Helsevitenskap

Helsevitenskap

Master over 3 år, opptak i Bodø 2021 og på Levanger 2022

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Master i helsevitenskap

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. 


Registrering og digital undervisning

Den første tiden må vi ha digitale samlinger på vår master. Da er det spesielt viktig at du er ferdig registrert og klar for undervisningen vår på nett. Du får tilgang til Canvas og Teams når du er ferdig registrert. Fra du tar imot studieplassen til du er ferdig registrert, tar det ca 10 dager.

Vi anbefaler at du gjennomfører registreringen med en gang du

 • har takket ja til studieplassen og
 • har fått bekreftelse på plassen

Første samling er allerede fra 23. aug.

>> 
Registrer deg som student ved Nord universitet  ​

Program / oppstart - Bodø

Årets program vil inneholde en kombinasjon av digitale møter og fysiske treff på campus.

Mandag 23. august – Oppstart

Digital oppstart. Logg deg på via Canvas.

Kl 10.15

 • Velkommen til studiet v/dekan Gøril Ursin
 • Orientering om studiet v/ studieprogramansvarlig Britt Normann
 • Praktisk informasjon v/ studierådgiver Synnøve D Tollåli
 • Informasjon om HEL5006 Helsevitenskap v/emneansvarlig Anita Berg
 • Mulighet for å stille spørsmål
 • Introduksjon til gruppene

Kl 13:15

 • Forelesning

Mer informasjon om undervisning uke 34, og resten av semesteret, se «Samlinger» nederst på studieinformasjon, og undervisningsplanene på Canvas.

Her finner du emnebeskrivelse for HEL5006 Helsevitenskap.

Timeplan, pensum og annen informasjon


​​
Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.

Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Time​plan

​Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​​

Undervisningsplan

Undervisningsplan med oversikt over både tidspunkter, tema og relatert pensum finner du på Canvas. Du får tilgang her når du har registrert deg som student og meldt deg til undervisning og eksamen i de emnene du skal ta høst 2021.


Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene må ha tilgang til: 

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Studiestart – Mye nyttig informasjon og Ofte stilte spørsmål

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet


Godskriving

Dersom du tidligere har tatt tilsvarende emner som de vi har i vår mastergrad, så kan du søke om godskriving av dem. Emnene du har fra før må være på mastergradsnivå, og de må være av minst like stort omfang som våre tilsvarende emner.

Takk JA til studieplassen, og søk fritak med en gang.

For at du som student skal få raskest mulig svar, og vite hvordan studiet blir for deg, så er det viktig at du søker om fritak/innpassing med en gang du har takket ja til studieplassen

Send søknad med alt av dokumentasjon (karakterutskrift og emnebeskrivelse/pensumliste) til postmottak@nord.no. Selve søknaden skriver du i eposten. Skriv hvilke emner du har fra før, og hvilke emner du søker fritak fra. 

Studentliv


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet

Master i helsevitenskap er en utdanning for deg som ønsker å bidra i utviklingen av helsetjenester og et helsefremmende samfunn gjennom praksis og forskning. Helse og deltakelse er kjernebegreper som krever tverrfaglig innsats og bred samhandling. Studiet vektlegger kunnskap om forhold som fremmer helse og tilpassede helsetjenester. Utdanningen bygger på et bredt, tverrfaglig forskningsfelt og har tre fordypninger: folkehelsearbeid, psykisk helsearbeid og e-helse.

Master i helsevitenskap er et studietilbud både for deg som nylig har fullført helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning, og for erfarne praktikere og ledere som ønsker faglig fordypning og videre mulighet til forskning.

Beskrivelse av studiet

Master i helsevitenskap er en utdanning for deg som ønsker å bidra i utviklingen av helsetjenester og et helsefremmende samfunn gjennom praksis og forskning. Helse og deltakelse er kjernebegreper som krever tverrfaglig innsats og bred samhandling. Studiet vektlegger kunnskap om forhold som fremmer helse og tilpassede helsetjenester. Utdanningen bygger på et bredt, tverrfaglig forskningsfelt og har tre fordypninger: folkehelsearbeid, psykisk helsearbeid og e-helse.

Master i helsevitenskap er et studietilbud både for deg som nylig har fullført helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning, og for erfarne praktikere og ledere som ønsker faglig fordypning og videre mulighet til forskning.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse-, eller sosial fag. Det kreves politiattest for opptak til fordypningen i Psykisk helsearbeid.

Jobbmuligheter

Fullført master i helsevitenskap kvalifiserer til å jobbe med komplekse helsefaglige problemstillinger i for eksempel folkehelsearbeid, psykisk helsearbeid eller e-helse. Utdanningen gir kompetanse til å utøve kritisk, reflektert og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og kvalifiserer til fagutviklingsstillinger, faglig ledelse i helse- og omsorgstjenester og oppgaver/ stillinger innen offentlig forvaltning, undervisningsstillinger i universitet og høgskole samt opptak på PhD-program.

Studenter som ønsker å få kompetanse tilsvarende kravene i Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid må ha 60 stp. med følgende emnekombinasjon: Helsevitenskap (10 stp) + Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 sp) + Perspektiver på psykisk helsearbeid (10 stp) + Kommunikasjon, samarbeid og relasjon (10 stp) + Tilnærminer til psykisk helsearbeid (10 stp ) + et valgfritt emne på 10 stp. Videre kreves det minst ett års relevant yrkeserfaring etter fullført grunnutdanning før opptak.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak på PhD- program i profesjonspraksis ved Nord Universitet, og  PhD-program ved andre universiteter/ høgskoler.

Utenlandsopphold

Kandidater som ønsker utveksling, kan ta hele eller deler av 4 semester ved et annet universitet.

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Samlinger

1. studieår

Høst: 

 • Fellesemne
  • HEL5006 Helsevitenskap – 2 samlinger - hver på ei uke
   • Uke 34 - mandag t.o.m. fredag
   • Uke 37 - mandag t.o.m. fredag
   • Hjemmeeksamen 20.9 - 4.10.
 • Fordypningsspesifikke emner – 2 samlinger - hver på 1 uke
  • FHE5002 Folkehelsearbeid
   • Uke 41 - mandag t.o.m. fredag
   • Uke 47 - mandag t.o.m. fredag
   • Eksamen våren 2022
  • PSH7004 Perspektiv i psykisk helsearbeid
   • Uke 41 - mandag t.o.m. fredag
   • Uke 46 - mandag t.o.m. fredag
   • Hjemmeeksamen 19.11 - 03.12
  • HEL7000 Digital dokumentasjon og -samhandling
   • Uke 41 - mandag t.o.m. fredag
   • Uke 44 - mandag t.o.m fredag
   • Oppgave innlevering 9.12

 

Vår:

 • Vitenskapsteori og forskningsetikk -2 samlinger - hver på 1 uke
 • Fordypningsspesifikke emner - 2 samlinger - hver på 1 uke

2. studieår:

Høst:

 • Felles samlinger for metode og prosjektutvikling – 2 samlinger - hver på 1 uke
  • Kvantitative forskningsmetoder og statistikk – 2 samlinger - hver på 4 dager
  • Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag
 • Fordypningsspesifikke emner - 2 samlinger - hver på 1 uke

Vår:

 • Felles samlinger for metode og prosjektutvikling – 2 samlinger - hver på 1 uke
  • Kvantitative forskningsmetoder og statistikk – 2 samlinger - hver på 4 dager
  • Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag
 • Valgfritt emne - 2 uker

3. Studieår

Høst:

 • Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Vår:

 • Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Avslutningskonferanse

 • Studentene får presentere sine prosjekter

Studiet er samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over tre år. Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsutbyttene for et studieår er 1000-1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må kandidatene forvente å arbeide ca. 25 timer i uke med studiene. I disse timene skal alt arbeid som kandidaten legger ned i studie regnes inn; som forberedelse, forelesninger, veiledning, selvstudium, gruppearbeid, rapportering, arbeid med pensum, eksamensforberedelser og gjennomføring av eksamen.

Søknadsfrist og opptak

Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Kreves for fordypning psykisk helsearbeid
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Mer informasjon