Historie

Årsstudium i Bodø / nettbasert

Årsstudiet i historie gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid. Hvorfor ser verden ut slik den gjør i dag? Hva har formet det norske samfunnet? Studiet gir kunnskap om lokale, regionale, nasjonale og globale samfunnsforhold. Studentene lærer om historikernes arbeidsmåter og hvordan kunnskapen om fortiden blir til. Slik bidrar studiet til å utvikle en reflektert og kritisk holdning til samfunnsproblemer.

Studentene kan gjennomføre studiet på campus eller direkte (ikke opptak) via streaming.

Beskrivelse av studiet

Årsstudiet i historie gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid. Hvorfor ser verden ut slik den gjør i dag? Hva har formet det norske samfunnet? Studiet gir kunnskap om lokale, regionale, nasjonale og globale samfunnsforhold. Studentene lærer om historikernes arbeidsmåter og hvordan kunnskapen om fortiden blir til. Slik bidrar studiet til å utvikle en reflektert og kritisk holdning til samfunnsproblemer.

Studentene kan gjennomføre studiet på campus eller direkte (ikke opptak) via streaming.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaring med historiefaglig arbeid fra museum, arkiv, kultur(vern)institusjon eller via arbeid med større kulturprosjekter – innen offentlig eller privat sektor.

 

Annen arbeidserfaring vil også vurderes.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innen norgeshistorie og verdenshistorie med fokus på Europa. Kunnskapene skal dekke hele området fra eldre tid og fram til i dag.
 • Kandidaten har et visst kjennskap til historiefaglig teori og perspektiver som brukes til å forklare endring og stabilitet.
 • Kandidaten har kunnskap om sammenhenger mellom regional, norsk, europeisk og global historie.
 • Kandidaten vet noe om hvordan kunnskapen om  fortiden blir til og behersker prinsipper for kildekritikk.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om historiefagets historie.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan på egen hånd skrive oppgaver som oppfyller formelle krav til akademisk arbeid. 
 • Kandidaten er i stand til å relatere spesifikke emner til større historiske sammenhenger og utviklingsforløp.
 • Kandidaten evner å foreta egne faglige undersøkelser basert på litteratur og kilder fra pensum og å trekke selvstendige konklusjoner.
 • Kandidaten kan utøve historiefaglig kildekritikk og reflektere over historieforklaringer.
 • Kandidaten evner å delta i et faglig fellesskap gjennom kollokvium og seminar der historierefleksjon foregå og å drøfte teoretiske og metodiske spørsmål både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten evner å reflektere over hvordan den den historiske utviklingen har virket inn på menneskers liv i forhold til tema som:
  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan orientere seg i en fagtradisjon, sette seg inn i relevant faglitteratur og formidle kunnskap fra den.
 • Basert på denne litteraturen kan kandidaten argumentere for egne konklusjoner i skriftlige, akademiske arbeider. 
 • Kandidaten kan argumentere for seriøse tanker og refleksjoner i form av muntlige presentasjoner og skriftlige arbeider. 
 • Kandidaten kan reflektere over og gjøre rede for teoretiske og metodiske forhold i egne skriftlige arbeider.
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan det  akademisk ordskiftet går for seg.

Jobbmuligheter

Historie er et dannelsesfag som bidrar til personlig modning og øker evnen til kritisk refleksjon og til å delta i samfunnsdebatten. Faget er relevant og kompetansegivende i svært mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen reiseliv eller offentlig forvaltning.

Videre utdanning

Studenter som har startet på årsstudiet kan senere søke overgang til bachelor i historie.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved årsstudium i historie ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet

Søndag 14. august
17:00 Pre-study barberque i bakgården ved kantina. Alle nye studenter får gratis mat og drikke. Faddere, fadderstyret, studieveiledere og Studentinord vil være til stede.​

Det settes opp buss fra Flatvold kl. 16:30. Retur kl. 19:00.

Tirsdag 16. august
11:00 Offisiell åpning av studieåret
12:00 – 12:45 Meet & greet utenfor auditorium Knut Hamsun (A1). Enkel matservering
13:00 – 14:30 Fakultetsåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap i auditorium Knut Hamsun (A1)

Program:
13:00 Velkommen til åpning av studieåret ved FSV
13:05 Dekan Elisabet Ljunggren ønsker velkommen
13:10 Teknologi, toppidrett og likestilling v/ Førsteamanuensis Anne Tjønndal 
13:30 Studentorganisasjonen Inter informerer 
13:45 Studentinord informerer om sine tilbud 
14:05 Studentombud Hanne Seljesæter informerer 
14:15 Fadderne overtar 

Onsdag 17. august
11:00 – 13:00 Pizzalunsj utenfor auditorium Knut Hamsun (A1)​

Torsdag 18. august
08:00 – 10:00 Frokost i kantina
10:00 – 13:30 Rebusløp «Tour de Nord». Oppmøte utenfor kantina

Onsdag 24. august – velkomst på studieprogrammet
10:00 - 11:00 Informasjonsmøte og velkomst på årsstudiet i historie i seminarrom 2055​

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.​​​

Timeplan, pensum og annen informasjon​

Timeplan
​Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode​

​Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Engelsk og norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø / nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Mer informasjon