

Rebusløp for alle nye studenter hvor du blir kjent med området rundt Campus. 


Fredag 19. august

Kl. 10:00-14:00 – Åpen dag hos studieveiledere

Har du noe du lurer på? Stikk innom din studieveileder for å få svar!Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
 ​

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. 
​Søknadsfrist 1. september. 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 

Nettmøte for nye Nord-studenter

Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. ​

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 

Vil du være med på å utvikle regionale løsninger på globale problemer og utfordringer? På dette tverrfaglige studieprogrammet er en av målsetningene å utdanne og utvikle ledere som forstår denne dynamikken. Kunnskapene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil gjøre deg i stand til å lede an i endrings- og utviklingsarbeid innenfor bærekraftig blå og grønn verdiskaping. Utveksling er en naturlig del av det å utvikle forståelse for globale perspektiver, og dette studieprogrammet gir deg også en gylden mulighet til å skaffe deg internasjonal erfaring. Enten gjennom ordinær studentutveksling til et av Nords mange partnerskapsuniversiteter, eller gjennom deltakelse på vårt fremtidsrettede partnerskapsprogram i verdensmetropolen Shanghai. Om utreise ikke er aktuelt, kan du utvikle flerkulturell og internasjonal forståelse ved å gjennomføre relevante valgemner i Bodø sammen med både internasjonale og norske studenter ved HHN.

Studieprogrammet egner seg også for deg som ikke er utdannet økonom. Det er samlingsbasert, og det legges opp til mye aktivitet og interaksjon. Blant annet gjennom deltakelse på Nordens største internasjonale studentkonferanse (High North Dialogue), som årlig arrangeres ved Nord universitet.

Beskrivelse av studiet

Vil du være med på å utvikle regionale løsninger på globale problemer og utfordringer? På dette tverrfaglige studieprogrammet er en av målsetningene å utdanne og utvikle ledere som forstår denne dynamikken. Kunnskapene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil gjøre deg i stand til å lede an i endrings- og utviklingsarbeid innenfor bærekraftig blå og grønn verdiskaping. Utveksling er en naturlig del av det å utvikle forståelse for globale perspektiver, og dette studieprogrammet gir deg også en gylden mulighet til å skaffe deg internasjonal erfaring. Enten gjennom ordinær studentutveksling til et av Nords mange partnerskapsuniversiteter, eller gjennom deltakelse på vårt fremtidsrettede partnerskapsprogram i verdensmetropolen Shanghai. Om utreise ikke er aktuelt, kan du utvikle flerkulturell og internasjonal forståelse ved å gjennomføre relevante valgemner i Bodø sammen med både internasjonale og norske studenter ved HHN.

Studieprogrammet egner seg også for deg som ikke er utdannet økonom. Det er samlingsbasert, og det legges opp til mye aktivitet og interaksjon. Blant annet gjennom deltakelse på Nordens største internasjonale studentkonferanse (High North Dialogue), som årlig arrangeres ved Nord universitet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoengs omfang. Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:

• fordypning med minst 90 studiepoeng innenfor økonomisk og administrative fag eller samfunnsvitenskapelig fag
• minimum 20 studiepoeng i organisasjons- eller ledelsesfag
• minimum 5 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode

Har du en bachelorgrad i økonomifag, samfunnsfag, human relations, markedsføring eller internasjonale studier så kan du være kvalifisert. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål.

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • innehar avansert bredde- og dybdekunnskap om sentrale vitenskapelige teorier, konsepter, og modeller innenfor global ledelse og og hvordan ledere, ansatte og samfunnslivet for øvrig aktivt kan ta del i utvikling og vekst
 • har avansert kunnskap om perspektiver innenfor ledelse, entreprenørskap og teknologisk utvikling på bedrifts-, samfunns-, og institusjonelt nivå, innenfor en ramme av sosial, økonomisk og økologisk bærekraft

 

 • har avansert kunnskap om hvordan miljømessige, sosiale, økonomiske og geopolitiske aspekter påvirker energisektoren, og hvordan sirkulære verdikjeder kan bidra til bærekraftig utvikling i både norsk og internasjonalt perspektiv
 • holder avansert kunnskap om vitenskapsfilosofi, samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner, metodiske fremgangsmåter og inngående kunnskap om forskningsetiske normer
 • har innsikt i relevant og tidsriktig internasjonal forskningslitteratur og kan anvende denne på nye fenomen og problemstillinger innenfor fagområdet global ledelse
 • har inngående kunnskap om globale utfordringer og hvordan flerfaglige perspektiv, flerkulturell innsikt og verdireflekterte vurderinger kan bidra med å løse utfordringer på en helhetlig måte gjennom lokale og regionale tiltak

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennom flerfaglig forståelse, kritisk refleksjon og analyse av informasjon og informasjonskilder arbeide frem kreative løsningsforslag på komplekse problemstillinger for bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning
 • evner å sette globale og lokale perspektiver i sammenheng med hverandre, og bidra i prosesser for økt forståelse av hvordan et konstruktivt samspill mellom miljø, kultur, teknologisk utvikling, samfunns- og bedriftsøkonomiske aspekter avhenger av etiske vurderinger og beslutninger
 • har dyp forståelse for hvordan proaktive langsiktige løsninger for bærekraftig utvikling kan føre til at eventuelle økologiske, kulturelle og økonomiske fremtidige kriser gis mindre grobunn
 • evner å analysere og helhetlig vurdere problemstillinger ut fra relevant teori og empiri, og vurdere egnet forskningsmetode
 • kan gjennomføre, fremstille og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • evner å reflektere og være kritisk tenkende til etablerte sannheter og egne erfaringer fra det internasjonale kulturmangfold, og er bevisst på sin rolle i det lokale og globale samfunnet med etisk bevissthet
 • kan bidra med å se både helhet og holde fokus i endrings- og utviklingsarbeid med bærekraftig blå og grønn verdiskaping, ut fra en balansert forståelse av hva som kan være verdifullt fra et næringslivs-, miljø- og samfunnsperspektiv
 • kan gjøre bruk av tilegnet kunnskap og relevant internasjonal forskningslitteratur og bidra i samfunnsdebatten om hvordan samspill mellom politikk, næringsliv, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet driver frem og bidrar i prosesser i retning av livskraftige og bærekraftige samfunn
 • kan anvende tilegnede kvaliteter som flerfaglig forståelse, kreativ tenkning og entreprenøriell oppfinnsomhet på både lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger, og på nye anvendelsesområder

Jobbmuligheter

Denne graden kvalifiserer studenter til å fylle et bredt spekter av stillinger innenfor organisasjons- og næringsliv og offentlig forvaltning. Nyutdannede kandidater kan eksempelvis være aktuelle for stillinger som leder eller rådgivende konsulenter innen CSR (Corporate Social Responsibility), næringslivsetikk og samfunnsansvar, og strategisk planlegging og markedsanalyse. De kan også være aktuelle for stillinger som rådgiver eller internasjonal kontakt innen energisektoren, som leder innen tilsyn- og kontrollarbeid, eller som rådgiver og leder innenfor sosial og bærekraftig utvikling – hos nærings- og samfunnsutviklingsaktører på ulike nivåer.

HHN vil i løpet av studieprogramperioden få besøk av flere norske og utenlandske selskaper som ønsker å rekruttere potensielle ansatte blant studentene.

Videre utdanning

Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner in Norge eller i utlandet. For mer informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir deg en gylden mulighet til å skaffe deg internasjonal erfaring. Tredje semester kan du delta på ordinær studentutveksling til et av Nords mange partnerskapsuniversiteter.

Samlinger

Studieprogrammet er samlingsbasert med 4-5 samlinger av 4-5 dager hvert semester.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Non-EU/EEA: November 1 - December 1
EU-søkere/nordiske søkere: 15. april 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Non-EU/EEA: November 1 - December 1
EU-søkere/nordiske søkere: 15. april 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.

Mer informasjon