Helsevitenskap

Helsevitenskap

Master over 3 år, opptak i Bodø 2023

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Master i helsevitenskap

Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Da får du også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

>> Registrer de​g som student ved Nord universitet 

Registrering og digital undervisning fra uke 34

Det første emnet på Master i Helsevitenskap, HEL5006 Helsevitenskap har digitale samlinger. Da er det spesielt viktig at du er ferdig registrert og klar for digital undervisning innen 22.august. Du får tilgang til Canvas og Teams når du er ferdig registrert. Fra du tar imot studieplassen til du er ferdig registrert, tar det ca. 10 dager.

Vi anbefaler at du gjennomfører registreringen med en gang du -

 • har takket ja til studieplassen og
 • har fått bekreftelse på studieplassen!

Første samling er allerede fra 22.aug.

Program / oppstart - Levanger

Årets emner vil inneholde en kombinasjon av digitale undervisning og fysiske treff på campus.

 

HEL5006 Helsevitenskap

Mandag 22. august – Oppstart

Digital oppstart og undervisning på emnet. Logg deg på undervisningen via Canvas.

Kl 10.00

 • Informasjon om HEL5006 Helsevitenskap v/ emneansvarlig Anita Berg
 • Velkommen til Master i helsevitenskap v/ studieprogramansvarlig Britt Normann.
 • Velkommen til Videreutdanning i psykisk helsearbeid v/ studieprogramansvarlig Heidi Haug Fjone
 • Informasjon om HEL5006 Helsevitenskap
     ​- ​​Læringsmål, undervisning, vurderingsordning, pensum

Kl 12:30 - 13.15

 • Praktisk informasjon v/ studierådgiver Synnøve D Tollåli

Mer informasjon om undervisning uke 34, og resten av semesteret, se «Samlinger» nederst på studieinformasjon, og undervisningsplanene på Canvas​

Her finner du emnebeskrivelse for
HEL5006 Helsevitenskap

Timeplan, pensum og annen informasjon


​​

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

 

Undervisningsplan

Undervisningsplan med oversikt over både tidspunkter, tema og relatert pensum finner du på Canvas. Du får tilgang her når du har registrert deg som student og meldt deg til undervisning og eksamen i de emnene du skal ta høst 2022.

 

Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene må ha tilgang til: 

 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera

 

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Studiestart – Mye nyttig informasjon og Ofte stilte spørsmål
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet

 

​ ​

Godkjenning/fritak


Dersom du tidligere har tatt tilsvarende emner som de vi har i vår mastergrad, så kan du søke om godkjenning / fritak av dem. Emnene du har fra før må være på mastergradsnivå, og de må være av minst like stort omfang som våre tilsvarende emner.

Takk JA til studieplassen, og søk godkjenning / fritak med en gang!

For at du som student skal få raskest mulig svar, og vite hvordan studiet blir for deg, så er det viktig at du søker om fritak/innpassing med en gang du har takket ja til studieplassen.

Send søknad med alt av dokumentasjon (karakterutskrift og emnebeskrivelse/pensumliste) til postmottak@nord.no. Selve søknaden skriver du i eposten. Skriv hvilke emner du har fra før, og hvilke emner du søker fritak fra. 

Opptak

De første tilbudene om opptak på Master i helsevitenskap kommer i månedsskiftet juni/juli. Dersom det er behov for det, vil det bli gjennomført suppleringsopptak frem til 29.juli, da avsluttes opptaket for dette studiet. 

Studentliv

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
Master i helsevitenskap er en utdanning for deg som ønsker å bidra i utviklingen av bærekraftige helsetjenester og et helsefremmende samfunn gjennom praksis og forskning. Helse og deltakelse er kjernebegreper som krever tverrfaglig innsats og bred samhandling. Studiet vektlegger kunnskap om forhold som fremmer helse og tilpassede helsetjenester med mål om å fremme livskvalitet for alle. Utdanningen bygger på et bredt, tverrfaglig forskningsfelt og har tre fordypninger: psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering og e-helse.

Master i helsevitenskap er et studietilbud som fremmer livslag læring, det er både for deg som nylig har fullført helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning, og for erfarne praktikere og ledere som ønsker faglig fordypning og mulighet til videre forskning.

Utdanningen er bygd opp av 40 studiepoeng fellesemner, 30 studiepoeng fordypningsemner, 10 studiepoeng i et valgfritt emne og masteroppgave på 40 studiepoeng innen den valgte fordypningen. Noen emner tilbys også som enkeltemner.

Beskrivelse av studiet

Master i helsevitenskap er en utdanning for deg som ønsker å bidra i utviklingen av bærekraftige helsetjenester og et helsefremmende samfunn gjennom praksis og forskning. Helse og deltakelse er kjernebegreper som krever tverrfaglig innsats og bred samhandling. Studiet vektlegger kunnskap om forhold som fremmer helse og tilpassede helsetjenester med mål om å fremme livskvalitet for alle. Utdanningen bygger på et bredt, tverrfaglig forskningsfelt og har tre fordypninger: psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering og e-helse.

Master i helsevitenskap er et studietilbud som fremmer livslag læring, det er både for deg som nylig har fullført helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning, og for erfarne praktikere og ledere som ønsker faglig fordypning og mulighet til videre forskning.

Utdanningen er bygd opp av 40 studiepoeng fellesemner, 30 studiepoeng fordypningsemner, 10 studiepoeng i et valgfritt emne og masteroppgave på 40 studiepoeng innen den valgte fordypningen. Noen emner tilbys også som enkeltemner.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern), eller bachelor i idrett. 

Spesielt for fordypning i Psykisk helsearbeid

 • Det kreves politiattest for å få starte på fordypning i Psykisk helsearbeid.
 • Når du har fått opptak til studiet, vil du få dokumentasjon fra universitetet. Denne legges ved når du søker om politiattest.
 • Det er krav om ett års relevant praksis etter bachelorutdanningen for å få masterutdanningen godkjent tilsvarende Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Søkere som ønsker å søke om innpassing av tidligere emner på masternivå, kan lese mer under “Programmets innhold”

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om helsevitenskap og spesialisert innsikt om forhold som fremmer og hemmer helse og deltakelse på individ, gruppe og samfunnsnivå relatert til valgt fordypningsområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, kunnskapsformer og kunnskapsbasert praksis, og implikasjoner for tverrfaglig praksis og tjenesteinnovasjon
 • kan anvende sin kunnskap i helsevitenskap til tjenesteinnovasjon, undervisning, veiledning og rådgiving
 • har omfattende innsikt i forskningsmetoder og forskningsetikk samt prosjektutvikling knyttet til helsevitenskapelig forskning
 • kan identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer helse og deltakelse

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte for å utvikle, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid innenfor helsevitenskap
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsevitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til ulike kunnskapskilder, teorier og praksiser og anvende nasjonal og internasjonal litteratur for å formulere faglige resonnementer
 • kan identifisere behov, planlegge, og i samsvar med gjeldende lover og forskningsetiske normer gjennomføre og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt relatert til valgt fordypningsområde

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig for å identifisere teoretiske, praktiske eller etiske problemstillinger knyttet til tjenesteinnovasjon/ fagutvikling/ samfunnsmessige utfordringer
 • kan beskrive og presentere eget vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig, med klart vitenskapelig språk og presis formulering
 • kan kommunisere om helsevitenskapelige problemstillinger, vurderinger og konklusjoner med fagfeller, andre profesjoner og allmenheten
 • kan bidra og stimulere til nytenkning og innovasjon, samt bidra i aktuell faglig debatt, og formidle disse i faglige fora
 • har innsikt i globale helseutfordringer og kan anvende internasjonal litteratur

Jobbmuligheter

Fullført master i helsevitenskap kvalifiserer til å jobbe med komplekse helsefaglige problemstillinger i for eksempel psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering eller e-helse. Utdanningen gir kompetanse til å utøve kritisk, reflektert og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og kvalifiserer til fagutviklingsstillinger, faglig ledelse i helse- og omsorgstjenester og oppgaver/ stillinger innen offentlig forvaltning, undervisningsstillinger på universitet og høgskole samt opptak på PhD-program.

Studenter som ønsker å få kompetanse tilsvarende kravene i Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid må ha 60 stp. med følgende emnekombinasjon: Helsevitenskap (10 stp) + Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 sp) + Perspektiver på psykisk helsearbeid (10 stp) + Kommunikasjon, samarbeid og relasjon (10 stp) + Tilnærminger til psykisk helsearbeid (10 stp ) + et valgfritt emne på 10 stp. Videre kreves det minst ett års relevant yrkeserfaring etter fullført grunnutdanning før opptak.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak på PhD-program i profesjonsvitenskap ved Nord universitet, og  PhD-program ved andre universitet/ høgskoler.

Utenlandsopphold

Kandidater som ønsker utveksling, kan ta hele eller deler av 4 semester ved et annet universitet.

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Samlinger

Alle fysiske samlinger for kull høst 2023 og våren 2024 er lokalisert på Campus Bodø

1. studieår

Høst 2023:

Fellesemne

HEL5006 Helsevitenskap – 2 digitale samlinger - hver på ei uke - uke 34 og 37

Hjemmeeksamen - uke 39 og 40

Fordypningsspesifikke emner

PSH7004 Perspektiv i psykisk helsearbeid - 2 samlinger - hver på ei uke - uke 40 og 46

Hjemmeeksamen - uke 47 og 48

HEL7000 Digital dokumentasjon og -samhandling. Digitale samlinger 5.-7.sept + 10.-12.okt + 21.nov

Oppgave innleveres 21.des

HEL7007 Nevrologisk rehabilitering: Utvidet klinisk resonnering. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) 3.,4.,5.sept (F), 17.,18.okt (D), 31.okt, 1.,2.nov (F), 14.,15.nov (D)

Hjemmeeksamen uke 47 og 48

Masteroppgaveseminar: 2 digitale seminar a to timer pr semester

Vår 2024:

Fellesemner

VIT5018 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 12 og uke 17

Hjemmeeksamen uke 18 og 19

Fordypningsspesifikke emner

KOK7000 Kommunikasjon, samarbeid og relasjon - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 2 og 6

Hjemmeeksamen uke 7 og 8

HEL7001 Velferds- og behandlingsteknologi. Digitale samlinger;

Oppgave innleveres uke

HEL7004 Nevrologisk rehabilitering; balanse, gange og deltakelse. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) - 9.,10. jan (D), 23.,24.,25.jan (F), 6.,7.,8.feb (F), 20.,21.feb (D)

Hjemmeeksamen uke 10 og 11

Masteroppgaveseminar: 2 digitale seminar a to timer pr semester

2. studieår:

Høst:

Felles samlinger for Kvantitativ metode og Prosjektutvikling (4 dager + 1 dag)

 • Kvantitative forskningsmetoder og statistikk – 2 samlinger - hver på 4 dager
 • Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag

Fordypningsspesifikke emner - 2 samlinger - hver på 1 uke

Vår:

Felles samlinger for Kvalitativ metode og Prosjektutvikling (4 dager + 1 dag)

 • Kvalitative forskningsmetoder – 2 samlinger - hver på 4 dager
 • Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag

Valgfritt emne - 2 uker

3. Studieår

Høst:

Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Vår:

Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Avslutningskonferanse

Studentene får presentere sine prosjekter

Studiet er samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over tre år. Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsutbyttene for et studieår er 1000-1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må kandidatene forvente å arbeide ca. 25 timer i uken med studiene. I disse timene skal alt arbeid som kandidaten legger ned i studie regnes inn; som forberedelse, forelesninger, veiledning, selvstudium, gruppearbeid, rapportering, arbeid med pensum, eksamensforberedelser og gjennomføring av eksamen.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Kreves for fordypning psykisk helsearbeid
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon