Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Samlingsbasert deltidsstudium i Bodø

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

​Velkommen som student ved HEL6001 Helse, miljø og sikkerhet (30 studiepoeng).

 

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.
Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. 

Frist for betaling og registrering er 1. september.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned).

>> Les mer om registrering


Oppstart

Oppstart for Helse, miljø og sikkerhet er mandag 5. september 2022 kl. 12.15. NB! Vær oppmerksom på at dette er et digitalt oppmøte på Zoom, en oppstart hvor vi ser nærmere på undervisningsopplegget sammen. Det første fysiske oppmøtet i Bodø i høstsemesteret er dagen etter, tirsdag 6. september kl. 09.15. Undervisningsrom (sted for oppmøte) avklares senere.

Undervisningen høsten 2022 er konsentrert til tre ukesamlinger (mandag – torsdag), i UKE 36, UKE 42 og UKE 46. Undervisningen foregår vanligvis mellom kl. 09.15 og 15.00. Mandager begynner vi imidlertid ikke før kl. 10.15 av hensyn til tilreisende studenter. Torsdager avslutter vi helst ikke senere enn kl. 14.00 av hensyn til dem med lang hjemreise. Undervisning på avvikende tidspunkt kan imidlertid forekomme og vil da bli meddelt dere i rimelig tid på forhånd.

Undervisningen er i utgangspunktet planlagt som tradisjonell undervisning i klasserom med fysisk oppmøte, men smittesituasjonen i høstsemesteret er foreløpig ukjent. Omlegging av undervisningen til digital undervisning eller gjennom andre tiltak kan bli iverksatt hvis smittesituasjonen krever det. Følg gjerne med på våre hjemmesider når det gjelder informasjon om smittesituasjonen. 

Se også gjerne våre hjemmesider for ytterligere informasjon om studiet:

https://www.nord.no/no/studier/helse-miljo-og-sikkerhet

 

Velkommen til 1. UKESAMLING mandag 5. september kl. 12.15 (digitalt oppmøte)!


Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan 

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.  

 

Pensum 

Slik finner du riktig pensum: 

>> Pensum  


Utstyr 

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 

•             PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

•             Hodetelefoner  

•             Webkamera 

 

Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart 


>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet

HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, innsikt i de samfunnsmessige og organisatoriske rammer som påvirker dette arbeidet, og forståelse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse. Studiet har en ramme på 30 studiepoeng og gjennomføres som et deltidsstudium over to semestre.

Beskrivelse av studiet

HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, innsikt i de samfunnsmessige og organisatoriske rammer som påvirker dette arbeidet, og forståelse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse. Studiet har en ramme på 30 studiepoeng og gjennomføres som et deltidsstudium over to semestre.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Treårig bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, og minimum et års yrkespraksis etter fullført utdanning. Studiet er tverrfaglig og tar sikte på å rekruttere studenter med ulik faglig bakgrunn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

  • ha avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, begrep, problemstillinger og arbeidsmetoder innen fagområdet helse, miljø og sikkerhet
  • ha avansert kunnskap om innføring og utøvelse av internkontroll av helse, miljø og sikkerhet

Ferdigheter

Kandidaten skal

  • kunne redegjøre for og anvende fagterminologien som benyttes innen fagområdet, og kunne kommunisere med og informere andre om sentrale temaer og problemstillinger ved hjelp av fagets begreper
  • kunne analysere faglige problemstillinger og reflektere over hvordan systematiske tiltak kan planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i overenstemmelse med kravene i HMS-lovgivningen

Generell kompetanse

Kandidaten skal

  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at det fremmer et systematisk forbedringsarbeid på HMS-området og god praksis i det daglige HMS-arbeidet
  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger med både spesialister og allmennheten

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse på et fagområde som er aktuelt i alle deler av arbeidslivet, og hvor satsingen hos både arbeidsgivere og offentlige myndigheter er økende.

Videre utdanning

Studiet kan inngå i et masterprogram.

Utenlandsopphold

Det er ikke tilrettelagt for utenlandsopphold.

Samlinger

Undervisningen vil bli organisert som fem ukesamlinger med relativt konsentrert undervisning, hovedsaklig forelesninger. Hver ukesamling går normalt fra mandag til torsdag. Mellom samlingene holder studentene kontakten med universitetet ved hjelp av e-post, telefon og det elektroniske læringsverktøyet Canvas.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist: 20. april 2022
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist: 20. april 2022

Mer informasjon