Bokstavlek

Grunnstudium i pedagogikk

Kortere studium på Nesna

Studiet tar for seg pedagogikkens historie, idégrunnlag og plass i samfunnet. Sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor sosialpedagogikk og spesialpedagogikk står også sentralt. Målgruppe for studiet er alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. 

Beskrivelse av studiet

Studiet tar for seg pedagogikkens historie, idégrunnlag og plass i samfunnet. Sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor sosialpedagogikk og spesialpedagogikk står også sentralt. Målgruppe for studiet er alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført studium skal kandidaten ha

 • kunnskap om pedagogikkens historie, idegrunnlag og plass i samfunnet, og om sosialpedagogikk og spesialpedagogikk som fagdisipliner og virksomhetsområder
 • grunnleggende kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og metoder innenfor fagområdene sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
 • kjennskap til hvordan en kan oppdatere seg faglig innen sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om lovverk og rammebetingelser som gjelder for undervisningsarbeid

Ferdigheter

Etter gjennomført studium skal kandidaten kunne

 • anvende fagkunnskaper og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i forhold til praktiske og teoretiske problemstillinger innen sosial- og spesialpedagogikk, og treffe faglig begrunnede valg
 • planlegge og evaluere sosialpedagogisk og spesialpedagogisk arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå 
 • planlegge og gjennomføre sosial- og spesialpedagogiske arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom relevante uttrykksformer

Generell kompetanse 

Etter gjennomført studium skal kandidaten

 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til egen arbeidspraksis
 • kunne reflektere over egen faglige utøvelse, og kunne justere denne under veiledning
 • kunne finne fram til, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger innen det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • ha forståelse for samspillet individ-gruppe-samfunn, og kunne se pedagogisk arbeid i et systemperspektiv

Jobbmuligheter

Studiet passer for alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk, f.eks. ingeniører eller andre med realfagsbakgrunn, sykepleiere, sosionomer, assistenter i barnehagen.

Videre utdanning

 

Utenlandsopphold

Ikke relevant

Samlinger

Undervisningen organiseres i 6 studiesamlinger à 4 dager (f.o.m. mandag t.o.m. torsdag). Studiet skal ha 4 samlinger på campus og 2 nettbaserte samlinger.

Den første samlingen er obligatorisk og lagt til studiested Nesna (med obligatorisk menes 100% fysisk tilstedeværelse). Øvrige samlinger krever 80 % tilstedeværelse. Alle samlinger på campus er på studiested Nesna.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023. Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.
​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student på PED100SS, Grunnstudium i Pedagogikk med fordypning i sosial- og spesialpedagogikk. 

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart
Oppstart for Grunnstudium i Pedagogikk er mandag 30 august kl. 10.00 på Campus Helgeland, Mo i Rana. For nærmere opplysninger om samlinger se «Samlinger». 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner 
 • Webkamera
Tilrettelegging
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

Ofte stilte spørsmål om studiestartStudiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Nesna

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023. Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.

Mer informasjon