Havbruksdrift og ledelse

Bachelorgrad i Bodø

Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

Beskrivelse av studiet

Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

  • Bestått fagkombinasjon og karakterer.
  • Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse.
  • I tillegg må du ha arbeidserfaring og/ eller fagbrev fra havbrukssektoren.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger innen havbruksnæringen avhengig av hvilke tidligere erfaring kandidaten har. Studiet kvalifiserer til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, til å arbeide i offentlig forvaltning og leverandørindustrien for havbruksutstyr og direkte i produksjon av akvakulturorganismer.Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for master i biovitenskap ved Nord universitet. For opptak kreves i tillegg emne innen statistikk.
Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å dra i praksis i utlandet i løpet av studietida?

Studiet er tilrettelagt for internasjonalisering i fjerde semester. Da skal studentene ha 15 uker praksisopphold i bedrifter nasjonalt eller internasjonalt. Havbruksnæringene er en meget internasjonal næring, og mange av våre nærmeste samarbeidsbedrifter har aktivitet også i utlandet. Danmark, Skottland, Canada og New Zealand er særlig aktuelle steder å reise for internasjonalt praksisopphold.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Eivind Hassel Hagen
Bachelor i havbruksdrift og ledelse  

«Havbruksnæringa er i stor vekst og er viktig for Norge i framtida. Derfor ønsker jeg å jobbe nettopp innenfor denne næringa, som er både spennende og viktig. I Bodø er det et veldig godt samarbeid med bedriftene i Nordland. Studiet tilbyr også 15 ukers praksisperiode, og mange får fast jobb i praksisbedriften etterpå.»
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon