Havbruksdrift og ledelse

Bachelorgrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Bachelor i havbruksdrift og ledelse

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. Studiet forutsetter at du er på studiestedet, og er ikke mulig å ta nettbasert.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. 

>> Registrer deg som student ved Nord universitet 


Nettmøte for nye Nord-studenter​
Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. ​Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. 

Program / oppstart - Bodø 
DATOTID / STED​HVA SKJER
Søndag 14​. august18:30
Universitetets bakgård
PreStudy BBQ
Alle nye studenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur er velkommen til en uformell «Meet & Greet» med grillmat og god stemning. Studentinord spanderer.
​​ ​
Tirsdag 16. august

10:00 - 11:00
Fakultetet holder stand nært Alexandria kantine
Meet and greet

For deg som har spørsmål før det braker løs
11:00 – 12:00
Utenfor hovedinngangen
Offisiell åpning Nord​13.00 - 14.45
Auditorium A2
(Rom 1111 ved plassbehov)

​Offisiell åpning Fakultet for biovitenskap og akvakultur

​14.45 - 15.15
​Møt dine faddere

Onsdag 17. august 11:00 - 12:00 
Gråsona
Pizzalunch

​12.15 - 14.00
Auditorium A6
​​Studiestart for: Velkommen til nye Bachelor i havbruksdrift og ledelse- studenter.

Torsdag 18. august

Fra kl. 08:00
Studentinord spanderer frokost som hentes gruppevis i hovedkantina. Spør din fadder.


​10:00 -
​Tour de Nord Rebus. Oppmøte ved hovedinngangen.

Bli med faddergruppen din på Tour de Nord – et rebusløp du ikke kan gå glipp av for å bli bedre kjent med ditt nye studiested, omgivelsene og dine medstudenter. 


Fredag 19. august

08:45 Oppmøte utenfor hovedinngangen.

Registrering for busstur.

Besøk på Salmon Center i Gildeskål.

Turen inkluderer lunsj.
Avgang fra Nord universitet kl. 09:00
Ankomst Nord universitet ca. 15:30​


Mandag 22. august
08:30 Oppmøte utenfor hovedinngangen.
​​Tur til Mørkvedbukta Forskningsstasjon

Programmet oppdateres forløpende utover sommeren.

Timeplan, pensum og annen informasjon

​Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


>> Timeplan


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​ Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera
 • Laboratoriefrakk. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved oppstart.

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderperioden


Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

Beskrivelse av studiet

Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid innen oppdrett, sjømatproduksjonsbedrifter og leverandørindustrien for havbruksutstyr

Skoler med relevante linjer opp mot akvakultur eller biologi/kjemi

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

· Norsk fra Vg2

· Matematikk fra Vg1

 

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

· Fagbrev (akvakultur, sjømatproduksjon, sjømathandlerfaget og havbruksteknikkfaget)

· Biologi fra Vg2-3

· Kjemi fra Vg2-3

· Matematikk Vg2-3

 

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om aktuelle og sentrale temaer og metoder i havbruksnæringen
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor havbruk
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor havbruksbiologi, -økonomi og -ledelse
 • har kunnskap om akvakulturens historie, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer brukt i havbruksnæringen

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til havbruksnæringen
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer for havbruksnæringen
 • kan formidle sentralt fagstoff innen havbruksbiologi, teknologi og økonomi både skriftlig, muntlig og på web
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor akvakultur og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i havbruksnæringen

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger innen havbruksnæringen avhengig av hvilke tidligere erfaring kandidaten har. Studiet kvalifiserer til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, til å arbeide i offentlig forvaltning og leverandørindustrien for havbruksutstyr og direkte i produksjon av akvakulturorganismer.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for master i biovitenskap og nordisk master (MARBIO) ved Nord universitet, under forutsetning av at et emne innen matte og statistikk gjennomføres og bestås før opptak innvilges.

Utenlandsopphold

Har du noen gang vurdert å ta en del av utdanningen din i en annen del av verden?

For å forsikre internasjonal kompetanse er det anbefalt at kandidatene er minst 10 uker på en praksisplass utenlands som en del av din utdannelse, i ditt 4. semester, med våre samarbeids institusjoner i Europa og andre deler av verden. Disse institusjonene tilbyr spennende muligheter til å praktisere i ett semester utenlands, gir bredere kunnskap og større mengde emner enn hva som tilbys fra ett enkelt universitet alene.

Vi er fleksible og har dedikerte ansatte som vil på best mulig vis hjelpe deg til å studere utenlands. For ditt studie er det best å ta praksis i utlandet i ditt andre studieår.

Vennligst kontakt vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Mer informasjon