Grunnskolelærerutdanning master 5-10 (samlingsbasert)

Femårig mastergrad

Samfunnet har behov for deg som engasjert og kreativ lærer med interesse for kunnskap og formidling. Vår grunnskolelærerutdanning 5-10 vil gi deg et godt utgangspunkt for å kunne se den enkelte eleven og legge til rette for god læring. 

Lærer er et av verdens viktigste yrker. Som lærer er du en betydningsfull person som skal forberede elevene til å møte et samfunn i stadig endring og utvikling. Dessuten har en lærer varierte arbeidsoppgaver der ingen dag er lik.

Studiehverdagen din er også variert, spennende og utfordrende. Praksisopplæring er en viktig del av en lærerutdanningen. Her vil du få et godt innblikk i det å være lærer. Du vil oppleve meningsfylte møter med barn og unge i ulike situasjoner. I praksisopplæringen vil du få veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig lærer.

Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag. I tillegg skal du velge tre undervisningsfag som gir deg den faglige bredden du trenger for å undervise på 5.-10. trinn. Masterfaget gir deg en solid faglig fordypning.

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn gir deg tittelen lektor. Etter fullført utdanning kan du både jobbe på barnetrinnet og i ungdomsskolen. 

Samlinger
I den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanninga vil det være fellessamlinger på studiested Mo i Rana. I tillegg vil det være regionale samlinger. Regionale samlinger legges til Mo i Rana, Bodø og/eller Vesterålen avhengig av antall studenter og hvilken geografisk tilhørighet disse har. Se samlingstidspunkt lengre ned på siden.

Beskrivelse av studiet

Samfunnet har behov for deg som engasjert og kreativ lærer med interesse for kunnskap og formidling. Vår grunnskolelærerutdanning 5-10 vil gi deg et godt utgangspunkt for å kunne se den enkelte eleven og legge til rette for god læring. 

Lærer er et av verdens viktigste yrker. Som lærer er du en betydningsfull person som skal forberede elevene til å møte et samfunn i stadig endring og utvikling. Dessuten har en lærer varierte arbeidsoppgaver der ingen dag er lik.

Studiehverdagen din er også variert, spennende og utfordrende. Praksisopplæring er en viktig del av en lærerutdanningen. Her vil du få et godt innblikk i det å være lærer. Du vil oppleve meningsfylte møter med barn og unge i ulike situasjoner. I praksisopplæringen vil du få veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig lærer.

Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag. I tillegg skal du velge tre undervisningsfag som gir deg den faglige bredden du trenger for å undervise på 5.-10. trinn. Masterfaget gir deg en solid faglig fordypning.

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn gir deg tittelen lektor. Etter fullført utdanning kan du både jobbe på barnetrinnet og i ungdomsskolen. 

Samlinger
I den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanninga vil det være fellessamlinger på studiested Mo i Rana. I tillegg vil det være regionale samlinger. Regionale samlinger legges til Mo i Rana, Bodø og/eller Vesterålen avhengig av antall studenter og hvilken geografisk tilhørighet disse har. Se samlingstidspunkt lengre ned på siden.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Jobbmuligheter

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i studier av profesjonsstudier ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU-oppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der.  Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.

 

De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante for utveksling er Turun Yliopisto (universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana University USA; University of Tampere, School of Education, Finland;  University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Latvia; Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Østerrike.

Samlinger

I den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanninga vil det være fellessamlinger på studiested Mo i Rana. 

I tillegg vil det være regionale samlinger. Regionale samlinger legges til Mo i Rana, Bodø og/eller Vesterålen avhengig av antall studenter og hvilken geografisk tilhørighet disse har.

Samlinger førsteårsstudenter (kull 2020)

Høst 2020
Mo i Rana: Uke 35.
Bodø: Uke 47.
Regionale samlinger: Uke 38 og 39.

Vår 2021
Mo i Rana: Uke 2 og 18.
Bodø: Uke 15.
Regionale samlinger: Uke 5 og 6.

Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene.

Praksis førsteårsstudenter (kull 2020)

Høst 2020
Praksis: 40, 42 og 43.

Vår 2021
Praksis: 7, 8, 10 og 11.

Nettbasert kurs i matematikk

Ønsker du å bli lærer, men oppfyller ikke opptakskravet om karakter 4 i matematikk? Da kan du ta et nettbasert kurs gjennom Nettskolen i Nordland som leder fram mot en privatisteksamen på høsten eller våren.

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar 2020 (begrenset antall plasser).


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på grunnskolelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan
Første samling er i uke 35, mandag 26. august. 
Timeplan finner du i 
TimeEdit. Se mer informasjon under Samlinger. 


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Nesna

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Program for studiestart


Nesna: 

Mandag 26. august
18:00 Guidet fjelltur til Utsikten. Avgang fra Nords hovedinngang.

Tirsdag 27. august
12:00 Offisiell åpning av studieåret 

17:00 Grilling i Bjørndalen. Gratis mat og drikke for studenter. Felles avgang kl 16:45 fra parkeringsplassen på Demmabakken. 

Onsdag 28. august 
09:00 Felles frokost i kantina. Gratis for alle studenter. 
Fisketur med kystlaget (eget facebook-arrangement med mer info kommer)
Rib-tur rundt Nesnaøyene for kull 2019 (eget facebook-arrangement med mer info kommer)
20:00 Quiz på Godhjørnet. Dørene åpner kl 20, quizen starter kl 20:30. 

Torsdag 29. august 
18:00 Bli kjent med Nesna-rebus
19:00 Studentquiz på studentpuben. Med premie. 

Fredag 30. august
Aurora og Godhjørnet er åpent

Studentliv


Studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Nesna
- Studentliv Vesterålen
- Studentliv Namsos


StudentiNord
Samskipnaden StudentiNord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Mo i Rana (Vesterålen og/eller Bodø)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon