Bokstavlek

Grunnstudium i pedagogikk

Kortere studium på Mo i Rana

Studiet tar for seg pedagogikkens historie, idégrunnlag og plass i samfunnet. Sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor sosialpedagogikk og spesialpedagogikk står også sentralt. Målgruppe for studiet er alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. 

Beskrivelse av studiet

Studiet tar for seg pedagogikkens historie, idégrunnlag og plass i samfunnet. Sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor sosialpedagogikk og spesialpedagogikk står også sentralt. Målgruppe for studiet er alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest (POMS).

Jobbmuligheter

Studiet passer for alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk, f.eks. ingeniører eller andre med realfagsbakgrunn, sykepleiere, sosionomer, assistenter i barnehagen.

Utenlandsopphold

Ikke relevant

Samlinger

Undervisningen organiseres i 6 studiesamlinger à 4 dager (f.o.m. mandag t.o.m. torsdag). Studiet skal ha 4 samlinger på campus og 2 nettbaserte samlinger.

Den første samlingen er obligatorisk og lagt til studiested Mo i Rana (med obligatorisk menes 100% fysisk tilstedeværelse). Øvrige samlinger krever 80 % tilstedeværelse. Siste samling er også lagt til Mo i Rana.

2021/22 uke: 35, 41, 47 (nett), 3 (nett), 9 og 14.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021

Mer informasjon