Lærer underviser elev

Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (samlingsbasert)

Femårig mastergrad i Levanger

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

Som lærer på barneskolen er du en betydningsfull person i elevene dine sitt liv. Du må derfor evne å vise omsorg, skape trivsel og læringslyst, og samtidig ruste elevene til å møte et samfunn i stadig utvikling. 

En lærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å planlegge og gjennomføre undervisning, må du samarbeide godt med foresatte, kollegaer og ulike hjelpeinstanser. Som lærer på trinn 1-7 skal du også lære barna å lese, skrive og regne. En lærerutdanning gir deg verktøy til å drive god og variert undervisning i disse fagene. Gjennom praksisopplæring får du dessuten et godt innblikk i alle sider ved det å være lærer. I praksisopplæringen får du veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig barneskolelærer

Sammen med pedagogikk er matematikk og norsk obligatoriske fag i denne utdanningen. I tillegg velger du to fag som gir deg en faglig bredde. Masterfaget du velger gir deg i tillegg en solid faglig fordypning. En lærer på trinn 1-7 er derfor allsidig, har bred kompetanse og god pedagogisk teft.

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn gir deg tittelen lektor. 

Beskrivelse av studiet

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

Som lærer på barneskolen er du en betydningsfull person i elevene dine sitt liv. Du må derfor evne å vise omsorg, skape trivsel og læringslyst, og samtidig ruste elevene til å møte et samfunn i stadig utvikling. 

En lærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å planlegge og gjennomføre undervisning, må du samarbeide godt med foresatte, kollegaer og ulike hjelpeinstanser. Som lærer på trinn 1-7 skal du også lære barna å lese, skrive og regne. En lærerutdanning gir deg verktøy til å drive god og variert undervisning i disse fagene. Gjennom praksisopplæring får du dessuten et godt innblikk i alle sider ved det å være lærer. I praksisopplæringen får du veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig barneskolelærer

Sammen med pedagogikk er matematikk og norsk obligatoriske fag i denne utdanningen. I tillegg velger du to fag som gir deg en faglig bredde. Masterfaget du velger gir deg i tillegg en solid faglig fordypning. En lærer på trinn 1-7 er derfor allsidig, har bred kompetanse og god pedagogisk teft.

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn gir deg tittelen lektor. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

  • minst 35 skolepoeng
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

 

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for ansettelse i grunnskolen. Utdanninga kan også åpne for stillinger utenfor skoleverket.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for utveksling første semester i tredje studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU- oppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der. Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.

De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante for utveksling er Turun Yliopisto (universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana University USA; University of Tampere, School of Education, Finland; University of Latvia, Faculty of Education, PsycAhology and Art, Latvia; Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Østerrike.A

Samlinger

Samlinger høsten 2020: 

1.klasse (kull 2020):
Samlinger mandag til og med torsdag i ukene 35, 38, 40 og 47

2.klasse (kull 2019):
Samlinger mandag til og med torsdag i ukene 35, 38, 40 og 43


Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene.

Vi forsøker å legge til rette for praksisopplæring i ditt nærområde.

Nettbasert kurs i matematikk

Ønsker du å bli lærer, men oppfyller ikke opptakskravet om karakter 4 i matematikk? Da kan du ta et nettbasert kurs gjennom Nettskolen i Nordland som leder fram mot en privatisteksamen på høsten eller våren.

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar 2020 (begrenset antall plasser).


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på Grunnskolelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Timeplan
Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram finner du i TimeEdit

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Levanger

Har du spørsmål?
Sjekkliste 

Program


Onsdag 14. august

10:00  Oppmøte for nye studenter 
Faddere møter studentene på campus og viser vei til de ulike rommene.

10:00-11:30  Orientering i Nordlåna 
                        
11:30-12:00  Lunsjservering

12:30-13:30  Offisiell åpning av studieåret i Trønderhallen

Ca. kl. 13.30  Fadderansvarlig tar over scenen og dagen fortsetter med fadderprogram.


Torsdag 15. august

09:00-10:30   Orientering om studiet og praksis (Nordlåna, rom 1114-15  

10:30-12:00   Pedagogikk og elevkunnskap

12:00-12:30   Lunsj

12:30-15:00   Innstallering, klargjøring og øvelser på bruk av digitale løsninger


Fredag 16. august

09:00-12:00   Norsk

12:00-12:30   Lunsj

12:30-15:00   Matematikk

Studentliv


Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO» 
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk delingskoder:
- Delingskode Levanger: Levanger

Studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Levanger

StudentiNord
Samskipnaden StudentiNord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.

Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon