Elev jobber på ipad

Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (samlingsbasert)

Femårig mastergrad på Nesna (Vesterålen)

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på Grunnskolelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Timeplan
Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram: Kommer

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Nesna

Har du spørsmål?
Sjekkliste 

Program

Foreløpig program, oppdateres i løpet av juni-juli. 

Nesna: 

Uke 33

Mandag 12. august
18:00 Guidet fjelltur til Utsikten. Avgang fra Nords hovedinngang.

Tirsdag 13. august
09:00 Felles frokost i kantina. Gratis for alle studenter. 
17:00 Grilling i Bjørndalen. Gratis mat og drikke for studenter. Felles avgang kl 16:45 fra parkeringsplassen på Demmabakken. 

Onsdag 14. august 
20:00 Quiz på Godhjørnet. Dørene åpner kl 20, quizen starter kl 20:30. 

Fredag 16. august
Aurora og Godhjørnet er åpent

Uke 34

Mandag 19. august
18:00 Guidet fjelltur til Utsikten. Avgang fra Nords hovedinngang.

Tirsdag 20. august
09:00 Felles frokost i kantina. Gratis for alle studenter. 
17:00 Grilling i Bjørndalen. Gratis mat og drikke for studenter. Felles avgang kl 16:45 fra parkeringsplassen på Demmabakken. 

Onsdag 21. august 
20:00 Quiz på Godhjørnet. Dørene åpner kl 20, quizen starter kl 20:30. 

Torsdag 22. august 
20:00 Studentquiz på studentpuben. Med premie. 

Fredag 23. august
Aurora og Godhjørnet er åpent

Uke 35

Mandag 26. august
18:00 Guidet fjelltur til Utsikten. Avgang fra Nords hovedinngang.

Tirsdag 27. august
12:00 Offisiell åpning av studieåret 

17:00 Grilling i Bjørndalen. Gratis mat og drikke for studenter. Felles avgang kl 16:45 fra parkeringsplassen på Demmabakken. 

Onsdag 28. august 
09:00 Felles frokost i kantina. Gratis for alle studenter. 
Fisketur med kystlaget (eget facebook-arrangement med mer info kommer)
Rib-tur rundt Nesnaøyene for kull 2019 (eget facebook-arrangement med mer info kommer)
20:00 Quiz på Godhjørnet. Dørene åpner kl 20, quizen starter kl 20:30. 

Torsdag 29. august 
18:00 Bli kjent med Nesna-rebus
19:00 Studentquiz på studentpuben. Med premie. 

Fredag 30. august
Aurora og Godhjørnet er åpent

Vesterålen: 

Onsdag 14. august 
11:00 Offisiell åpning av studieåret 

Studentliv


Studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Nesna
Studentliv Vesterålen

StudentiNord
Samskipnaden StudentiNord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.


Ønsker du en samlings- og nettbasert lærerutdanning med en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?  
 
Som lærer er du en betydningsfull person i elevene dine sitt liv. Du må derfor evne å vise omsorg, skape trivsel og læringslyst, og samtidig ruste elevene til å møte et samfunn i stadig utvikling. 
 
En lærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å planlegge og gjennomføre undervisning, må du samarbeide godt med foresatte, kollegaer og ulike hjelpeinstanser. Som lærer skal du også lære barna å lese, skrive og regne. En lærerutdanning gir deg verktøy til å drive god og variert undervisning i disse fagene. Gjennom praksisopplæring får du dessuten et godt innblikk i alle sider ved det å være lærer. I praksisopplæringen får du veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig barneskolelærer 
 
Sammen med pedagogikk er matematikk og norsk obligatoriske fag i denne utdanningen. I tillegg velger du to fag som gir deg en faglig bredde. Masterfaget du velger gir deg i tillegg en solid faglig fordypning. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn gir deg tittelen lektor. 
 
Dette er et samlings- og nettbasert studium bestående av inntil sju samlinger hvert semester. Inntil tre av samlingene er lagt til Nesna, en samling er lagt regionalt til Vesterålen eller Nesna og tre samlinger gjennomføres på Skype. For de enkelte valgfag vil undervisning på regionalt samling være avhengig av antall søkere. Ved tverrfaglig opplegg som ekskursjoner kan det påregnes noen flere samlingsdager. Vi forsøker å legge til rette for praksisopplæring i ditt nærområde.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du en samlings- og nettbasert lærerutdanning med en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?  
 
Som lærer er du en betydningsfull person i elevene dine sitt liv. Du må derfor evne å vise omsorg, skape trivsel og læringslyst, og samtidig ruste elevene til å møte et samfunn i stadig utvikling. 
 
En lærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å planlegge og gjennomføre undervisning, må du samarbeide godt med foresatte, kollegaer og ulike hjelpeinstanser. Som lærer skal du også lære barna å lese, skrive og regne. En lærerutdanning gir deg verktøy til å drive god og variert undervisning i disse fagene. Gjennom praksisopplæring får du dessuten et godt innblikk i alle sider ved det å være lærer. I praksisopplæringen får du veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig barneskolelærer 
 
Sammen med pedagogikk er matematikk og norsk obligatoriske fag i denne utdanningen. I tillegg velger du to fag som gir deg en faglig bredde. Masterfaget du velger gir deg i tillegg en solid faglig fordypning. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn gir deg tittelen lektor. 
 
Dette er et samlings- og nettbasert studium bestående av inntil sju samlinger hvert semester. Inntil tre av samlingene er lagt til Nesna, en samling er lagt regionalt til Vesterålen eller Nesna og tre samlinger gjennomføres på Skype. For de enkelte valgfag vil undervisning på regionalt samling være avhengig av antall søkere. Ved tverrfaglig opplegg som ekskursjoner kan det påregnes noen flere samlingsdager. Vi forsøker å legge til rette for praksisopplæring i ditt nærområde.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

  • minst 35 skolepoeng
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer)
  • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), minst 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), får du tilbud om forkurs for å dekke karakterkravet i matematikk.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i studier av profesjonsstudier ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU-oppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der.  Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.

 

De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante for utveksling er Turun Yliopisto (universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana University USA; University of Tampere, School of Education, Finland;  University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Latvia; Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Østerrike.

Samlinger

Samlingsstruktur:

I den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanninga møtes studentene på fellessamlinger på studiested Nesna fire uker i året. I tillegg er det to regionale samlinger pr. år fordelt på studiestedene Vesterålen og Nesna. Studentene velger selv et av de regionale studiestedene som base for de regionale samlingene. Hver samlingsuke er på 5 dager.

 I samlingsukene hvor studentene møtes fysisk vektlegges praktiske og studentaktive arbeidsformer, drøfting i grupper og plenum, arbeid med ulike case og didaktiske metoder, ekskursjoner, ol. De praktisk-estetiske fagene og fag der feltarbeid inngår vil kunne ha egne løsninger, med flere samlingsdager i semesteret.

Nettundervisning og gruppesamarbeid i kollokviegrupper gjennom studieåret er en viktig del av den fleksible grunnskolelærerutdanningen. Det gjennomføres fire-fem nettbaserte samlinger i året, hver på 3-4 dager. Her legges det opp til undervisning via nettforelesninger, nettbaserte presentasjoner, oppgaveløsninger, diskusjoner i nettgrupper, seminar, dagsoppdrag, o.l.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Nesna (Vesterålen)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon